Nadležno tijelo Naziv upravnog odjela Ispostava Mjesto Referenti
Istarska županija Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove HR-52215, Vodnjan, Trgovačka 2
 • Damir Janko (2168-04-04/14)
 • Lorena Stančir (2168-04-04/21)
 • Mirjana Gromila (2168-04-04/26)
 • Emil Ferjančić (2168-04-04/13)
 • Dora Komparić (2168-04-04/31)
 • Anan Šopar (2168-04-04/39)
 • Zorana Komljenović (2168-04-04/38)
Otvori
Istarska županija Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju HR-52440, Poreč, Obala maršala Tita 4
 • Nataša Simonelli (2167/01-10/01)
 • Mirjana Tošić Sloković (2167/01-10/03)
 • Teresa Marion Peršurić (2167/01-10/02)
 • Marina Mofardin (2167/01-10/04)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Grad Kaštela, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju HR-21212, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1
 • Ronald Rejo (2134/01-07-01/3)
 • Boris Škara (2134/01-07/1)
 • Eugen Prnjak (2134/01-07-01/2)
 • Željko Strize (2134/01-07-01/7)
 • Valentina Boljat (2134/01-07-01/6)
 • Sanja Ursić (2134/01-07-01/8)
 • Mario Kelam (2134/01-07-01/1)
Otvori
Karlovačka županija Grad Karlovac, Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja HR-47000, Karlovac, Banjavčićevoj 9
 • Boris Naglić (2133/01-05/02)
 • Gordana Tandarić (2133/01-05/03)
 • Jadranka Kihalić (2133/01-05/04)
 • Nives Tariba (2133/01-05/05)
 • Marina Jarnjević (2133/01-05/01)
 • Pero Karmelić (2133/01-05/06)
 • Josipa Škrtić Pucarević (2133/01-05/01)
Otvori
Šibensko-kninska županija Grad Šibenik, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju HR-22000, Šibenik, Petra Grubišića 1
 • Ljiljana Giljanović (2182/01-08)
 • Valentina Mejić (2182/01-08)
 • Branka Vrančić (2182/01-08)
 • Latica Stošić (2182/01-08)
 • Silvana Čelar (2182/01-08)
 • Joško Žganjer (2182/01-08)
 • Tome Jurac (2182/01-08)
 • Damir Aras (2182/01-08/3)
 • Luka Škalabrin (2182/01-08/3)
Otvori
Istarska županija Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje HR-52100, Pula, Forum 2
 • Giordano Škuflić (2168/01-03-01-0264)
 • Adela Leko (2168/01-03-05-0388)
 • Anton Martinčić (2168/01-03-05-0125)
 • Ivica Klunić (2168/01-03-05-0367)
 • Iva Buršić (2168/01-03-05-0426)
 • Marina Gašpert (2168/01-03-05-0434)
 • Ingrid Bulian (2168/01-03-02-0052)
 • Barbara Idžotić (2168/01-03-05-0465)
 • Ana Janko (2168/01-03-05-0466)
 • Adrian Kožljan (2168/01-03-05-0467)
 • Nikola Marin (2168/01-03-05-0470)
 • Chiara Škuflić (2168/01-03-05-0468)
 • Luka Buić (2168/01-03-05-0472)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje HR-20000, Dubrovnik, Lučarica 1
 • Silva Vlašić (15/1)
 • Mario Šoletić (15/15)
 • Tajana Pendo (15/14)
 • Miho Vukić (15/13)
 • Ana Knego (15/12)
 • Vinko Donatović (15/9)
 • Irena Bošković (15/8)
 • Marija Kuraja (15/7)
 • Antonija Parlov (15/17)
 • Božidar Mitrović (15/19)
 • Nataša Bezina (15/22)
 • Ivan Filipović (06/4)
 • Lovel Giunio (06/15)
 • Jelena Lončarić (06/1)
 • Ana-Marija Lobrović (15/25)
 • Nikolina Kokotić (15/31)
 • Petra Barbarus (15/32)
 • Stela Jakir (15/33)
 • Jasna Žerovnik (15/3)
 • Marina Lonac (15/16)
 • Adaxa Cetinić (15/2)
 • Sanda Tevsic (15/21)
 • Dubravka Slade (15/11)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora HR-43000, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
 • Ivica Markovinović (06/1)
 • Vera Šimek (06/7)
 • Tina Pisarek (06/9)
 • Dubravka Golec (06/8)
 • Zvonimir Horn (06/2)
 • Zoran Preskočil (06/6)
Otvori
Virovitičko-podravska županija Grad Virovitica, Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za prostorno uređenje HR-33000, Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1
 • mr.sc. Alida Saračević Moslavac (2189/01-03-02/1)
 • Vedrana Pocrnić Golub (2189/01-03-02/2)
 • Marija Lovreković (2189/01-03-02/3)
 • Zvonimir Žukina (2189/01-03-02/5)
 • Marko Viljevac (2189/01-03-02/4)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Grad Petrinja, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine HR-44250, Petrinja, Ivana Gundulića 2
 • Vlasta Vuglec (07/1)
 • Đurđica Brkić (07/2)
 • Rada Jajčinović (07/11)
 • Ivan Begić (07/3)
Otvori
Zadarska županija Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-23000, Zadar, Narodni trg 1
 • Marija Pavlović Palčok (2198/01-5)
 • Slavica Kardum (2198/01-5)
 • Sanja Jusup Malik (2198/01-5)
 • Marijeta Kalanj Jelavić (2198/01-5)
 • Mile Vukšić (2198/01-5)
 • Ankica Čolak (2198/01-5)
 • Nataša Horvat (2198/01-5)
 • Ozrenka Kamber (2198/01-5)
 • Martina Drčelić (2198/01-5)
 • Marijana Patrk (2198/01-5)
 • Roberta Bajlo Stojanović (2198/01-5)
 • Maja Pilipović (2198/01-5)
 • Robert Perica (2198/01-5)
 • Katarina Ercegovac (1)
 • Lucija Grbić (2198/01-5)
 • Vesna Marasović (2198/01-5)
 • Hrvoje Baranović (2198/01-5)
 • Jure Hromin (2198/01-5)
 • Darko Kasap (2198/01-5)
 • Ruđer Bošković (2198/01-5)
Otvori
Istarska županija Grad Novigrad - Cittanova, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gospodarstvo HR-23312, Novigrad, Veliki trg 1
 • Diana Šporčić (2105/03-06/10-1)
 • Elena Kosanović (2105/03-06/10-3)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-44000, Sisak, Rimska 26
 • Irena Vezmarović Petrović (07-02/1)
 • Željko Glavinić (07-02/6)
 • Štefanija Šinjor (07-02/7)
 • Snježana Rastovac (07-02/3)
 • Ankica Jurić (07-02/5)
 • Silva Nemačić (07-02/4)
 • Domagoj Vuković (07-01/2)
 • Domagoj Orlić (07-01/3)
 • Zoran Solomun (07-01/5)
 • Jurica Vrkljan ()
 • Tomislav Dumančić (07-01/1)
 • Tomislav Kumpović (07-02/13)
 • Marin Petričević (07-02/8)
 • Dijana Dreković (07-02/9)
 • Drago Krčelić (07-02/10)
 • Kristina Rupčić (07-02/12)
 • Sanja Stojaković (07-01/7)
 • Martina Rajić (07-02/11)
 • Tajana Prvonožec (07-01/9)
 • Sandra Kolar (07/2)
 • Alan Đozić (07-01/4)
 • Andrea Zlonoga (07/1)
 • Mirela Periša (07-02/15)
Otvori
Istarska županija Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata HR-52210, Rovinj, Trg Matteotti 2
 • Ivan Begić (2171-01-05/1)
 • Senada Sejfo (2171-01-05-02/3)
 • Vera Brumnić (2171-01-05-02/7)
 • Katarina Miljanović (2171-01-05-02/8)
 • Olga Brana Tesar (2171-01-05-02/4)
 • Stanislava Martinis (2171-01-05-01/1)
 • Ivana Matijević Horvat (2171-01-05-02/5)
 • Galena Grohovac (2171-01-05-01/2)
 • Klaudija Kuhar (2171-01-05-01/3)
 • Massimo Sapač (2171-01-05-01/4)
 • Dragana Marinić (2171-01-05-01/3)
 • Jasmina Orbanić Žufić (2171-01-05-02/11)
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom HR-32000, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1
 • Žaklina Pul (2196/01-2)
 • Đorđe Njegić (2196/01-2)
 • Ljiljana Bandov (2196/01-2)
 • Vladimir Vezmar (2196/01-2)
 • Goran Banov (2196/01-2)
 • Ivana Arambašić (2196/01-2)
 • Darija Cibula (2196/01-2)
 • Lidija Nikšić (2196/01-2-18)
 • Marina Vlajčić (2196/01-2)
Otvori
Zagrebačka županija Grad Velika Gorica, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-10410, Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
 • Zdenka Cvahte (238-31-01/110)
 • Kristina Kučiš (238-31-01/142)
 • Štefica Vrankić (238-31-01/143)
 • Goran Oštrić (238-31-01/144)
 • Vanja Cvjetko (238-31-01/140)
 • Lana Kotrman Jankeš (238-31-01/110)
 • Ivana Fotak (238-31-01/160)
 • Đenica Horvat Harkay (238-31-01/130)
 • Božica Kordić (238-31-01/170)
 • Ines Ciglar (238-31-01/061)
 • Petra Fučkar (238-31-01/096)
 • Marko Brigljević (238-31-01/091)
 • Ivan Cerovski (238-31-01/092)
 • Iva Hat Šolto (238-31-01/082)
 • Romana Čavlek (238-31-01/132)
 • Kata Bavrka (238-31-01/084)
 • Marija Šandrk (238-31-01/162)
Otvori
Varaždinska županija Grad Varaždin, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-42000, Varaždin, Stanka Vraza 4
 • Vlado Podbrežnički (08/12)
 • Melanija Car (08/6)
 • Nikola Mikulek (08/13)
 • Stjepan Slunjski (08/9)
 • Stjepan Pozder (08/11)
 • Božidar Blažeković (08/14)
 • Damir Mikulić (08/1)
Otvori
Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje HR-48000, Koprivnica, Zrinski trg 1
 • Sandra Petak-Samardžić (2137/01-07-01/1)
 • Dejana Stanić (2137/01-07-01/3)
 • Zdravko Jagar (2137/01-07-01/6)
 • Željko Hapavel (2137/01-07-01/2)
 • Nikolina Mikulić (2137/01-07-01/9)
 • Marko Premec (2137/01-07-01/4)
 • Nenad Hunjadi (2137/01-07-01/8)
 • Mara Presek (2137/01-07-01/7)
 • Jasna Golubić (2137/01-07/1)
 • Jasna Markušić (2137/01-07/2)
 • Dragica Herbai (2137/01-07-01/10)
 • Zdenka Timarac (2137/01-07-01/11)
Otvori
Primorsko-goranska županija Grad Rijeka, Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje HR-51000, Rijeka, Trpimirova 2/II
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša HR-32100, Vinkovci, Bana Jelačića 1
 • Mandica Sanković (2188/01-09)
 • Nada Nekić (2188/01-09)
 • Ivanka Božanović (2188/01-09)
 • Darija Bogadi (2188/01-09)
 • Mario Naglić (2188/01-09)
 • Marko Dujmić (2188/01-09)
 • Marijana Čuljak (2188/01-09)
 • Katica Badžek (2188/01-09)
 • Ivana Dražić (2188/01-09)
Otvori
Istarska županija Grad Umag, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju HR-52470, Umag, Trg slobode 7
 • Milica Mataija Dejanović (2105/05-09/03)
 • Jasna Seferović (2105/05-09/02)
 • Ana Grižančić (2105/05-09/07)
 • Juraj Krištić (2105/05-09/09)
 • Vladimir Jakovac (2105/05-09/01)
 • Ines Pavletić (2105/05-09/04)
 • Elvira Petretić Percan (2105/05-09/05)
 • Davor Brežnik (2105/05-09/06)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-44320, Kutina, Trg Kralja Tomislava 12
 • Snježana Šlabek Ohman (09/01)
 • Danijel Husnjak (09-02/01)
 • Senkica Đurinec (09-01/05)
 • Nikolina Borić (09-01/01)
 • Matija Kovačević (09-01/04)
 • Valentina Štefančić (09-01/02)
Otvori
Zagrebačka županija Grad Samobor, Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju HR-10430, Samobor, Zagorska 41
 • Mladen Ogrinc (238-11-08/1)
 • Tihomil Mučnjak (238-11-08/4)
 • Mirjana Drakulić (238-11-08/6)
 • Danica Peles (238-11-08/5)
 • Davor Bošković (238-11-08/2)
 • Aleksandar Marković (238-11-08/3)
 • Marina Matijaščić Šuster (238-11-08/7)
 • Ivica Šintić (238-11-08/8)
Otvori
Osječko-baranjska županija Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam HR-31000, Osijek, F. Krežme 18
 • Jasna Filičić (01/03)
 • Rita Vračević (02/03)
 • Ines Streitenberger (01/04)
 • Željka Pandurević (01/01)
 • Jasna Paunović (02/06)
 • Tatjana Bece (02/07)
 • Jasmina Rimac (01/02)
 • Ljiljana Serdarušić (02/08)
 • Dražen Slunjski (00/01)
 • Spomenka Junaković (02/04)
 • Martina Bogičević (03/02)
 • Davorka Horvat (00/03)
 • Bojana Marolt Zečević (02/05)
 • Branka Andraši (00/02)
 • Ivana Miličević (01/05)
 • Željka Bazijanec (02/09)
Otvori
Brodsko-posavska županija Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša HR-35105, Slavonski Brod, Vukovarska 1
 • Damir Klaić (2178/01-10)
 • Đuro Delač (2178/01-10)
 • Vladimir Gašparović (2178/01-10)
 • Anita Marijić (2178/01-10)
 • Vjekoslav Opačak (2178/01-10)
 • Dražen Ciglar (2178/01-10)
 • Domagoj Koriničić (2178/01-10)
 • Ana Panić (2178/01-10)
 • Anita Blažević (2178/01-10)
 • Danijela Petrošević (2178/01-10)
 • Davor Herbut (2178/01-10)
 • Tamara Mokricki (2178/01-10)
 • Barbara Rakitić Gavranić (2178/01-10)
 • Danijela Kladarić (2178/01-10)
 • Irfan Hasić (2178/01-10)
 • Anita Citerbart (2178/01-10)
 • Mirjana Sivrić (2178/01-10)
 • Marija Rajković (2178/01-10)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Grad Trogir, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje HR-21220, Trogir, Put Mulina 2
 • Zvjezdana Vlaić Grubač (2184/01-36/02-)
 • Branka Frankić (2184/01-36/01-)
 • Adela Ćekalović Babić (2184/01-08/02)
 • Ivna Carev (2184/01-08/14)
 • Josipa Kurbaša Banovac (2184/01-36/04-)
 • Sanja Alajbeg (2184/01-36/06-)
 • Ivna Carev (2184/01-36/05-)
Otvori
Istarska županija Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju HR-52220, Labin, Titov trg 11
 • Anamarija Lukšić (2144/01-03/01)
 • Renata Zulijani (2144/01-03/02)
 • Sali Faraguna Peršić (2144/01-03/07)
 • Irina Belušić Maggi (2144/01-03/06)
 • Josipa Juričić (2144/01-03/05)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša HR-21000, Split, Obala kneza Branimira 17
 • Sanda Jurić (03-02-04)
 • Ljiljana Barić (03-02/5)
 • Jasna Bezmalinović (03-02/7)
 • Enija Kalinić (03-02/17)
 • Lukrecija Dodig (03-02/13)
 • Dobrila Čaljkušić (03-02/12)
 • Kristina Bošković (03-02/9)
 • Marija Barbarić (03-02/4)
 • Vinka Kalinić (03-01-09)
 • Ivan Cipci (03-02/11)
 • Lada Pocrnić Mladinić (03-02/27)
 • Željka Bakula (03-02/3)
 • Ljiljana Poletti Kopešić (03-02/28)
 • Boris Marelja (03-02/22)
 • Marko Bekavac (03-03-02)
 • Zdenka Kalinić (03-02/18)
 • Luka Matijević (03-03-09)
 • Petar Letica (03-03-05)
 • Marko Lipovac (03-02/20)
 • Teo Vojković (03-00-01)
 • Lucija Radović (03-01-10)
 • Andrea Goreta (03-02/16)
 • Ana Tešija (03-02/1)
 • Aida Matijević (03-02/24)
 • Tihomir Duvnjak (16-03-01)
 • Ojdana Lukač (03-02/21)
 • Ivana Mihalj (03-02/25)
 • Branka Mimica (03/1)
 • Marijana Bronzović (03-02/10)
 • Antonio Milardović (03-02/26)
 • Dušanka Polić (03-02/29)
Otvori
Istarska županija Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo HR-52000, Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
 • Nikolina Pamić (2163/01-07-03)
 • Ivan Jeromela (2163/01-07-03)
 • Adisa Raković Kranjac (2163/01-07-07)
 • Daniel Maurović (2163/01-07-01)
Otvori
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Sektor lokacijskih dozvola i investicija HR-10000, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
 • Snježana Đurišić (06-1)
 • Ljiljana Bošnjak (1)
 • Katarina Mišanović (06-1)
 • Lidija Majcan Horvat (2)
 • Nataša Rauch (1-2)
 • Mina Plančić (2)
 • Gordana Špehar Hafizović (1-1)
 • Maja Lukavečki Cazin (1-2)
 • Boris Čepo (1-1)
 • Damir Bakliža (2)
 • Slađana Šepić (1-2)
 • Marina Hlača (1-1)
 • Ljerka Vučić (2)
 • Nikolina Brajdić (1-1)
 • Ana Pršir (1-1)
 • Danijel Meštrić (MGIPU) ()
 • Dino Demoli ()
 • Ivan Đurđević (2)
 • Neven Gerić (1-2)
 • Branka Koružnjak (1-1)
 • Ana Wrulich (2)
 • Ines Bušac Pejić (2)
Otvori
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Sektor građevinskih i uporabnih dozvola HR-10000, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
 • Vesna Veselin (357)
 • Ljubica Čusak (1)
 • Jadranka Brozović (1-372)
 • Martina Duboković (1-1173)
 • Ivanka Mikulinec (1-356)
 • Silvija Reljanović (1-576)
 • Romana Romić (1-1467)
 • Gordana Tomasov (1-226)
 • Nada Stopfer (1-1)
 • Višnja Dujmić (2-607)
 • Jasminka Dundur Glad (2)
 • Tanja Mališ (1-2)
 • Zdenko Tucaković (2-609)
 • Iva Birač (2)
 • Gordana Šupić Miličić (1)
 • Viktorija Dukovac (2)
 • Nevenka Knezović Vukić (1)
 • Danijel Kadlec ()
 • Katarina Ercegovac (1)
 • Nevena Petrović (1)
 • Danijel Meštrić (MGIPU) ()
 • Danijela Zorec (2)
 • Petra Penava (2-1)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša HR-49000, Krapina, Magistratska 30
 • Snježana Pelin (2140/01-04-0401)
 • Marko Ljubić (2140/01-04-0402)
 • Nikolina Gregurović (2140/01-04-0408)
Otvori
Ličko-senjska županija Grad Gospić, Upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša HR-53000, Gospić, Budačka 55
 • Zoran Miškulin ()
 • Ivana Fabijan ()
 • Krešimir Mesić ()
 • Nikola Kurteš ()
 • Andrijana Miloš ()
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša HR-20000, null, null
 • Ivana Pavlović (06/18)
 • Jelena Lončarić (06/1)
 • Ivan Filipović (06/4)
 • Lovel Giunio (06/15)
Otvori
Međimurska županija Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji HR-40000, Čakovec, Kralja Tomislava 15
 • Ninoslav Šipoš (05-02)
 • Vesna Šinjori (05-02)
 • Ivana Mihalić (05-02)
 • Jurica Dodlek (05-02)
 • Mirko Budinski (05-02)
 • Tatjana Urem (05-02)
Otvori
Istarska županija Općina Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Jedinstveni upravni odjel HR-52465, Tar, Istarska 8
 • Natalia Stepić (2167/08-02/04)
 • Višnja Marić Čižmešija (2167/08-02/05)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Grad Makarska, Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša HR-21300, Makarska, Obala kralja Tomislava 1
 • Ognjen Radić (2147/05-1)
 • Dragan Srzić (2147/05-04/1)
 • Katarina Kostanić (2147/05-04/2)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Vela Luka HR-20270, Vela Luka, Obala 3 br. 19
 • Ivana Padovan (2117/1-23/3-4)
 • Tina Anić Pirović (2117/1-23/3-1)
 • Kornelija Maltarić (2177/1-23/3-2)
 • Nikolina Kraljević (2117/1-23/1-1)
 • Anita Kunica Jelčić (2117/1-23/1-7)
 • Aneta Fišić (2117/1-23/1-2)
 • Snježana Blažević (2117/1-23/1-6)
 • Luko Dalmatin (2117/1-23/1-14)
 • Vesna Grljević (2117/1-23/1-5)
 • Ivica Palaš (2117/1-23/1-8)
 • Lucija Miljanić Macan (2117/1-23/1-9)
 • Marica Ivkić (2117/1-23/1-4)
 • Marijana Papac (15/5)
 • Jasna Žerovnik (15/3)
 • Branka Vilović (2117/1-23/2-1)
 • Milan Grbin (2117/1-23/2-3)
 • Paulina Laus Curać (2117/1-23-2-2)
 • Veronika Fabris (2117/1-23/2-5)
 • Zinka Čubranić (2117/1-23/4-2)
 • Ivanka Petrušić (2177/1-23/4-1)
 • Vicko Krešić (2117/1-23/4-3)
 • Blaško Mijić (2117/1-23/4-4)
 • Darijo Barbir (2177/1-23/5-2)
 • Sandra Karamatić (2117/1-23/5-1)
 • Snježana Kotromanović (2117/1-23/5-3)
 • Antonela Medak (2177/1-23/5-5)
 • Nikola Perić (2117/1-23/5-6)
 • Marija Milić (2117/1-23/6-1)
 • Anita Dragojević (2117/1-23/3-5)
 • Petar Bebić (2117/1-23/4-10)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Mali Lošinj HR-51550, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Korčula HR-20260, Korčula, Ulica Foša br. 1
 • Milan Grbin (2117/1-23/2-3)
 • Branka Vilović (2117/1-23/2-1)
 • Paulina Laus Curać (2117/1-23-2-2)
 • Veronika Fabris (2117/1-23/2-5)
 • Nikolina Kraljević (2117/1-23/1-1)
 • Anita Kunica Jelčić (2117/1-23/1-7)
 • Aneta Fišić (2117/1-23/1-2)
 • Snježana Blažević (2117/1-23/1-6)
 • Luko Dalmatin (2117/1-23/1-14)
 • Vesna Grljević (2117/1-23/1-5)
 • Ivica Palaš (2117/1-23/1-8)
 • Lucija Miljanić Macan (2117/1-23/1-9)
 • Marica Ivkić (2117/1-23/1-4)
 • Marijana Papac (15/5)
 • Jasna Žerovnik (15/3)
 • Zinka Čubranić (2117/1-23/4-2)
 • Ivanka Petrušić (2177/1-23/4-1)
 • Vicko Krešić (2117/1-23/4-3)
 • Blaško Mijić (2117/1-23/4-4)
 • Darijo Barbir (2177/1-23/5-2)
 • Sandra Karamatić (2117/1-23/5-1)
 • Snježana Kotromanović (2117/1-23/5-3)
 • Antonela Medak (2177/1-23/5-5)
 • Nikola Perić (2117/1-23/5-6)
 • Kornelija Maltarić (2177/1-23/3-2)
 • Ivana Padovan (2117/1-23/3-4)
 • Tina Anić Pirović (2117/1-23/3-1)
 • Marija Milić (2117/1-23/6-1)
 • Tihomir Stanišić (2117/1-23/2-6)
 • Anita Dragojević (2117/1-23/3-5)
 • Petar Bebić (2117/1-23/4-10)
Otvori
Brodsko-posavska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Nova Gradiška HR-35400, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1/1
 • Francika Artuković (2178/1-15-01/1)
 • Zorislav Trobić (2178/1-16-01/1)
 • Sabina Vlaović (2178/1-16-01/3)
 • Danijel Ostić (2178/1-16-01/4)
 • Mira Paulus (2178/1-16-01/5)
 • Elena Moćan (2178/1-16-01/6)
 • Sanela Zukanović (2178/1-16-01/7)
 • Goran Delač (2178/1-16-01/8)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Velika Gorica HR-10410, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Barbara Šagovac (238/1-18-08/1)
 • Mario Srečković (238/1-18-08/3)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
 • Sanja Ereš Šimić (238/1-18-08/2)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Sveta Nedelja HR-10431, Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 5
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Adrijana Kovač (238/1-18-06/3)
 • Michael Gulić (238/1-18-06/4)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Jastrebarsko HR-10450, Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Tomislav Preprotić (238/1-18-05/1)
 • Nikola Golojuh (238/1-18-05/2)
 • Sabina Badurina (238/1-18-05/3)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Dario Weygand (238/1-18-05/12)
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ivica Kartelo (238/1-18-05/4)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Dugo Selo HR-10370, Dugo Selo, Josipa Zorića 1
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Marijan Šola (238/1-18-03/1)
 • Andreja Zaplatić (238/1-18-03/5)
 • Mirjana Tadić (238/1-18-03/4)
 • Đurđa Večerin (238/1-18-03/6)
 • Zlatko Rodić (238/1-18-03/3)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Pregrada HR-49218, Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Gordana Gretić (2140/01-08/4)
 • Josipa Horvat (2140/01-08/4)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Zaprešić HR-10290, Zaprešić, Nova ulica 10
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Ljerka Zimak (238/1-18-10/15)
 • Sanja Ereš Šimić (238/1-18-10/2)
 • Dario Weygand (238/1-18-10/3)
 • Marina Mitrović (238/1-18-10/4)
 • Marija Petričević (238/1-18-10/5)
 • Robert Dujaković (238/1-18-10/6)
 • Petar Knežević (238/1-18-10/10)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Nikola Golojuh (238/1-18-10/1)
 • Ivana Bertović (238/1-18-10/14)
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj HR-52210, Rovinj, P. Bobicchio 1
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • mr.sc. Enco Žufić (2163-1-18-07/1)
 • Jasna Pauletić (2163-1-18-07/4)
 • Mirjana Krsnik (2163-1-18-04/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
 • Vedrana Perković (2163/1-18-07/2)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Ante Bandić (2163/1-18/3)
 • Sanjin Dimić Boljunčić (2163/1-18-07/1)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Metković HR-20350, Metković, Ulica kralja Zvonimira 22/2
 • Zinka Čubranić (2117/1-23/4-2)
 • Vicko Krešić (2117/1-23/4-3)
 • Blaško Mijić (2117/1-23/4-4)
 • Ivanka Petrušić (2177/1-23/4-1)
 • Nikolina Kraljević (2117/1-23/1-1)
 • Anita Kunica Jelčić (2117/1-23/1-7)
 • Aneta Fišić (2117/1-23/1-2)
 • Snježana Blažević (2117/1-23/1-6)
 • Luko Dalmatin (2117/1-23/1-14)
 • Vesna Grljević (2117/1-23/1-5)
 • Ivica Palaš (2117/1-23/1-8)
 • Lucija Miljanić Macan (2117/1-23/1-9)
 • Marica Ivkić (2117/1-23/1-4)
 • Marijana Papac (15/5)
 • Jasna Žerovnik (15/3)
 • Branka Vilović (2117/1-23/2-1)
 • Milan Grbin (2117/1-23/2-3)
 • Paulina Laus Curać (2117/1-23-2-2)
 • Veronika Fabris (2117/1-23/2-5)
 • Darijo Barbir (2177/1-23/5-2)
 • Sandra Karamatić (2117/1-23/5-1)
 • Snježana Kotromanović (2117/1-23/5-3)
 • Antonela Medak (2177/1-23/5-5)
 • Nikola Perić (2117/1-23/5-6)
 • Kornelija Maltarić (2177/1-23/3-2)
 • Ivana Padovan (2117/1-23/3-4)
 • Tina Anić Pirović (2117/1-23/3-1)
 • Marija Milić (2117/1-23/6-1)
 • Anita Dragojević (2117/1-23/3-5)
 • Petar Bebić (2117/1-23/4-10)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Senj HR-53270, Senj, Mala vrata bb
 • Denis Opala (2125/1-08-4-14)
 • Dunja Peter (2125/1-08-4)
 • Mile Tomljanović (2125/1-08-4)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Ljubica Biondić Tomljanović (2125/1-08-4)
Otvori
Šibensko-kninska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Sjedište Šibenik HR-22000, Šibenik, Kralja Zvonimira 16
 • Semira Škugor (2182/1-16)
 • Silvana Pešo (2182/1-16)
 • Anita Kalebić Furčić (2182/1-16)
 • Anica Meić Sidić (2182/1-16)
 • Zoran Ševerdija (2182/1-16)
 • Hrvoje Vranjković (2182/1-16)
 • Zorana Jurić (2182/1-16)
 • Živko Polić (2182/1-16)
 • Jadranka Padovan Mikulandra (2182/1-16)
 • Mario Alujević (2182/1-16)
 • Vesna Maretić (2182/1-16)
 • Antonio Čupić (2182/1-16)
 • Mirna Tintić (2182/1-16)
 • Marijana Škugor (2182/1-16)
 • Tina Žaja (2182/1-16)
 • Romana Olivari (2182/1-16)
 • Jakov Bakula (2182/1-16)
 • Frano Fabulić (2182/1-16)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Krk HR-51500, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč HR-52440, Poreč, Obala maršala Tita 4
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Natalia Stepić (2163/1-18-05/1)
 • Kristijan Mijandrušić (2163-1-18-05/3)
 • Mirjana Počanić (2163/1-18-05/7)
 • Karmela Čuljak (2163/1-18-05/1)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
 • Željko Vadnjak (2163/1-18-05/2)
 • Dajana Banko (2163/1-18-05/5)
 • Vesna Veselinović (2163/1-18-05/3)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Ivana Mihalić Fabris (2163/1-18-04/2)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buzet HR-52420, Buzet, II Istarske brigade 11
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Eda Pavletić (2163-1-18-02/3)
 • Mirjana Borčić (2163/1-18-02/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
Otvori
Šibensko-kninska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Drniš HR-22320, Drniš, Trg kralja Tomislava 1
 • Mercedes Konsa (2182/1-16/2)
 • Joško Čupić (2182/1-16/2)
 • Semira Škugor (2182/1-16)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje HR-52460, Buje, Nikole Tesle 2
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Biljana Zloušić (2163-1-18-01/2)
 • Stela Ponjavić (2163-1-18-01/1)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Mirjana Krsnik (2163-1-18-04/1)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
 • Emina Trošt (2163/1-18-01/4)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
Otvori
Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Prelog HR-40323, Prelog, Glavna 35
 • Lidija Bubanić (09/4)
 • Matea Zvonarek (09/4)
 • Stjepan Lacković (09/02)
 • Valentina Horvat Pavčec (09/4)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Sjedište Zadar HR-23000, Zadar, Brne Karnarutića 13/1
 • Marijo Vigan (2198/1-07/27)
 • Zdenka Kamenečki (2198/1-07/28)
 • Željko Letinić (2198/1-07/3)
 • Ivona Cota (2198/1-07/12)
 • Mateo Badžoka (2198/1-11/1)
 • Drago Brkić (2198/1-07/22)
 • Milica Celent (2198/1-07/20)
 • Mirjana Jurin (2198/1-07/13)
 • Vera Kalmeta Mustač (2198/1-07/19)
 • Marina Lučić (2198/1-07/14)
 • Petar Mandić (2198/1-07/21)
 • Ljiljana Marelić (2198/1-07/16)
 • Lovre Novosel (2198/1-07/3)
 • Jagoda Šarunić Ratković (2198/1-07/18)
 • Igor Bačić (2198/1-07/11)
 • Božena Forko (2198/1-07/3)
 • Danijela Škara (2198/1-07/17)
 • Zamjenik Bačić ()
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Ispostava Benkovac HR-23420, Benkovac, Domobranska 2
 • Nikola Bezić (2198/1-07-01/2)
 • Martin Varenina (2198/1-11-1/1)
 • Marina Lučić (2198/1-07-01/1)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin HR-52220, Labin, Titov trg 11
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Aleksej Hrvatin (2163-1-18-03/1)
 • Adrijana Kokot (2163-1-18-03/2)
 • Sanja Černjul (2163-1-18-03/3)
 • Sandra Perhat Alilović (2163-1-18-03/5)
 • Maja Bažon (2163-1-18-03/6)
 • Dalibor Kvaternik (2163-1-18-03/7)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za graditeljstvo, Prvi područni odsjek za graditeljstvo (za PU Centar, Črnomerec, Maksimir i Medveščak) HR-10000, Zagreb, Janka Draškovića 15
 • Jasenka Tomek ()
 • Anka Marinčić (13-22/214)
 • Maša Radej (13-22/213)
 • Jasmina Smajiš ()
 • Ariana Nemeth (13-22/206)
 • Damir Zubović ()
 • Dijana Salopek-Končar (13-22/202)
 • Dijana Skroza Bilić (13-22/202)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za graditeljstvo, Šesti područni odsjek za graditeljstvo (za PU Dubrava) HR-10000, Zagreb, Ulica Dubrava 49
 • Nikolina Matoc ()
 • Antonijela Šeparović-Uchytil ()
 • Vesna Ivandija (13-21/404)
 • Ljubodanka Perišić (13-21/405)
 • Sanja Knežević (13-21/407)
 • Maja Bilić (13-21/403)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za graditeljstvo, Drugi područni odsjek za graditeljstvo (za PU Novi Zagreb i Peščenica) HR-10000, Zagreb, Zapoljska 1
 • Barbara Milčić (13-22/306)
 • Damir Martinović (13-22/314)
 • Jadranka Đakulović (13-22/313)
 • Ivica Rovis (13-22/301)
 • Borislav Pažanin ()
 • Azra Karabegović (13-22/316)
 • Maja Kutnjak Stegmayer ()
 • Alis Bauer (13-22/308)
 • Almasa Kekić (13-22/317)
 • Milica Samac-Milovanović ()
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za graditeljstvo, Središnji odsjek za graditeljstvo HR-10000, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
 • Anamarija Filepi (13-22/151)
 • Zrinka Španović ()
 • Katarina Grubač (13-22/113)
 • Ljerka Sinković ()
 • Ivana Šmentanec ()
 • Sandra Zorić (13-22-1/001)
 • Renata Kordić ()
 • Maja Hlebec Manzoni ()
 • Jana Smoljo ()
 • Radojka Crnković (13-22/110)
 • Olga Kelemen ()
 • Anita Duspara ()
 • Božica Smolčić (13-22/116)
 • Nenad Koprivnjak (13-22/107)
 • Darija Leko (13-22/133)
 • Ljiljana Družina Čupić (13-22/103)
 • Vera Teslić (13-22/117)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek za prostorno uređenje HR-10000, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
 • Jelica Glas (251-13-21-1/028)
 • Ante Sarjanović (13-21/131)
 • Dragana Zeko ()
 • Draženka Šujster ()
 • Marica Borčić (13-21/114)
 • Zrinka Čudina (13-21/103)
 • Jasna Čurković ()
 • Zadranka Vitez (13-21/106)
 • Branka Filajdić (13-21/108)
 • Nikica Juras (13-21/122)
 • Tanja Ban Pelemiš ()
 • Sanda Radočaj ()
 • Marija Stipaničev (13-21/125)
 • Mirjana Korač Jelić (13-21/101)
 • Anton Burazin (13-21/102)
 • Ksenija Pervan ()
 • Vedran Bošković ()
 • Vlatka Mađarević ()
 • Sanja Šoh (13-21/124)
Otvori
Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Novi Marof HR-42220, Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1
 • Slobodan Bival (06-2/5)
 • Dubravka Horvat-Đurkan (06-2/1)
 • Anita Sinčić (06-2/4)
 • Dražen Kozulić (06-2/3)
 • Matija Ipša (06-2/2)
 • Mario Sačić (06/2)
 • Gordana Bedenicki (06-1/1)
 • Dražen Šagi (06/5)
 • Martina Ereiz (06-3/3)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za prostorno uređenje, Prvi područni odsjek za prostorno uređenje (za PU Centar, Črnomerec, Maksimir, Medveščak, Susedgrad i Trešnjevka) HR-10000, Zagreb, Trg Francuske Republike 15
 • Pero Dunda (13-21/220)
 • Marina Huljev Lončarić (13-21/204)
 • Zoran Rak ()
 • Maja Dražina (13-21/221)
 • Željka Petrović ()
 • Lovorka Burazin (13-21/208)
 • Srebrenka Mandić ()
 • Vlasta Banfić ()
 • Mirjana Puljić (13-21/208)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vrgorac HR-21276, Vrgorac, Tina Ujevića 8
 • Ljiljana Stanković (2181/1-11-00-10/01)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Makarska HR-21300, Makarska, Obala kralja Tomislava 1
 • Suzana Franičević (2181/1-11-00-03/04)
 • Ksenija Granić (2181/1-11-00-03/06)
 • Ivana Gojak (2181/1-11-00-03/02)
 • Vilma Židić (2181/1-11-00-03/08)
 • Sanda Klarić Lukač (2181/1-11-00-03/03)
 • Daniela Primorac (2181/1-11-00-03/16)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis HR-21480, Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 1
 • Petar Petric (2181/1-11-00-09/01)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Sinj HR-21230, Sinj, Dragašev prolaz 10
 • Anna Preosti (2181/1-11-00-05/01)
 • Vedrana Blajić Vidak (2181/1-11-00-05/02)
 • Marija Dukić (2181/1-11-00-05/05)
 • Ante Žuro (2181/1-11-00-05/04)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula HR-52100, Pula, Riva 8
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Davor Sablić (2163-18-06/2)
 • Mika Jeličić Radolović (2163-1-18-06/4)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Kristijan Mijandrušić (2163/1-18-06/5)
 • Aleksej Hrvatin (2163/1-18-03/1)
 • Sanja Černjul (2163/1-18-03/3)
 • Dalibor Kvaternik (2163/1-18-03/7)
 • Jasmina Mandić (2163/1-18-06/3)
 • Sanjin Dimić Boljunčić (2163/1-18-06/9)
 • Nina Paušić (2163/1-18-06/10)
 • Vitomirka Batelić (2163/1-18-06/13)
 • Vesna Pavletić (2163/1-18/1)
 • Ivanka Buršić (2163/1-18-06/12)
 • Jasna Pauletić (2163/1-18-06/10)
 • Vedrana Perković (2163/1-18-06/9)
 • mr.sc. Enco Žufić (2163-1-18-06/1)
 • Andi Škabić (2163/1-18-06/7)
 • Nataša Anić (2163/1-18-06/8)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Valentina Pačić (2163/1-18-06/12)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Crikvenica HR-51260, Crikvenica, Kralja Tomislava 85
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin HR-52000, Pazin, M.B. Rašana 2/II
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Rita Velan (2163-1-18-04/3)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Vesna Veselinović (2163/1-18-04/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
 • Aleksej Hrvatin (2163-1-18-03/1)
 • mr.sc. Enco Žufić (2163-1-18-07/1)
 • Vedrana Perković (2163-1-18-07/2)
 • Kristijan Mijandrušić (2163/1-18-04/2)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Ana-Marija Mihelić (2163/1-18-04/1)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Ivan Raca (2163/1-18-04/2)
 • Ivana Mihalić Fabris (2163/1-18-04/2)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
Otvori
Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac HR-48350, Đurđevac, Stjepana Radića 1
 • Elizabeta Čmrlec (05/105)
 • Mirjana Leščan (05/107)
 • Martin Antoljak (05/111)
 • Vesna Telban (05/201)
 • Miran Peršinović (05/101)
 • Damir Petričević (05/01)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Sveti Ivan Zelina HR-10380, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Veljko Vračević (238/1-18-07/6)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Ivan Šestak (238/1-18-07/3)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Ploče HR-20340, Ploče, Trg kralja Tomislava 7
 • Darijo Barbir (2177/1-23/5-2)
 • Sandra Karamatić (2117/1-23/5-1)
 • Snježana Kotromanović (2117/1-23/5-3)
 • Antonela Medak (2177/1-23/5-5)
 • Nikola Perić (2117/1-23/5-6)
 • Nikolina Kraljević (2117/1-23/1-1)
 • Anita Kunica Jelčić (2117/1-23/1-7)
 • Aneta Fišić (2117/1-23/1-2)
 • Snježana Blažević (2117/1-23/1-6)
 • Luko Dalmatin (2117/1-23/1-14)
 • Vesna Grljević (2117/1-23/1-5)
 • Ivica Palaš (2117/1-23/1-8)
 • Lucija Miljanić Macan (2117/1-23/1-9)
 • Marica Ivkić (2117/1-23/1-4)
 • Marijana Papac (15/5)
 • Jasna Žerovnik (15/3)
 • Branka Vilović (2117/1-23/2-1)
 • Milan Grbin (2117/1-23/2-3)
 • Paulina Laus Curać (2117/1-23-2-2)
 • Veronika Fabris (2117/1-23/2-5)
 • Zinka Čubranić (2117/1-23/4-2)
 • Ivanka Petrušić (2177/1-23/4-1)
 • Vicko Krešić (2117/1-23/4-3)
 • Blaško Mijić (2117/1-23/4-4)
 • Kornelija Maltarić (2177/1-23/3-2)
 • Ivana Padovan (2117/1-23/3-4)
 • Tina Anić Pirović (2117/1-23/3-1)
 • Marija Milić (2117/1-23/6-1)
 • Anita Dragojević (2117/1-23/3-5)
 • Petar Bebić (2117/1-23/4-10)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Donji Miholjac HR-31540, Donji Miholjac, Vukovarska 1
 • Maja Matijević (2158/1-01-16/18)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-16/1)
 • Vlatko Erceg (2158/1-01-16-01/13)
 • Suzana Kovačić (2158/1-01-16/2)
 • Denis Humer (2158/1-01-16/14)
 • Livio Međurečan (2158/1-01-16/3)
Otvori
Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Izdvojeno mjesto rada Slatina HR-33520, Slatina, Trg Sv. Josipa 10
 • Iva Šarić Srzić (2189/1-08/2)
 • Sanja Kovač (2189/1-08/7)
 • Andrijana Bauer (2189/1-08/5)
 • Zorica Hegedušić (2189/1-08/1)
 • Denis Urbanek (2189/1-08/11)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Opatija HR-51410, Opatija, Maršala Tita 4
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Otočac HR-53220, Otočac, Kralja Zvonimira 4
 • Alma Ilić Jurković (2125/1-08-3)
 • Petar Degoricija (2125/1-08-3)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Mario Barković (2125/1-08-3)
Otvori
Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Križevci HR-48260, Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/1
 • Branka Tinodi Šatvar (05/202)
 • Brankica Knok-Sačarić (04/206)
 • Zdenko Stančić (05/208)
 • Darko Žarković (05/207)
 • Vesna Telban (05/201)
 • Miran Peršinović (05/101)
 • Damir Petričević (05/01)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Krapina HR-49000, Krapina, Magistratska 1
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Mirjana Vidiček (2140/01-08/1)
 • Tatjana Horvat (2140/01-08/1)
 • Vanja Strabić (2140/01-08/1)
Otvori
Šibensko-kninska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Knin HR-22300, Knin, Dr. Franje Tuđmana 2
 • Miljenko Grubišić (2182/1-16/1)
 • Marjana Mrđen (2182/1-16/1)
 • Semira Škugor (2182/1-16)
 • Mirna Tintić (2182/1-16/1)
 • Jakov Bakula (2182/1-16/1)
 • Frano Fabulić (2182/1-16/1)
 • Romana Olivari (2182/1-16/1)
 • Marijana Škugor (2182/1-16/1)
 • Tina Žaja (2182/1-16/1)
 • Joško Čupić (2182/1-16/1)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Klanjec HR-49290, Klanjec, Trg mira 11
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Ružica Cvetko (2140/01-08/3)
 • Anita Pukljak (2140/01-08/3)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Zlatar HR-49250, Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Stjepan Lisjak (2140/01-08/6)
 • Milena Tkalčević (2140/01-08/6)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Dubrovnik HR-20000, Dubrovnik, Vukovarska 16
 • Snježana Blažević (2117/1-23/1-6)
 • Luko Dalmatin (2117/1-23/1-14)
 • Aneta Fišić (2117/1-23/1-2)
 • Vesna Grljević (2117/1-23/1-5)
 • Marica Ivkić (2117/1-23/1-4)
 • Anita Kunica Jelčić (2117/1-23/1-7)
 • Lucija Miljanić Macan (2117/1-23/1-9)
 • Ivica Palaš (2117/1-23/1-8)
 • Nikola Bukvić (2117/1-23/1-18)
 • Jelena Marušić Gvozdenica (2117/1-23/1-15)
 • Nikolina Kraljević (2117/1-23/1-1)
 • Marijana Papac (15/5)
 • Jasna Žerovnik (15/3)
 • Branka Vilović (2117/1-23/2-1)
 • Milan Grbin (2117/1-23/2-3)
 • Paulina Laus Curać (2117/1-23-2-2)
 • Veronika Fabris (2117/1-23/2-5)
 • Zinka Čubranić (2117/1-23/4-2)
 • Ivanka Petrušić (2177/1-23/4-1)
 • Vicko Krešić (2117/1-23/4-3)
 • Blaško Mijić (2117/1-23/4-4)
 • Darijo Barbir (2177/1-23/5-2)
 • Sandra Karamatić (2117/1-23/5-1)
 • Snježana Kotromanović (2117/1-23/5-3)
 • Antonela Medak (2177/1-23/5-5)
 • Nikola Perić (2117/1-23/5-6)
 • Kornelija Maltarić (2177/1-23/3-2)
 • Ivana Padovan (2117/1-23/3-4)
 • Tina Anić Pirović (2117/1-23/3-1)
 • Marija Milić (2117/1-23/6-1)
 • Jelena Paljetak Milas (2117/1-23/1-3)
 • Sanela Budalica Meco (2117/1-23/1-8)
 • Anita Dragojević (2117/1-23/3-5)
 • Petar Bebić (2117/1-23/4-10)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Sjedište Gospić HR-53000, Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4
 • Velibor Potnar (2125/1-08)
 • Blaž Balenović (2125/1-08)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Ivana Herman (2125/1-08)
 • Ivana Krmpotić (2125/1-08)
Otvori
Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Sjedište Koprivnica HR-48000, Koprivnica, Antuna Nemčića 5
 • Nikola Gerendaj (05/13)
 • Biserka Sever (05/15)
 • Vesna Telban (05/201)
 • Miran Peršinović (05/101)
 • Jelena Barić (05/10)
 • Damir Petričević (05/01)
 • Helena Šantek (05/09)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Sjedište Pula HR-52100, Pula, Flanatička 29
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Ante Bandić (2163-1-18/3)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/1)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sjedište Rijeka HR-51000, Rijeka, Riva 10/I
Otvori
Brodsko-posavska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Sjedište Slavonski Brod HR-35105, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1
 • Francika Artuković (2178/1-15-01/1)
 • Jadranka Mandić (2178/1-15-01/2)
 • Igor Tomičević (2178/1-15-01/3)
 • Marija Zmaić (2178/1-15-01/6)
 • Marko Horvatović (2178/1-15-01/4)
 • Mario Zubak (2178/1-15-01/5)
 • Marija Jukić (2178/1-15-01/7)
 • Kata Zubak ()
 • Gordana Grubišić (2178/1-15-01/10)
Otvori
Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Sjedište Virovitica HR-33000, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1
 • Iva Šarić Srzić (2189/1-08/2)
 • Sanela Santro (2189/1-08/3)
 • Tajana Bukovšak (2189/1-08/10)
 • Zorica Hegedušić (2189/1-08/1)
 • Emanuel Stubičar (2189/1-08/12)
 • Marko Posavec (2189/1-08/18)
 • Melita Ilakovac (2189/1-08/20)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Sjedište Zagreb HR-10000, Zagreb, Ul. Grada Vukovara 72/V
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec HR-40000, Čakovec, Ruđera Boškovića 2
 • Stjepan Lacković (09/02)
 • Slava Horvat (09-1/01)
 • Ana Belčić (09-2/07)
 • Dragica Vugrinec (09-2/01)
 • Marija Gregorinčić (09-2/09)
 • Ružica Spajić (09-2/04)
 • Željka Cmrečnjak (09-2/06)
 • Željka Fažon (09-2/00)
 • Irena Novak Vabec (09-1/03)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Zabok HR-49210, Zabok, Kumrovečka 6
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Darinka Habulin (2140/01-08/5)
 • Biserka Krušlin (2140/01-08/5)
 • Sonja Horvat (2140/01-08/5)
 • Stjepan Vukić (2140/01-08/5)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sjedište Sisak HR-44000, Sisak, Rimska 28
 • Ksenija Kajgana (08/02)
 • Miljenko Pavičić (08/04)
 • Mirjana Budak (08/03)
 • Nermin Veljačić (08/05)
 • Aleksandra Mihalić (08/10)
 • Blanka Bobetko-Majstorović (08/01)
 • Indira Basarić (08/07)
 • Domagoj Barić (08/09)
 • Josip Vučak (08/08)
 • Vesna Grahovac (08/06)
 • Monika Kelčec (08/12)
 • Danijel Cvetić (08/09)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Rab HR-51280, Rab, Palit 71
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Ispostava Obrovac HR-23450, Obrovac, Stjepana Radića 17
 • Čedomir Simić (2198/1-07-04/1)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Ispostava Gračac HR-23440, Gračac, Park sv. Jurja 1
 • Anka Knežević (2198/1-07-03/2)
 • Tadija Šišić (2198/1-07-03/1)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za graditeljstvo, Četvrti područni odsjek za graditeljstvo (za PU Susedgrad) HR-10000, Zagreb, Sigetje 1
 • Gordana Dražetić ()
 • Antun Kirš (13-22/505)
 • Radmila Banovac (13-22/503)
 • Božena Junković (13-22/501)
 • Maja Stević Takač ()
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za prostorno uređenje, Drugi područni odsjek za prostorno uređenje (za PU Novi Zagreb i Peščenica) HR-10000, Zagreb, Avenija grada Dubrovnika 12
 • Jasna Bule ()
 • Jasminka Belužić ()
 • Kerima Jaganjac (13-21/303)
 • Jasminka Zidar ()
 • Katarina Murgić ()
 • Stjepan Bedeković ()
 • Ana Špoljar ()
 • Irena Jurica (13-21/317)
 • Edita Jagar-Pehnec ()
 • Vesna Hozjak ()
 • Davor Felja (13-21/316)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Sjedište Split HR-21000, Split, Bihaćka 1/III
 • Sandra Maretić (2181/1-11-00-00/02)
 • Ani Staničić (2181/1-11-00-00/05)
 • Mirjana Jeramaz (2181/1-11-00-00/03)
 • Ana Krolo (2181/1-01-11-00-00/04)
 • Anka Vrbatović (2181/1-11-00-00/06)
 • Jasminka Vuletić (2181/1-11-00-00/07)
 • Slavko Milardović (2181/1-11-00-00/11)
 • Vesna Krstulović Njegovan (2181/1-11-00-00/08)
 • Marijo Radevenjić (2181/1-11-00-00/01)
 • Goran Ćurković (2181/1-11-00-00/16)
 • Ivana Pavić (2181/1-11-00-00/28)
 • Marijana Matić (2181/1-11-00-00/21)
 • Katja Marušić (2181/1-11-00-00/20)
 • Ivana Maršić (2181/1-11-00-00/67)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Omiš HR-21310, Omiš, Trg kralja Tomislava 5
 • Mladenka Brhanović (2181/1-11-00-04/03)
 • Nansy Kadić Alač (2181/1-11-00-04/08)
 • Dubravka Berković (2181/1-11-00-04/04)
 • Anisija Juričić (2181/1-11-00-04/05)
 • Miranda Tipić (2181/1-11-00-04/06)
 • Jelena Lovrić (1-11-00-00/18)
 • Mate Kovačević (2181/1-11-00-04/16)
 • Daniela Nazor (2181/1-11-00-04/17)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Trogir HR-21220, Trogir, Put Muline 1
 • Saša Šegvić (2181/1-11-00-08/01)
 • Josip Kuzmanić (2181/1-11-00-08/03)
 • Helga Mihanović Lučin (2181/1-11-00-08/04)
 • Nevenka Radeljak (2181/1-11-00-08/02)
 • Renata Sesartić (2181/1-11-00-08/08)
 • Marina Lendić (2181/1-11-00-08/12)
 • Ines Žulj Perica (2181/1-11-00-08/09)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Supetar HR-21400, Supetar, Dolčić 2
 • Snežana Bralić (2181/1-11-00-07/01)
 • Nina Šunjić Vukičević (2181/1-11-00-07/05)
 • Pero Vladislavić (2181/1-11-00-07/02)
 • Marko Litović (2181/1-11-00-07/03)
 • Franci Šeparović (2181/1-11-00-07/04)
 • Đana Martinić Dragan (2181/1-11-07/08)
 • Marijana Madžar (2181/1-11-00-07/15)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Konavle HR-20210, Konavle, null
 • Marija Milić (2117/1-23/6-1)
 • Nikolina Kraljević (2117/1-23/1-1)
 • Anita Kunica Jelčić (2117/1-23/1-7)
 • Aneta Fišić (2117/1-23/1-2)
 • Snježana Blažević (2117/1-23/1-6)
 • Luko Dalmatin (2117/1-23/1-14)
 • Vesna Grljević (2117/1-23/1-5)
 • Ivica Palaš (2117/1-23/1-8)
 • Lucija Miljanić Macan (2117/1-23/1-9)
 • Marica Ivkić (2117/1-23/1-4)
 • Marijana Papac (15/5)
 • Jasna Žerovnik (15/3)
 • Branka Vilović (2117/1-23/2-1)
 • Milan Grbin (2117/1-23/2-3)
 • Paulina Laus Curać (2117/1-23-2-2)
 • Veronika Fabris (2117/1-23/2-5)
 • Zinka Čubranić (2117/1-23/4-2)
 • Ivanka Petrušić (2177/1-23/4-1)
 • Vicko Krešić (2117/1-23/4-3)
 • Blaško Mijić (2117/1-23/4-4)
 • Darijo Barbir (2177/1-23/5-2)
 • Sandra Karamatić (2117/1-23/5-1)
 • Snježana Kotromanović (2117/1-23/5-3)
 • Antonela Medak (2177/1-23/5-5)
 • Nikola Perić (2117/1-23/5-6)
 • Kornelija Maltarić (2177/1-23/3-2)
 • Ivana Padovan (2117/1-23/3-4)
 • Tina Anić Pirović (2117/1-23/3-1)
 • Anita Dragojević (2117/1-23/3-5)
 • Petar Bebić (2117/1-23/4-10)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Korenica HR-53230, Korenica, Trg sv. Jurja 6
 • Velibor Potnar (2125/1-08)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Blaž Balenović (2125/1-08)
 • Tomislava Anušić-Vučković (2125/1-08-1)
 • Dražen Trtica (2125/1-08-1)
 • Marko Plepel (2125/1-08)
 • Blaž Balenović (2125/1-08)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Delnice HR-51300, Delnice, Ante Starčevića 4
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Vrbovec HR-10340, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Jadranka Macut (238/1-18-09/1)
 • Zlatica Kolarić (238/1-18-09/4)
 • Božena Mihajlović (238/1-18-09/5)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Novska HR-44330, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
 • Ankica Stipanović (08-1/1)
 • Edo Tomić (08-1/2)
 • Anamarija Stanivuković (08-1/6)
 • Aleksandra Mihalić (08-1/4)
 • Martina Cikojević (08-1/3)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Popovača HR-44317, Popovača, Trg Grofova Erdodyja 7
 • Marija Žilić (08-2/2)
 • Krešimir Jugović (08-2/1)
 • Zrinka Vukelić (08-2/3)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Ivanić-Grad HR-10310, Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Nada Ciglar (238/1-18-04/4)
 • Spomenka Brcko (238/1-18-04/2)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Miroslav Cvrlja (238/1-18-04/5)
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
 • Marija Kuzmić (238/1-18-04/3)
Otvori
Šibensko-kninska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Rogoznica HR-22203, Rogoznica, Obala hrvatske mornarice bb
 • Vesna Jurišić Červar (2182/1-16/3)
 • Marija Laća (2182/1-16/3)
 • Mate Klarić (2182/1-16/3)
 • Miro Kurtović (2182/1-16/3)
 • Semira Škugor (2182/1-16)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Novalja HR-53291, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
 • Jasmina Baričević (2125/1-08-2)
 • Davor Kustić (2125/1-08-2)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Ivana Šupraha (2125/1-08-2)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Odsjek Garešnica HR-43280, Garešnica, Vladimira Nazora 22
 • Damir Pleho (09/4)
 • Vedran Pavić (09/4)
 • Hanja Guberović (09/4)
 • Mladen Marušić (09)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Odsjek Čazma HR-43240, Čazma, Milana Novačića 13
 • Marija Hanževački (09/1)
 • Damir Sever (09/1)
 • Igor Mažar (09/1)
 • Mladen Marušić (09)
Otvori
Testna županija Upravni odjel za prostorno uređenje Ispostava Test1 HR-99999, Testni grad 1, Testna ulica 1
 • Rukovoditelj Test 12 (2117/1-23/4-4)
 • referent test 11 ()
 • Pročelnik Test (2196/1-14-02)
 • Referent Test 1 (2196/1-14-02)
 • Rukovoditelj Test 1 (2196/1-14-02)
 • Danijel Meštrić (testiranje) (06-1/1)
Otvori
Testna županija Upravni odjel za prostorno uređenje Ispostava Test2 HR-99999, Grad Test 2, Ulica Test 2
 • Split Test 1 (02/2)
 • Split Test 2 (03/02)
 • referent test 11 ()
 • Rukovoditelj Test 12 (2117/1-23/4-4)
 • Referent Test 2 (2196/1-14-02)
 • Referent Test 1 (2196/1-14-02)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Sjedište Bjelovar HR-43000, Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8
 • Sandra Vinceković-Mikulandra (09)
 • Ljiljana Kocijan Gusić (09)
 • Josipa Lazarević (09)
 • Mladen Marušić (09)
 • Maja Trgovac Mrazović (09)
 • Biljana Škrbina (09)
 • Anica Segin (09)
 • Angelca Jurić (09)
 • Suzana Raguž Pehar (09)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Donja Stubica HR-49240, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Stjepan Čajko (2140/01-08/2)
 • Danica Tupek (2140/01-08/2)
 • Dajana Županić Jaković (2140/01-08/2)
 • Ivan Pišković (2140/01-08/2)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Odsjek Daruvar HR-43500, Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
 • Marija Njemeček (09/2)
 • Vladimir Sonički (09/2)
 • Damir Geroč (09/2)
 • Sandra Geroč Kulhavi (09/2)
 • Anita Kral (09/2)
 • Kristijan Hroh (09/2)
 • Mladen Marušić (09)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Pododsjek Grubišno Polje HR-43290, Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1
 • Jaruška Piščević (09/3)
 • Zlatko Malina (09/3)
 • Kristijan Hroh (09/3)
 • Mladen Marušić (09)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Beli Manastir HR-31300, Beli Manastir, Trg slobode 32
 • Željko Kajtar (2158/1-01-16/5)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-16/1)
 • Ljubica Tubić (2158/1-01-16/17)
 • Vlatko Erceg (2158/1-01-16-01/13)
 • Krešimir Dević (2158/1-01-16/9)
 • Nikola Anić (2158/1-01-16/10)
 • Robert Konjik (2158/1-01-16/22)
 • Marina Pavošević (2158/1-01-16/12)
 • Suzana Kovačić (2158/1-01-16/2)
 • Zoran Kragujević (2158/1--01-16/13)
 • Livio Međurečan (2158/1-01-16/3)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Našice HR-31500, Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7
 • Antun Antolović (2158/1-01-16/20)
 • Marica Brkić (2158/1-01-16-01/08)
 • Predrag Marinović (2158/1-01-16/7)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-16/1)
 • Krešimir Dević (2158/1-01-16/9)
 • Suzana Kovačić (2158/1-01-16/2)
 • Livio Međurečan (2158/1-01-16/3)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osijek HR-31000, Osijek, Trg Lava Mirskog 1/I
 • Robert Konjik (2158/1-01-16/22)
 • Suzana Kovačić (2158/1-01-16/2)
 • Marija Molnar (2158/1-01-16/27)
 • Merima Morina (2158/1-01-16/4)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-16/1)
 • Nikola Anić (2158/1-01-16/10)
 • Jasmina Kovačić (2158/1-01-16/25)
 • Antonija Brkić (2158/1-01-16/26)
 • Livio Međurečan (2158/1-01-16/3)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Valpovo HR-31550, Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 1
 • Jadranka Fišer (2158/1-01-16/21)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-16/1)
 • Denis Humer (2158/1-01-16/14)
 • Suzana Kovačić (2158/1-01-16/2)
 • Marina Pavošević (2158/1-01-16/12)
 • Livio Međurečan (2158/1-01-16/3)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Đakovo HR-31400, Đakovo, Pape Ivana Pavla II. 4
 • Darko Bajić (2158/1-01-16/11)
 • Nada Cvitković (2158/1-01-16/24)
 • Dino Drenjančević (2158/1-01-16/23)
 • Ivo Ferić (2158/1-01-16/19)
 • Ruža Gudelj (2158/1-01-16/6)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-16/1)
 • Suzana Kovačić (2158/1-01-16/2)
 • Livio Međurečan (2158/1-01-16/3)
Otvori
Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Izdvojeno mjesto rada Orahovica HR-33515, Orahovica, Franje Gavrančića 6
 • Iva Šarić Srzić (2189/1-08/2)
 • Marin Jurlina (2189/1-08/8)
 • Zorica Hegedušić (2189/1-08/1)
 • Antun Herceg (2189/1-08/06)
Otvori
Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Ludbreg HR-42230, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva bb
 • Tomislav Sokolić (06-3/1)
 • Damir Pizek (06-3/2)
 • Martina Ereiz (06-3/3)
 • Denis Kotolenko (06-3/5)
 • Marko Herceg (06-3/4)
 • Neven Gerić ()
 • Mario Sačić (06/2)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Ispostava Biograd na Moru HR-23210, Biograd na Moru, dr. Franje Tuđmana 82
 • Jadranka Bajlo (2198/1-07-02/3)
 • Mr.sc. Dalibor Čepo (2198/1-11-2/1)
 • Hajdi Vulić (2198/1-07-02/1)
 • Tomislav Vrkić (2198/1-07-02/2)
 • Mateo Badžoka (2198/1-07-02/4)
Otvori
Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Ivanec HR-42240, Ivanec, Đure Arnolda 11
 • Gordana Bedenicki (06-1/1)
 • Tatjana Ficko (06-1/2)
 • Kristina Ljubek Breški (06/8)
 • Ljubica Petrinjak (06-1/4)
 • Denis Kotolenko (06-1/5)
 • Mario Sačić ()
 • Dubravka Horvat Đurkan (06-2/1)
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Županja HR-32270, Županja, Josipa Jurja Strossmayera 18
 • Evica Balentović ()
 • Vera Mišković ()
 • Eva Lešić ()
 • Silvana Tvrz (2196/1-14-03)
 • Vesna Brčić ()
 • Ivan Kovačević ()
 • Goran Lazarević Županja ()
 • Ivanka Jović ()
 • Dejan Stjepanović ()
 • Goran Zvijerac ()
 • Marina Dabro ()
 • Lucija Mendeš ()
 • Marina Vlajčić ()
 • Marinko Antolović ()
 • Nevenka Babić ()
 • Željko Babić ()
 • Dinka Jukić Županja ()
 • Krešimir Jakumetović ()
 • Marija Bebek (2196/1-14-03)
 • Ljubica Gazibara ()
 • Sanja Tešija ()
 • Dario Zečević (2196/1-14-03)
 • Hrvoje Čuljak ()
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Imotski HR-21260, Imotski, Ante Starčevića 23
 • Ivo Ždero (2181/1-11-00-02/02)
 • Marijan Puljiz (2181/1-11-00-02/04)
 • Daniel Đuzel (2181/1-11-00-02/12)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Solin HR-21210, Solin, Kralja Zvonimira 81
 • Marija Paro (2181/1-11-00-06/01)
 • Marija Čerina (2181/1-11-00-06/03)
 • Vjera Jukić (2181/1-11-00-06/04)
 • Mia Ivačić (2181/1-11-00-06/05)
 • Višeslav Jurić (2181/1-11-00-06/07)
 • Anica Petričević (2181/1-11-00-06/06)
 • Mate Kovačević (2181/1-11-00-06/12)
 • Anna Jakšić (2181/1-11-00-06/21)
 • Mira Gadžo (2181/1-11-00-06/18)
 • Marijana Madžar (2181/1-11-00-06/14)
 • Dijana Žaja (1-11-00-06/09)
 • Goran Ćurković (2181/1-11-00-00/16)
 • Marko Čabo (2181/1-11-00-06/11)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Hvar HR-21450, Hvar, Dolac b.b.
 • Helena Šepić (2181/1-11-00-01/03)
 • Jurica Miličić (2181/1-11-00-01/04)
 • Mirela Radoslavić (2181/1-11-00-01/07)
 • Maja Gamulin (2181/1-11-00-01/05)
 • Dolores Biažević Katanec (2181/1-11-00-01/01)
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Otok HR-32252, Otok, Vladimira Nazora 1/I kat
 • Sanja Tešija ()
 • Marinko Antolović ()
 • Evica Balentović ()
 • Vesna Brčić ()
 • Ivan Kovačević ()
 • Goran Lazarević ()
 • Dejan Stjepanović ()
 • Marina Dabro ()
 • Goran Zvijerac ()
 • Marina Vlajčić ()
 • Krešimir Jakumetović ()
 • Dinka Jukić ()
 • Vera Mišković ()
 • Eva Lešić ()
 • Ivanka Jović ()
 • Ljubica Gazibara ()
 • Nevenka Babić ()
 • Hrvoje Čuljak ()
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vinkovci HR-32100, Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37
 • Vesna Brčić (2196/1-14-02)
 • Ljubica Gazibara (2196/1-14-02)
 • Ivanka Jović (2196/1-14-02)
 • Dinka Jukić (2196/1-14-02)
 • Ivan Kovačević (2196/1-14-02)
 • Krešimir Jakumetović (2196/1-14-02)
 • Goran Lazarević (2196-1-14-02)
 • Evica Balentović (2196/1-14-02)
 • Goran Zvijerac (2196/1-14-02)
 • Ivanka Kubiček (2196/1-14-02)
 • Katarina Cicvarić (2196/1-14-02)
 • Nikola Škorić (2196/1-14-02)
 • Marina Dabro (2196/1-14-02)
 • Nevenka Babić (2196/1-14-02)
 • Dejan Stjepanović (2196/1-14-02)
 • Vera Mišković (2196/1-14-02)
 • Eva Lešić (2196/1-14-02)
 • Sanja Tešija (2196/1-14-02)
 • Marinko Antolović (2196/1-14-02)
 • Marina Vlajčić (2196/1-14-02)
 • Josip Lučić (2196/1-14-02)
 • Hrvoje Čuljak ()
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovar HR-32000, Vukovar, Županijska 9
 • Krešimir Jakumetović ()
 • Goran Lazarević (2196/1-14-01)
 • Nevenka Babić (2196/1-14-01)
 • Ivan Kovačević ()
 • Marina Vlajčić (2196/1-14-01)
 • Hrvoje Čuljak ()
 • Goran Zvijerac (2196/1-14-03)
 • Marina Dabro ()
 • Sanja Tešija ()
 • Dejan Stjepanović ()
 • Vera Mišković ()
 • Lucija Mendeš ()
 • Evica Balentović ()
 • Ljubica Gazibara ()
 • Dinka Jukić ()
 • Eva Lešić ()
 • Marinko Antolović ()
 • Vesna Brčić ()
 • Ivanka Jović ()
 • Andrija Mijetić (2196/1-14-01 )
 • Ančica Vodanović Ančica Vodanović (2196/1-14-01 )
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Ilok HR-32236, Ilok, Trg Nikole Iločkoga 13
 • Ivan Kovačević (2196/1-14-04)
 • Krešimir Jakumetović (2196/1-14-04)
 • Goran Lazarević (2196/1-14-04)
 • Bojan Pletikapić (2196/1-14-04)
 • Marina Dabro (2196/1-14-04)
 • Goran Zvijerac (2196/1-14-04)
 • Vera Mišković (2196/1-14-04)
 • Ljubica Gazibara (2196/1-14-04)
 • Marinko Antolović (2196/1-14-04)
 • Evica Balentović (2196/1-14-04)
 • Sanja Tešija (2196/1-14-04)
 • Marina Vlajčić (2196/1-14-04)
 • Dinka Jukić (2196/1-14-04)
 • Dejan Stjepanović (2196/1-14-04)
 • Ivanka Jović (2196/1-14-04)
 • Nevenka Babić (2196/1-14-04)
 • Eva Lešić (2196/1-14-04)
 • Vesna Brčić (2196/1-14-04)
 • Jela Beljo (2196/1-14-04)
 • Hrvoje Čuljak ()
Otvori
Požeško-slavonska županija Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Ispostava Pakrac HR-34550, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18
 • Branka Kuba (1-06/1)
 • Ljuba Jaković (06-06-01/1)
 • Josip Vrbica (06-01/2)
 • Krunoslav Miholić (06-01/3)
 • Irma Ožbolt (06-01/4 )
Otvori
Požeško-slavonska županija Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Sjedište Požega HR-34000, Požega, Županijska 7
 • Branka Kuba (1-06/1)
 • Snježana Kakuk (06-06/7)
 • Maja Krejčir (06-06/8)
 • Jadranka Devčić (06-06/9)
 • Petar Matijević (06-06/10)
 • Nikolina Stanić (06-06/13)
 • Tomislav Marinović (06-06/14)
 • Ljerka Škritek (06-06/11)
 • Krunoslav Miholić (06-01/3)
 • Josip Markulin (06-06/16)
 • Milan Ivanko (06-06/15)
Otvori
Karlovačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-47000, Karlovac, Križanićeva 11
 • Anita Malović (02/01)
 • Biljana Crnadak (2133/1-07-02/16)
 • Marinko Maradin (2133/1-07/01)
 • Nikolina Zrnić (2133/1-07-02/05)
 • Kristijan Fištrović (2133/1-07-02/14)
 • Ana Fudurić (2133/1-07-02/06)
 • Tanja Fumić (2133/1-07-02/09)
 • Marko Kolić (2133/1-07-04/07)
 • Ivanka Vučić (2133/1-07-02/13)
 • Nevenka Sabljak (2133/1-07-02/07)
 • Željko Gračanin (2133/1-07-02/10)
 • Miroslav Leš (2133/1-07-02/17)
 • Vesna Salopek-Košutić (2133/1-07-02/05)
 • Dubravka Cindrić (2133/1-07-02/12)
 • Goran Grba (2133/1-07-02/03)
 • Branko Smiljanić (2133/1-07-02/15)
 • Diana Štedul (2133/1-07-02/04)
 • Iva Cindrić (2133/1-07-02/08)
 • Paulina Obajdin (2133/1-07-02/19)
 • Franjo Prebeg (2133/1-07-02/18)
 • Valentina Stipetić (2133/1-07-06/02)
 • Ines Tomasini (2133/1-07-02/11)
 • Franjo Žgela (2133/1-07-02/01)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Glina HR-44400, Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2
 • Slaven Bobić (08-03/01)
 • Almin Hafizović (08-03/02)
 • Domagoj Barić (08-03/03)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Ispostava Pag HR-23250, Pag, Bana Josipa Jelačića 8a
 • Benko Grašo (2198/1-07-05/4)
 • Katarina Hajdinić (2198/1-07-05/1)
 • Antonija Šugar Čačić (2198/1-07-05/3)
 • Željko Maržić (2198/1-07-05/2)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za graditeljstvo, Peti područni odsjek za graditeljstvo (za PU Trešnjevka) HR-10000, Zagreb, Park stara Trešnjevka 1
 • Željkica Bošković (13-22/606)
 • Nada Sedlar-Bjelić (13-22/601)
 • Jasminka Lemac (13-22/608)
 • Neda Šutalo ()
 • Nevena Andres ()
 • Zlatko Zrnčić (13-22/607)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjel za graditeljstvo, Treći područni odsjek za graditeljstvo (za PU Sesvete) HR-10360, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4
 • Valentina Koren (13-22/421)
 • Pere Ćurković (13-22/401)
 • Željko Amižić ()
 • Sunčica Sabolov (13-22/409)
 • Marica Peršić (13-22/414)
 • Sandra Črnac Hlebec (13-22/403)
 • Sanda Kuvačić Dašić (13-22/409)
 • Darko Vogleš ()
 • Vatroslav Udiljak (13-22/420)
Otvori
Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sjedište Varaždin HR-42000, Varaždin, Franjevački trg 7
 • Mario Sačić (06/2)
 • Draženka Biškup (06/4)
 • Biljana Marković (06/11)
 • Ivan Nemeti (06/10)
 • Ana Marija Kocijan (06/13)
 • Dražen Šagi (06/5)
 • Nevenka Šešet (06/12)
 • Zoran Šanjek (06/9)
 • Kristina Ljubek Breški (06/8)
Otvori