Obrasci zahtjeva
NAPOMENA: Za sve nejasnoće ili poteškoće prilikom predaje zahtjeva za ostali dio Hrvatske molimo Vas obratite se korisničkoj službi na e-mail adresu eDozvola-info@mgipu.hr.

Na ovoj stranici možete provjeriti status predmeta za ostali dio Hrvatske, surješavatelja odnosno rješavatelja na predmetu i popis akata u predmetu. Status predmeta može se provjeriti ako je zahtjev predan, i to preko šifre zahtjeva (forma šifre zahtjeva je oblika "P20170101-1-Z01").

NAPOMENA:
Ako kod predaje zahtjeva niste odabrali akciju "PREDAJ ZAHTJEV", nije moguće provjeriti podatke o zahtjevu odnosno predmetu.

Provjeri

Status predmeta:

Surješavatelj:

Akti u predmetu: