Poštovani,

Dobro došli u informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola.

Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu informatizaciju i automatizaciju procedure.

Kako bismo vam olakšali proceduru podnošenja zahtjeva na ovim su vam internetskim stranicama dostupni i svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva, podaci o nadležnim uredima za izdavanje dozvole, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim građevnim propisima. Također je raspisana procedura koja vas vodi kroz proces podnošenja zahtjeva te podaci o prostornim planovima kako biste na jednom mjestu mogli brzo i jednostavno provjeriti što se može odnosno ne može na vašoj građevnoj čestici graditi.

Obrasci zahtjeva
NAPOMENA: Za sve nejasnoće ili poteškoće prilikom predaje zahtjeva za ostali dio Hrvatske molimo Vas obratite se korisničkoj službi na e-mail adresu eDozvola-info@mgipu.hr.

Na ovoj stranici možete provjeriti status predmeta za ostali dio Hrvatske, surješavatelja odnosno rješavatelja na predmetu i popis akata u predmetu. Status predmeta može se provjeriti ako je zahtjev predan, i to preko šifre zahtjeva (forma šifre zahtjeva je oblika "P20170101-1-Z01").

NAPOMENA:
Ako kod predaje zahtjeva niste odabrali akciju "PREDAJ ZAHTJEV", nije moguće provjeriti podatke o zahtjevu odnosno predmetu.

Provjeri

Status predmeta:

Surješavatelj:

Akti u predmetu: