Nadležno tijelo Naziv upravnog odjela Ispostava Mjesto Referenti
Istarska županija Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove HR-52215, Vodnjan, Trgovačka 2
 • Damir Janko (2168-04-04/14)
 • Lorena Stančir (2168-04-04/21)
 • Mirjana Gromila (2168-04-04/26)
 • Emil Ferjančić (2168-04-04/13)
 • Dora Komparić (2168-04-04/31)
 • Anan Šopar (2168-04-04/39)
 • Zorana Komljenović (2168-04-04/38)
Otvori
Istarska županija Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju HR-52440, Poreč, Obala maršala Tita 4
 • Nataša Simonelli (2167/01-10/01)
 • Mirjana Tošić Sloković (2167/01-10/03)
 • Teresa Marion Peršurić (2167/01-10/02)
 • Marina Mofardin (2167/01-10/04)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Grad Kaštela, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju HR-21212, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1
 • Mario Kelam (2134/01-07-01/1)
 • Sanja Ursić (2134/01-07-01/8)
 • Valentina Boljat (2134/01-07-01/6)
 • Željko Strize (2134/01-07-01/7)
 • Eugen Prnjak (2134/01-07-01/2)
 • Boris Škara (2134/01-07/1)
 • Ronald Rejo (2134/01-07-01/3)
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša HR-32100, Vinkovci, Bana Jelačića 1
 • Ivana Dražić (2188/01-09)
 • Katica Badžek (2188/01-09)
 • Marijana Čuljak (2188/01-09)
 • Marko Dujmić (2188/01-09)
 • Mario Naglić (2188/01-09)
 • Darija Bogadi (2188/01-09)
 • Ivanka Božanović (2188/01-09)
 • Nada Nekić (2188/01-09)
 • Mandica Sanković (2188/01-09)
Otvori
Karlovačka županija Grad Karlovac, Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja HR-47000, Karlovac, Banjavčićevoj 9
 • Boris Naglić (2133/01-05/02)
 • Gordana Tandarić (2133/01-05/03)
 • Jadranka Kihalić (2133/01-05/04)
 • Nives Tariba (2133/01-05/05)
 • Marina Jarnjević (2133/01-05/01)
 • Pero Karmelić (2133/01-05/06)
Otvori
Šibensko-kninska županija Grad Šibenik, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju HR-22000, Šibenik, Petra Grubišića 1
 • Ljiljana Giljanović (2182/01-08)
 • Valentina Mejić (2182/01-08)
 • Branka Vrančić (2182/01-08)
 • Latica Stošić (2182/01-08)
 • Silvana Čelar (2182/01-08)
 • Joško Žganjer (2182/01-08)
 • Tome Jurac (2182/01-08)
 • Damir Aras (2182/01-08/3)
Otvori
Osječko-baranjska županija Grad Osijek, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje HR-31000, Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12
 • Jasna Filičić (2158/01-12-00/03)
 • Rita Vračević (2158/01-12-00/02)
 • Ines Streitenberger (2158/01-12-00/04)
 • Željka Pandurević (2158/01-12-00/05)
 • Jasna Paunović (2158/01-12-00/08)
 • Tatjana Bece (2158/01-12-00/09)
 • Jasmina Rimac (2158/01-12-00/06)
 • Ljiljana Serdarušić (2158/01-12-00/10)
 • Dražen Slunjski (2158/01-12-00/01)
 • Spomenka Junaković (2158/01-12-00/14)
 • Martina Bogičević (2158/01-12-00/15)
 • Davorka Horvat (2158/01-12-00/13)
 • Marko Gradinjan (2158/01-12-00/21)
 • Bojana Marolt Zečević (2158/01-12-00/07)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Grad Split, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-21000, Split, Obala kneza Branimira 17
 • Sanda Jurić (03-02-04)
 • Ljiljana Barić (03-01-01)
 • Jasna Bezmalinović (03-01-03)
 • Enija Kalinić (03-01-08)
 • Lukrecija Dodig (03-01-05)
 • Dobrila Čaljkušić (03-02-05)
 • Kristina Bošković (03-01-04)
 • Marija Barbarić (03-01-02)
 • Vinka Kalinić (03-01-09)
 • Ivan Cipci (03-01-07)
 • Lada Pocrnić Mladinić (03-02-01)
 • Željka Bakula (03-02-02)
 • Ljiljana Poletti Kopešić (03-02-09)
 • Boris Marelja (03-02-07)
 • Marko Bekavac (03-03-02)
 • Zdenka Kalinić (03-03-04)
 • Luka Matijević (03-03-09)
 • Petar Letica (03-03-05)
 • Marko Lipovac (03-02-10)
 • Teo Vojković (03-00-01)
 • Lucija Radović (03-01-10)
 • Andrea Goreta (03-02-11)
 • Ana Tešija (03-01/11)
 • Ela Bajamić (03-00-04)
 • Aida Matijević (03-02-06)
 • Tihomir Duvnjak (16-03-01)
 • Ojdana Lukač (03-01-21)
 • Ivana Mihalj (03-02-19)
Otvori
Istarska županija Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje HR-52100, Pula, Forum 2
 • Giordano Škuflić (2168/01-03-01-0264)
 • Adela Leko (2168/01-03-05-0388)
 • Mladen Mavrić (2168/01-03-05-0410)
 • Anton Martinčić (2168/01-03-05-0125)
 • Ivica Klunić (2168/01-03-05-0367)
 • Iva Buršić (2168/01-03-05-0426)
 • Marina Gašpert (2168/01-03-05-0434)
 • Ingrid Bulian (2168/01-03-02-0052)
 • Vedrana Jugovac (2163/1-18-06/9)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje HR-20000, Dubrovnik, Lučarica 1
 • Silva Vlašić (15/1)
 • Mario Šoletić (15/15)
 • Tajana Pendo (15/14)
 • Miho Vukić (15/13)
 • Ana Knego (15/12)
 • Vinko Donatović (15/9)
 • Irena Bošković (15/8)
 • Marija Kuraja (15/7)
 • Antonija Parlov (15/17)
 • Božidar Mitrović (15/19)
 • Nataša Bezina (15/22)
 • Ivan Filipović (06/4)
 • Lovel Giunio (06/15)
 • Jelena Lončarić (06/1)
 • Ana-Marija Lobrović (15/25)
 • Nikolina Kokotić (15/31)
 • Petra Barbarus (15/32)
 • Stela Jakir (15/33)
 • Jasna Žerovnik (15/3)
 • Marina Lonac (15/16)
 • Adaxa Cetinić (15/2)
 • Marijana Papac (15/5)
 • Sanda Tevsic (15/21)
 • Dubravka Slade (15/11)
Otvori
Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje HR-48000, Koprivnica, Zrinski trg 1
 • Sandra Petak-Samardžić (06-02/1)
 • Dejana Stanić (06-02/3)
 • Zdravko Jagar (06-02/4)
 • Željko Hapavel (06-02/2)
 • Nikolina Mikulić (06-02/11)
 • Marko Premec (06-02/10)
 • Nenad Hunjadi (06-02/7)
 • Mara Presek (06-02/5)
 • Jasna Golubić (06/1)
Otvori
Istarska županija Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju HR-52220, Labin, Titov trg 11
 • Anamarija Lukšić (2144/01-05/1)
 • Renata Zulijani (2144/01-05/2)
 • Sali Faraguna Peršić (2144/01-05/4)
 • Irina Belušić Maggi (2144/01-05/45)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Grad Trogir, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i graditeljstvo HR-21220, Trogir, Put Mulina 2
 • Igor Solomun (2184/01-08/05)
 • Ana Rinčić Barišić (2184/01-08/06)
 • Zvjezdana Vlaić Grubač (2184/01-08/03)
 • Branka Frankić (2184/01-08/01)
 • Adela Ćekalović Babić (2184/01-08/02)
 • Ivna Carev (2184/01-08/14)
 • Josipa Kurbaša Banovac (2184/01-08/13)
 • Sanja Alajbeg (2184/01-08/15)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora HR-43000, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
 • Ivica Markovinović (06/1)
 • Davor Sušak (06/7)
 • Eduard Jetelina (06/8)
 • Vera Šimek (06/11)
 • Siniša Kolesarić (06/26)
 • Tina Pisarek (06/22)
 • Dubravka Golec (06/13)
 • Zvonimir Horn (06/5)
 • Zoran Preskočil (06/12)
 • Leo Šćuric (06/28)
 • Jozo Prka (06/29)
 • Stipe Berić (06/19)
 • Ranka Marić - Balažin (06/14)
 • Dragica Kupsjak (06/9)
Otvori
Virovitičko-podravska županija Grad Virovitica, Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za prostorno uređenje HR-33000, Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1
 • mr.sc. Alida Saračević Moslavac (2189/01-03-02/1)
 • Vedrana Pocrnić Golub (2189/01-03-02/2)
 • Vlado Kovačević (2189/01-03-02/4)
 • Marija Lovreković (2189/01-03-02/3)
 • Zvonimir Žukina (2189/01-03-02/5)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Grad Petrinja, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine HR-44250, Petrinja, Ivana Gundulića 2
 • Vlasta Vuglec (07/1)
 • Đurđica Brkić (07/2)
 • Rada Jajčinović (07/11)
 • Ivan Begić (07/3)
Otvori
Istarska županija Grad Umag, Upravni odjel za izdavanje akata za gradnju HR-52470, Umag, Trg slobode 7
 • Milica Mataija Dejanović (2105/05-09/03)
 • Jasna Seferović (2105/05-09/02)
 • Ana Jović (2105/05-09/07)
 • Davor Ravnić (2105/05-09/01)
 • Juraj Krištić (2105/05-09/09)
Otvori
Zadarska županija Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-23000, Zadar, Narodni trg 1
 • Marija Pavlović Palčok (2198/01-5)
 • Slavica Kardum (2198/01-5)
 • Sanja Jusup Malik (2198/01-5)
 • Marijeta Kalanj Jelavić (2198/01-5)
 • Mile Vukšić (2198/01-5)
 • Ankica Čolak (2198/01-5)
 • Nataša Horvat (2198/01-5)
 • Ozrenka Kamber (2198/01-5)
 • Martina Drčelić (2198/01-5)
 • Marijana Patrk (2198/01-5)
 • Roberta Bajlo Stojanović (2198/01-5)
 • Maja Pilipović (2198/01-5)
 • Robert Perica (2198/01-5)
 • Katarina Ercegovac (2198/01-5)
 • Lucija Grbić (2198/01-5)
 • Vesna Marasović (2198/01-5)
 • Hrvoje Baranović (2198/01-5)
 • Jure Hromin (2198/01-5)
 • Darko Kasap (2198/01-5)
Otvori
Istarska županija Grad Novigrad - Cittanova, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gospodarstvo HR-23312, Novigrad, Veliki trg 1
 • Diana Šporčić (2105/03-06/10-1)
 • Elena Kosanović (2105/03-06/10-3)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-44000, Sisak, Rimska 26
 • Irena Vezmarović Petrović (07-02/1)
 • Željko Glavinić (07-02/6)
 • Štefanija Šinjor (07-02/7)
 • Snježana Rastovac (07-02/3)
 • Ankica Jurić (07-02/5)
 • Silva Nemačić (07-02/4)
 • Novela Rimay Ferenčak (07-01)
 • Domagoj Vuković (07-01/2)
 • Domagoj Orlić (07-01/3)
 • Zoran Solomun (07-01/5)
 • Jurica Vrkljan ()
 • Tomislav Dumančić (07-01/1)
 • Tomislav Kumpović (07-02/13)
 • Marin Petričević (07-02/8)
 • Dijana Dreković (07-02/9)
 • Drago Krčelić (07-02/10)
 • Kristina Rupčić (07-02/12)
 • Sanja Stojaković (07-01/7)
 • Martina Rajić (07-02/11)
 • Tajana Prvonožec (07-01/9)
 • Sandra Kolar (07/2)
 • Alan Đozić (07-01/4)
Otvori
Varaždinska županija Grad Varaždin, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja HR-42000, Varaždin, Stanka Vraza 4
 • Vlado Podbrežnički (08-02/1)
 • Melanija Car (08-01/2)
 • Nikola Mikulek (08-02/3)
 • Stjepan Slunjski (08-01/4)
 • Stjepan Pozder (08-01/7)
 • Božidar Blažeković (08-02/4)
 • Damir Mikulić (08/1)
Otvori
Istarska županija Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata HR-52210, Rovinj, Trg Matteotti 2
 • Ivan Begić (2171-01-05/1)
 • Senada Sejfo (2171-01-05-02/3)
 • Vera Brumnić (2171-01-05-02/7)
 • Katarina Miljanović (2171-01-05-02/8)
 • Olga Brana Tesar (2171-01-05-02/4)
 • Stanislava Martinis (2171-01-05-01/1)
 • Ivana Matijević Horvat (2171-01-05-02/5)
 • Galena Grohovac (2171-01-05-01/2)
 • Klaudija Kuhar (2171-01-05-01/3)
 • Massimo Sapač (2171-01-05-01/4)
Otvori
Brodsko-posavska županija Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša HR-35105, Slavonski Brod, Vukovarska 1
 • Damir Klaić (2178/01-10)
 • Đuro Delač (2178/01-10)
 • Vladimir Gašparović (2178/01-10)
 • Anita Marijić (2178/01-10)
 • Vjekoslav Opačak (2178/01-10)
 • Dražen Ciglar (2178/01-10)
 • Domagoj Koriničić (2178/01-10)
 • Ana Panić (2178/01-10)
 • Anita Blažević (2178/01-10)
 • Danijela Petrošević (2178/01-10)
 • Davor Herbut (2178/01-10)
 • Tamara Mokricki (2178/01-10)
 • Barbara Rakitić Gavranić (2178/01-10)
 • Danijela Kladarić (2178/01-10)
 • Irfan Hasić (2178/01-10)
Otvori
Primorsko-goranska županija Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje HR-51000, Rijeka, Trpimirova 2
 • Nataša Klarić ()
 • Lea Cuculić ()
 • Željko Marinić ()
 • Lea Valentin ()
 • Irena Abrahamsberg Bauer ()
 • Ksenija Marinić Mazor ()
 • Vanja Fabijan ()
 • Sonja Đula ()
 • Ljiljana Buljan ()
 • Sanja Žunabović ()
 • Karmen Mlacović ()
 • Diana Burić ()
 • Nina Sindičić ()
 • Irena Jurinović ()
Otvori
Zagrebačka županija Grad Samobor, Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju HR-10430, Samobor, Zagorska 41
 • Mladen Ogrinc (238-11-08/1)
 • Tihomil Mučnjak (238-11-08/4)
 • Mirjana Drakulić (238-11-08/6)
 • Danica Peles (238-11-08/5)
 • Davor Bošković (238-11-08/2)
 • Aleksandar Marković (238-11-08/3)
 • Marina Matijaščić Šuster (238-11-08/7)
 • Ivica Šintić (238-11-08/8)
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom HR-32000, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1
 • Žaklina Pul (2196/01-2)
 • Đorđe Njegić (2196/01-2)
 • Ljiljana Bandov (2196/01-2)
 • Vladimir Vezmar (2196/01-2)
 • Goran Banov (2196/01-2)
 • Ivana Arambašić (2196/01-2)
 • Darija Cibula (2196/01-2)
Otvori
Zagrebačka županija Grad Velika Gorica, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-10410, Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
 • Zdenka Cvahte (238-31-01/110)
 • Kristina Kučiš (238-31-01/142)
 • Štefica Vrankić (238-31-01/143)
 • Goran Oštrić (238-31-01/144)
 • Lana Kotrman Jankeš (238-31-01/151)
 • Ivana Fotak (238-31-01/160)
 • Đenica Horvat Harkay (238-31-01/130)
 • Božica Kordić (238-31-01/170)
 • Ines Ciglar (238-31-01/061)
 • Petra Fučkar (238-31-01/096)
 • Marko Brigljević (238-31-01/091)
 • Ivan Cerovski (238-31-01/092)
 • Iva Hat Šolto (238-31-01/082)
 • Romana Čavlek (238-31-01/132)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-44320, Kutina, Trg Kralja Tomislava 12
 • Eduard Gelešić (06/14)
 • Snježana Šlabek Ohman (06/15)
 • Danijel Husnjak (6/17)
 • Senkica Đurinec (06/22)
 • Sandra Rudolf (06/23)
 • Nikolina Borić (06/2)
 • Matija Kovačević (6/21)
 • Eldar Obralić (06/20)
 • Valentina Štefančić (6/18)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Grad Makarska, Odjel za gospodarenje prostorom, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-21300, Makarska, Obala kralja Tomislava 1
 • Ognjen Radić (2147/05-1)
 • Dragan Srzić (2147/05-04/1)
 • Katarina Kostanić (2147/05-04/2)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo HR-49000, Krapina, Magistratska 30
 • Snježana Pelin (2140/01-04-0401)
 • Marko Ljubić (2140/01-04-0402)
 • Nikolina Gregurović (0408)
Otvori
Međimurska županija Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji HR-40000, Čakovec, Kralja Tomislava 15
 • Ninoslav Šipoš (05-02)
 • Vesna Šinjori (05-02)
 • Ivana Mihalić (05-02)
 • Tatjana Urem (05-02)
 • Ruža Ciglar (05-02)
 • Jurica Dodlek (05-02)
Otvori
Istarska županija Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo HR-52000, Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
 • Nikolina Pamić (2163/01-07-03)
 • Ivan Jeromela (2163/01-07-03)
 • Adisa Raković Kranjac (2163/01-07-07)
 • Daniel Maurović (2163/01-07-01)
Otvori
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Sektor lokacijskih dozvola i investicija HR-10000, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
 • Snježana Đurišić (06-1)
 • Ljiljana Bošnjak (1)
 • Katarina Mišanović (06-1)
 • Lidija Majcan Horvat (2)
 • Nataša Rauch (1-2)
 • Mina Plančić (2)
 • Gordana Špehar Hafizović (1-1)
 • Maja Lukavečki Cazin (1-2)
 • Boris Čepo (1-1)
 • Damir Bakliža (2)
 • Slađana Šepić (1-2)
 • Marina Hlača (1-1)
 • Ljerka Vučić (2)
 • Goran Rodić (2)
 • Nikolina Brajdić (1-1)
 • Valentina Petruša ()
Otvori
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Sektor građevinskih i uporabnih dozvola HR-10000, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
 • Vesna Veselin (357)
 • Ljubica Čusak (1)
 • Jadranka Brozović (1-2-372)
 • Martina Duboković (1-2-1173)
 • Ivanka Mikulinec (1-1)
 • Silvija Reljanović (1-2-576)
 • Romana Romić (1-1)
 • Gordana Tomasov (1-1)
 • Nada Stopfer (1-1)
 • Višnja Dujmić (2-607)
 • Jasminka Dundur Glad (2)
 • Tanja Mališ (1-2)
 • Zdenko Tucaković (2-609)
 • Iva Birač (2)
 • Gordana Šupić Miličić (1)
 • Viktorija Dukovac (2)
 • Nevenka Knezović Vukić (1)
 • Danijel Kadlec ()
 • Gordana Tarač Brkić ()
 • Katarina Ercegovac ()
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Prvi područni odsjek za područje Centra, Črnomerca, Maksimira i Medveščaka HR-10000, Zagreb, Janka Draškovića 15
 • Jasenka Tomek ()
 • Anka Marinčić (13-22/214)
 • Maša Radej (13-22/213)
 • Jasmina Smajiš ()
 • Ariana Nemeth (13-22/206)
 • Damir Zubović ()
 • Dijana Salopek-Končar (13-22/202)
 • Dijana Skroza Bilić (13-22/202)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Prvi područni odsjek za područje Centra, Črnomerca, Maksimira, Medveščaka, Trešnjevke i Susedgrada HR-10000, Zagreb, Trg Francuske Republike 15
 • Pero Dunda (13-21/220)
 • Marina Huljev Lončarić (13-21/204)
 • Zoran Rak ()
 • Maja Dražina (13-21/221)
 • Željka Petrović ()
 • Lovorka Burazin (13-21/208)
 • Srebrenka Mandić ()
 • Vlasta Banfić ()
 • Mirjana Puljić (13-21/208)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Vela Luka HR-20270, Vela Luka, Obala 3 br. 19
 • Veronika Fabris (2117/1-23/3-1)
 • Ivana Padovan (2117/1-23/3-4)
 • Tina Anić (2117/1-23/2-1)
 • Kornelija Maltarić (2177/1-23/3-2)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Mali Lošinj HR-51550, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7
 • Dubravka Senčić (03-05/6)
 • Jelenko Matić (03-05/4)
 • Jadranka Hofmann (03-05/1)
 • Šime Fučić (03-05/2)
 • Željko Mokorić (03-05/5)
 • Davor Golek (03-05/3)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Korčula HR-20260, Korčula, Ulica Foša br. 1
 • Milan Grbin (2117/1-23/2-3)
 • Branka Vilović (2117/1-23/2-1)
 • Paulina Laus Curać (2117/1-23-2-2)
 • Veronika Fabris (2117/1-23/2-5)
Otvori
Brodsko-posavska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Nova Gradiška HR-35400, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1/1
 • Francika Artuković (2178/1-15-01/1)
 • Zorislav Trobić (2178/1-16-01/1)
 • Sabina Vlaović (2178/1-16-01/3)
 • Danijel Ostić (2178/1-16-01/4)
 • Mira Paulus (2178/1-16-01/5)
 • Elena Moćan (2178/1-16-01/6)
 • Sanela Zukanović (2178/1-16-01/7)
 • Goran Delač (2178/1-16-01/8)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Središnji odsjek za prostorno uređenje za područje Trnja i ostalog dijela grada HR-10000, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
 • Jelica Glas ()
 • Ante Sarjanović (13-21/131)
 • Dragana Zeko ()
 • Draženka Šujster ()
 • Marica Borčić (13-21/114)
 • Zrinka Čudina (13-21/103)
 • Jasna Čurković ()
 • Zadranka Vitez (13-21/106)
 • Branka Filajdić (13-21/108)
 • Nikica Juras (13-21/122)
 • Tanja Ban Pelemiš ()
 • Sanda Radočaj ()
 • Marija Stipaničev (13-21/125)
 • Mirjana Korač Jelić (13-21/101)
 • Anton Burazin (13-21/102)
 • Ksenija Pervan ()
 • Vedran Bošković ()
 • Vlatka Mađarević ()
 • Sanja Šoh (13-21/124)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Odjel za graditeljstvo, Treći područni odsjek za područje Dubrave i Sesveta HR-10360, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4
 • Vatroslav Udiljak (13-22/420)
 • Darko Vogleš ()
 • Sanda Kuvačić Dašić (13-22/409)
 • Sandra Črnac Hlebec (13-22/403)
 • Marica Peršić (13-22/414)
 • Sunčica Sabolov (13-22/409)
 • Željko Amižić ()
 • Pere Ćurković (13-22/401)
 • Valentina Koren (13-22/421)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Velika Gorica HR-10410, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Barbara Šagovac (238/1-18-08/1)
 • Mario Srečković (238/1-18-08/3)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Odjel za graditeljstvo, Drugi područni odsjek za područje Peščenice i Novog Zagreba HR-10000, Zagreb, Zapoljska 1
 • Barbara Milčić (13-22/306)
 • Damir Martinović (13-22/314)
 • Jadranka Đakulović (13-22/313)
 • Ivica Rovis (13-22/301)
 • Borislav Pažanin ()
 • Azra Karabegović (13-22/316)
 • Maja Kutnjak Stegmayer ()
 • Alis Bauer (13-22/308)
 • Almasa Kekić (13-22/317)
 • Milica Samac-Milovanović ()
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Sveta Nedelja HR-10431, Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 5
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Adrijana Kovač (238/1-18-06/3)
 • Michael Gulić (238/1-18-06/4)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Jastrebarsko HR-10450, Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Tomislav Preprotić (238/1-18-05/1)
 • Nikola Golojuh (238/1-18-05/2)
 • Sabina Badurina (238/1-18-05/3)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Dario Weygand (238/1-18-05/12)
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ivica Kartelo (238/1-18-05/4)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Dugo Selo HR-10370, Dugo Selo, Josipa Zorića 1
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Marijan Šola (238/1-18-03/1)
 • Andreja Zaplatić (238/1-18-03/5)
 • Mirjana Tadić (238/1-18-03/4)
 • Đurđa Večerin (238/1-18-03/6)
 • Zlatko Rodić (238/1-18-03/3)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Marija Kuzmić (238/1-18-03/9)
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Pregrada HR-49218, Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Gordana Gretić (2140/01-08/4)
 • Josipa Horvat (2140/01-08/4)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Zaprešić HR-10290, Zaprešić, Nova ulica 10
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Ljerka Zimak (238/1-18-10/15)
 • Sanja Ereš Šimić (238/1-18-10/2)
 • Dario Weygand (238/1-18-10/3)
 • Marina Mitrović (238/1-18-10/4)
 • Marija Petričević (238/1-18-10/5)
 • Robert Dujaković (238/1-18-10/8)
 • Petar Knežević (238/1-18-10/10)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Nikola Golojuh (238/1-18-10/1)
 • Ivana Bertović (238/1-18-10/14)
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj HR-52210, Rovinj, P. Bobicchio 1
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Enco Žufić (2163-1-18-07/1)
 • Jasna Pauletić (2163-1-18-07/4)
 • Mirjana Krsnik (2163-1-18-04/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/5)
 • Vedrana Jugovac (2163/1-18-07/2)
 • Ante Bandić (2163/1-18-01/1)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Benkovac HR-23420, Benkovac, Trg hrvatske mladeži 5b
 • Nikola Bezić (2198/1-11-1/2)
 • Martin Varenina (2198/1-11-1/1)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Metković HR-20350, Metković, Ulica kralja Zvonimira 22/2
 • Zinka Čubranić (2117/1-23/4-2)
 • Vicko Krešić (2117/1-23/4-3)
 • Blaško Mijić (2117/1-23/4-4)
 • Ivanka Petrušić (2177/1-23/4-1)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Sjedište Zadar HR-23000, Zadar, Brne Karnarutića 13
 • Željko Letinić (2198/1-11/1)
 • Ivona Cota (2198/1-11/3)
 • Mateo Badžoka (2198/1-11/1)
 • Drago Brkić (2198/1-11/16)
 • Milica Celent (2198/1-11/14)
 • Mirjana Jurin (2198/1-11/6)
 • Vera Kalmeta Mustač (2198/1-11/13)
 • Marina Lučić (2198/1-11/7)
 • Petar Mandić (2198/1-11/15)
 • Ljiljana Marelić (2198/1-11/10)
 • Lovre Novosel (2198/1-11/1)
 • Marina Šalina (2198/1-11/8)
 • Jagoda Šarunić Ratković (2198/1-11/12)
 • Igor Bačić (2198/1-11/4)
 • Božena Forko (2198/1-11/1)
 • Danijela Škara (2198/1-11/11)
 • Zamjenik Bačić ()
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Sinj HR-21230, Sinj, Dragašev prolaz 10
 • Anna Preosti (2181/1-11-00-05/01)
 • Vedrana Blajić Vidak (2181/1-11-00-05/02)
 • Marija Dukić (2181/1-11-00-05/05)
 • Ante Žuro (2181/1-11-00-05/04)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Senj HR-53270, Senj, Mala vrata bb
 • Denis Opala (2125/1-08-4-14)
 • Dunja Peter (2125/1-08-4)
 • Mile Tomljanović (2125/1-08-4)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Ljubica Biondić Tomljanović (2125/1-08-4)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis HR-21480, Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 1
 • Petar Petric (2181/1-11-00-09/01)
Otvori
Šibensko-kninska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Sjedište Šibenik HR-22000, Šibenik, Kralja Zvonimira 16
 • Semira Škugor (2182/1-16)
 • Silvana Pešo (2182/1-16)
 • Anita Kalebić Furčić (2182/1-16)
 • Anica Meić Sidić (2182/1-16)
 • Zoran Ševerdija (2182/1-16)
 • Hrvoje Vranjković (2182/1-16)
 • Zorana Jurić (2182/1-16)
 • Živko Polić (2182/1-16)
 • Jadranka Padovan Mikulandra (2182/1-16)
 • Mario Alujević (2182/1-16)
 • Vesna Maretić (2182/1-16)
 • Antonio Čupić (2182/1-16)
 • Mirna Tintić (2182/1-16)
 • Marijana Škugor (2182/1-16)
 • Tina Žaja (2182/1-16)
 • Romana Olivari (2182/1-16)
 • Jakov Bakula (2182/1-16)
 • Frano Fabulić (2182/1-16)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Krk HR-51500, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3
 • Sonja Pešić (03-04/8)
 • Vlado Kirinčić (03-04/1)
 • Tatjana Depikolzvane (03-04/4)
 • Barica Dorčić (03-04/6)
 • Jelka Milenković (03-04/2)
 • Ener Toić (03-04/5)
 • Tamara Vukušić (03-04/3)
 • Milena Voloder (03-03/5)
 • Zoran Mergl (03-04/7)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Makarska HR-21300, Makarska, Obala kralja Tomislava 1
 • Suzana Franičević (2181/1-11-00-03/04)
 • Ksenija Granić (2181/1-11-00-03/06)
 • Ivana Gojak (2181/1-11-00-03/02)
 • Vilma Židić (2181/1-11-00-03/08)
 • Sanda Klarić Lukač (2181/1-11-00-03/03)
 • Daniela Primorac (2181/1-11-00-03/16)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Središnji odsjek za graditeljstvo za područje Trnja i ostalog dijela grada HR-10000, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
 • Anamarija Filepi (13-22/151)
 • Zrinka Španović ()
 • Katarina Grubač (13-22/113)
 • Ljerka Sinković ()
 • Ivana Šmentanec ()
 • Sandra Zorić (13-22/101)
 • Renata Kordić ()
 • Maja Hlebec Manzoni ()
 • Jana Smoljo ()
 • Radojka Crnković (13-22/110)
 • Olga Kelemen ()
 • Anita Duspara ()
 • Božica Smolčić (13-22/116)
 • Nenad Koprivnjak (13-22/107)
 • Darija Leko (13-22/133)
 • Ljiljana Družina Čupić (13-22/103)
 • Vera Teslić (13-22/117)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin HR-52220, Labin, Titov trg 11
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Aleksej Hrvatin (2163-1-18-03/1)
 • Adrijana Kokot (2163-1-18-03/2)
 • Sanja Černjul (2163-1-18-03/3)
 • Sandra Perhat Alilović (2163-1-18-03/5)
 • Maja Bažon (2163-1-18-03/6)
 • Dalibor Kvaternik (2163-1-18-03/7)
 • Ante Bandić (2163-1-18-01/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/5)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vrgorac HR-21276, Vrgorac, Tina Ujevića 8
 • Ljiljana Stanković (2181/1-11-00-10/01)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Odjel za prostorno uređenje, Treći područni odsjek za područje Dubrave i Sesveta HR-10000, Zagreb, Ulica Dubrava 49
 • Nikolina Matoc ()
 • Antonijela Šeparović-Uchytil ()
 • Vesna Ivandija (13-21/404)
 • Ljubodanka Perišić (13-21/405)
 • Sanja Knežević (13-21/407)
 • Maja Bilić (13-21/403)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč HR-52440, Poreč, Obala maršala Tita 4
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Natalia Stepić (2163/1-18-05/1)
 • Kristijan Mijandrušić (2163-1-18-05/3)
 • Mirjana Počanić (2163/1-18-05/7)
 • Karmela Čuljak (2163/1-18-05/4)
 • Ante Bandić (2163-1-18-01/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/5)
 • Željko Vadnjak (2163/1-18-05/2)
 • Dajana Banko (2163/1-18-05/5)
 • Vesna Veselinović (2163/1-18-05/3)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buzet HR-52420, Buzet, II Istarske brigade 11
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Ante Bandić (2163-1-18-01/1)
 • Eda Pavletić (2163-1-18-02/3)
 • Mirjana Borčić (2163/1-18-02/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/5)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Pag HR-23250, Pag, Koludraška 13
 • Benko Grašo (2198/1-11-5/3)
 • Katarina Hajdinić (2198/1-11-5/1)
 • Antonija Šugar Čačić (2198/1-11-5/2)
 • Željko Maržić (2198/1-11/5)
Otvori
Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Novi Marof HR-42220, Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1
 • Slobodan Bival (14-2)
 • Dubravka Horvat-Đurkan (14-2)
 • Anita Sinčić (14-2)
 • Dražen Kozulić (14-2)
 • Matija Ipša (14-2)
 • Danijel Meštrić (06-1/1)
Otvori
Šibensko-kninska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Drniš HR-22320, Drniš, Trg kralja Tomislava 1
 • Mercedes Konsa (2182/1-16/2)
 • Joško Čupić (2182/1-16/2)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje HR-52460, Buje, Nikole Tesle 2
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Biljana Zloušić (2163-1-18-01/2)
 • Stela Ponjavić (2163-1-18-01/3)
 • Ante Bandić (2163-1-18-01/1)
 • Mirjana Krsnik (2163-1-18-04/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/5)
Otvori
Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Prelog HR-40323, Prelog, Glavna 35
 • Lidija Bubanić (09/4)
 • Valentina Horvat Pavčec (09/4)
 • Josip Sršan (09/4)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula HR-52100, Pula, Riva 8
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
 • Davor Sablić (2163-18-06/2)
 • Mika Jeličić Radolović (2163-1-18-06/4)
 • Ljiljana Mardešić (2163-1-18-06/8)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/3)
 • Ante Bandić (2163-1-18-01/1)
 • Kristijan Mijandrušić (2163/1-18-06/5)
 • Aleksej Hrvatin (2163/1-18-03/1)
 • Sanja Černjul (2163/1-18-03/3)
 • Dalibor Kvaternik (2163/1-18-03/7)
 • Jasmina Mandić (2163/1-18-06/3)
 • Sanjin Dimić Boljunčić (2163/1-18-06/9)
 • Nina Paušić (2163/1-18-06/10)
 • Vitomirka Batelić (2163/1-18-06/13)
 • Vesna Pavletić ()
 • Ivanka Buršić (2163/1-18-06/12)
 • Jasna Pauletić (2163/1-18-06/10)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Crikvenica HR-51260, Crikvenica, Kralja Tomislava 85
 • Mario Prljević (03-02/7)
 • Nadežda Mironova (03-02/6)
 • Zvonimir Marušić (03-02/4)
 • Darko Defrančeski (03-02/1)
 • Martina Malarić Miškulin (03-02/5)
 • Neda Kozeliči (03-02/2)
 • Gordana Stanić (03-02/8)
 • Jasna Hrabrić (03-02/3)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Supetar HR-21400, Supetar, Dolčić 2
 • Snežana Bralić (2181/1-11-00-07/01)
 • Nina Šunjić Vukičević (2181/1-11-00-07/05)
 • Pero Vladislavić (2181/1-11-00-07/02)
 • Marko Litović (2181/1-11-00-07/03)
 • Franci Šeparović (2181/1-11-00-07/04)
 • Đana Martinić Dragan (2181/1-11-07/08)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Trogir HR-21220, Trogir, Put Muline 1
 • Saša Šegvić (2181/1-11-00-08/01)
 • Josip Kuzmanić (2181/1-11-00-08/03)
 • Helga Mihanović Lučin (2181/1-11-00-08/04)
 • Nevenka Radeljak (2181/1-11-00-08/02)
 • Renata Sesartić (2181/1-11-00-08/08)
 • Marina Lendić (2181/1-11-00-08/12)
 • Ines Žulj Perica (2181/1-11-00-08/09)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Gračac HR-23440, Gračac, Trg Sv. Jurja 1
 • Anka Knežević (2198/1-11-3/2)
 • Tadija Šišić (2198/1-11-3/1)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin HR-52000, Pazin, M.B. Rašana 2/II
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Rita Velan (2163-1-18-04/3)
 • Ante Bandić (2163-1-18-01/1)
 • Vesna Veselinović (2163/1-18-04/1)
 • Gordana Kliman Delton (2163-1-18/5)
 • Aleksej Hrvatin (2163-1-18-03/1)
 • Enco Žufić (2163-1-18-07/1)
 • Vedrana Jugovac (2163-1-18-07/2)
 • Željko Vadnjak (2163/1-18-04/1)
 • Kristijan Mijandrušić (2163/1-18-04/2)
Otvori
Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac HR-48350, Đurđevac, Stjepana Radića 1
 • Elizabeta Čmrlec (05/105)
 • Mirjana Leščan (05/107)
 • Martin Antoljak (05/111)
 • Vesna Telban (05/201)
 • Miran Peršinović (05/101)
 • Damir Petričević (05/01)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Sveti Ivan Zelina HR-10380, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Veljko Vračević (238/1-18-07/6)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Ivan Šestak (238/1-18-07/3)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Četvrti područni odsjek za područje Susedgrada HR-10000, Zagreb, Sigetje 1
 • Gordana Dražetić ()
 • Antun Kirš (13-22/505)
 • Radmila Banovac (13-22/503)
 • Božena Junković (13-22/501)
 • Maja Stević Takač ()
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Peti područni odsjek za područje Trešnjevke HR-10000, Zagreb, Park stara Trešnjevka 1
 • Željkica Bošković (13-22/606)
 • Nada Sedlar-Bjelić (13-22/601)
 • Jasminka Lemac (13-22/608)
 • Neda Šutalo ()
 • Nevena Andres ()
 • Zlatko Zrnčić (13-22/607)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Obrovac HR-23450, Obrovac, Stjepana Radića 17
 • Čedomir Simić (2198/1-11-4/1)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Ploče HR-20340, Ploče, Trg kralja Tomislava 7
 • Darijo Barbir (2177/1-23/5-2)
 • Sandra Karamatić (2117/1-23/5-1)
 • Snježana Kotromanović (2117/1-23/5-3)
 • Antonela Medak (2177/1-23/5-5)
 • Nikola Perić (2117/1-23/5-6)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Donji Miholjac HR-31540, Donji Miholjac, Vukovarska 1
 • Maja Matijević (2158/1-01-13-01/18)
 • Livio Međurečan (2158/1-01-13-01/07)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-13)
 • Marina Pavošević (2158/1-01-13-01/16)
 • Dino Obradović (2158/1-01-13-01/26)
 • Vlatko Erceg (2158/1-01-13-01/13)
Otvori
Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Izdvojeno mjesto rada Slatina HR-33520, Slatina, Trg Sv. Josipa 10
 • Iva Šarić Srzić (2189/1-08/2)
 • Sanja Kovač (2189/1-08/7)
 • Andrijana Bauer (2189/1-08/5)
 • Zorica Hegedušić (2189/1-08/1)
 • Denis Urbanek (2189/1-08/11)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Opatija HR-51410, Opatija, Maršala Tita 4
 • Dubravka Kusturin (03-06/8)
 • Štefica Balgavi (03-06/2)
 • Ljiljana Žeželić (03-06/1)
 • Iva Brkić (03-06/4)
 • Ljiljana Car (03-06/6)
 • Tanja Tomić (03-06/7)
 • Eduard Demark (03-06/5)
 • Josip Kožul (03-06/3)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Otočac HR-53220, Otočac, Kralja Zvonimira 4
 • Alma Ilić Jurković (2125/1-08-3)
 • Petar Degoricija (2125/1-08-3)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Mario Barković (2125/1-08-3)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Rab HR-51280, Rab, Palit 71
 • Ivana Delić Tariba (03-07/2)
 • Jadranka Španjol (03-07/3)
 • Zoran Pende (03-07/1)
 • Snježana Pičuljan (03-07/4)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Omiš HR-21310, Omiš, Trg kralja Tomislava 5
 • Mladenka Brhanović (2181/1-11-00-04/03)
 • Nansy Kadić Alač (2181/1-11-00-04/08)
 • Dubravka Berković (2181/1-11-00-04/04)
 • Anisija Juričić (2181/1-11-00-04/05)
 • Miranda Tipić (2181/1-11-00-04/06)
 • Jelena Lovrić (1-11-00-00/18)
 • Mate Kovačević (2181/1-11-00-04/16)
Otvori
Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Križevci HR-48260, Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/1
 • Branka Tinodi Šatvar (05/202)
 • Brankica Knok-Sačarić (04/206)
 • Zdenko Stančić (05/208)
 • Darko Žarković (05/207)
 • Vesna Telban (05/201)
 • Miran Peršinović (05/101)
 • Damir Petričević (05/01)
 • Kristijan Grgac (05/204)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Odjel za prostorno uređenje, Drugi područni odsjek za područje Peščenice i Novog Zagreba HR-10000, Zagreb, Avenija grada Dubrovnika 12
 • Jasna Bule ()
 • Jasminka Belužić ()
 • Kerima Jaganjac (13-21/303)
 • Jasminka Zidar ()
 • Katarina Murgić ()
 • Stjepan Bedeković ()
 • Ana Špoljar ()
 • Irena Jurica (13-21/317)
 • Edita Jagar-Pehnec ()
 • Vesna Hozjak ()
 • Davor Felja (13-21/316)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Krapina HR-49000, Krapina, Magistratska 1
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Mirjana Vidiček (2140/01-08/1)
 • Tatjana Horvat (2140/01-08/1)
Otvori
Šibensko-kninska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Knin HR-22300, Knin, Dr. Franje Tuđmana 2
 • Miljenko Grubišić (2182/1-16/1)
 • Marjana Mrđen (2182/1-16/1)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Klanjec HR-49290, Klanjec, Trg mira 11
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Ružica Cvetko (2140/01-08/3)
 • Anita Pukljak (2140/01-08/3)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Zlatar HR-49250, Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Stjepan Lisjak (2140/01-08/6)
 • Milena Tkalčević (2140/01-08/6)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Dubrovnik HR-20000, Dubrovnik, Vukovarska 16
 • Nikolina Kraljević (2117/1-23/1-1)
 • Snježana Blažević (2117/1-23/1-6)
 • Luko Dalmatin (2117/1-23/1-14)
 • Aneta Fišić (2117/1-23/1-2)
 • Vesna Grljević (2117/1-23/1-5)
 • Marica Ivkić (2117/1-23/1-4)
 • Anita Kunica Jelčić (2117/1-23/1-7)
 • Lucija Miljanić Macan (2117/1-23/1-9)
 • Ivica Palaš (2117/1-23/1-8)
 • Nikolina Matuško (2117/1-23/1-3)
 • Nikola Bukvić (2117/1-23/1-18)
 • Jelena Marušić Gvozdenica (2117/1-23/1-15)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Sjedište Gospić HR-53000, Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4
 • Velibor Potnar (2125/1-08)
 • Blaž Balenović (2125/1-08)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Ivana Herman (2125/1-08)
 • Ivana Čačić (2125/1-08)
Otvori
Grad Zagreb Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sjedište Grad Zagreb HR-10000, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I kat
 • Vera Siuc ()
 • Gordan Ciglar (13-20/006)
 • Ančica Kačić (13-20/001)
 • Ana Cerovski ()
 • Dubravka Gracin (13-22/101)
Otvori
Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Sjedište Koprivnica HR-48000, Koprivnica, Antuna Nemčića 5
 • Nikola Gerendaj (05/12)
 • Biserka Sever (05/15)
 • Vesna Telban (05/201)
 • Tanja Kolar (05/08)
 • Miran Peršinović (05/101)
 • Jelena Barić (05/10)
 • Damir Petričević (05/01)
 • Helena Šantek (05/09)
Otvori
Istarska županija Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije Sjedište Pula HR-52100, Pula, Flanatička 29
 • Grozdana Lovrečić (2163-1-18/4)
 • Vedrana Hrvatin (2163/1-18/4)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Sjedište Rijeka HR-51000, Rijeka, Riva 10/I
 • Vesna Papeš-Vulić (03-01/3)
 • Željka Dobrila (03-01/13)
 • Zlatko Mršić (03-01/15)
 • Danijela Mitrović (03-01/10)
 • Iva Bilić-Vučemilović (03-01/9)
 • Milena Krušić (03-01/7)
 • Dragan Ivanović (03-01/5)
 • Željko Fantela (03-01/10)
 • Ljiljana Miklić (03-01/6)
 • Jasmina Delač (03-01/2)
 • Miljenka Šiljković (03-01/16)
 • Koraljka Vahtar-Jurković (03/1)
 • Tanja Knežić (03-01/8)
 • Klaudio Župa (03-01/17)
 • Vladimira Vukelić (03-01/1)
 • Sanja Par Braut (03-01/4)
 • Milena Ljubičić (03-01/12)
 • Jadranka Mršić (03-01/14)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Sjedište Sisak HR-44000, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 30/III
 • Ksenija Kajgana (09/02)
 • Miljenko Pavičić (09/04)
 • Mirjana Budak (09/03)
 • Nermin Veljačić (09/05)
 • Aleksandra Mihalić (09/10)
 • Blanka Bobetko-Majstorović (09/01)
 • Indira Basarić (09/07)
 • Domagoj Barić (09/09)
 • Josip Vučak (09/08)
 • Vesna Grahovac (09/06)
Otvori
Brodsko-posavska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Sjedište Slavonski Brod HR-35105, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1
 • Francika Artuković (2178/1-15-01/1)
 • Jadranka Mandić (2178/1-15-01/2)
 • Igor Tomičević (2178/1-15-01/3)
 • Marija Zmaić (2178/1-15-01/6)
 • Marko Horvatović (2178/1-15-01/4)
 • Mario Zubak (2178/1-15-01/5)
 • Marija Jukić (2178/1-15-01/7)
 • Kata Zubak ()
 • Gordana Grubišić (2178/1-15-01/10)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Sjedište Split HR-21000, Split, Bihaćka 1/III
 • Sandra Maretić (2181/1-11-00-00/02)
 • Ani Staničić (2181/1-11-00-00/05)
 • Mirjana Jeramaz (2181/1-11-00-00/03)
 • Ana Krolo (2181/1-01-11-00-00/04)
 • Anka Vrbatović (2181/1-11-00-00/06)
 • Jasminka Vuletić (2181/1-11-00-00/07)
 • Slavko Milardović (2181/1-11-00-00/11)
 • Vesna Krstulović Njegovan (2181/1-11-00-00/08)
 • Marijo Radevenjić (2181/1-11-00-00/01)
 • Goran Ćurković (2181/1-11-00-00/16)
 • Ivana Pavić (2181/1-11-00-00/28)
 • Marijana Matić (2181/1-11-00-00/21)
Otvori
Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Sjedište Virovitica HR-33000, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1
 • Iva Šarić Srzić (2189/1-08/2)
 • Sanela Santro (2189/1-08/3)
 • Tajana Bukovšak (2189/1-08/10)
 • Zorica Hegedušić (2189/1-08/1)
 • Emanuel Stubičar (2189/1-08/12)
 • Marko Posavec (2189/1-08/18)
 • Melita Grgić (2189/1-08/20)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Sjedište Zagreb HR-10000, Zagreb, Ul. Grada Vukovara 72/V
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec HR-40000, Čakovec, Ruđera Boškovića 2
 • Stjepan Lacković (09/02)
 • Slava Horvat (09-1/01)
 • Ana Belčić (09-2/07)
 • Dragica Vugrinec (09-2/01)
 • Irena Novak Vabec (09-1/03)
 • Marija Gregorinčić (09-2/09)
 • Biserka Begić (09-2/08)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Zabok HR-49210, Zabok, Kumrovečka 6
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Darinka Habulin (2140/01-08/5)
 • Biserka Krušlin (2140/01-08/5)
 • Sonja Horvat (2140/01-08/5)
 • Stjepan Vukić (2140/01-08/5)
Otvori
Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Biograd na Moru HR-23210, Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1
 • Jadranka Bajlo (2198/1-11-2/4)
 • Mr.sc. Dalibor Čepo (2198/1-11-2/1)
 • Hajdi Vulić (2198/1-11-2/2)
 • Tomislav Vrkić (2198/1-11-2/3)
 • Mateo Badžoka (2198/1-11-2/8)
Otvori
Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Konavle HR-20210, Konavle, null
 • Nikolina Kraljević (2117/1-23/1-1)
 • Marija Milić (2117/1-23/6-1)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Korenica HR-53230, Korenica, Trg sv. Jurja 6
 • Velibor Potnar (2125/1-08)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
 • Blaž Balenović (2125/1-08)
 • Tomislava Anušić-Vučković (2125/1-08-1)
Otvori
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Delnice HR-51300, Delnice, Ante Starčevića 4
 • Damir Butina (03-03/4)
 • Nena Kvas (03-03/2)
 • Sanela Mauhar (03-03/3)
 • Siniša Abramović (03-03/1)
Otvori
Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Ludbreg HR-42230, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva bb
 • Tomislav Sokolić (14-3)
 • Damir Pizek (14-3)
 • Martina Ereiz (14-3)
 • Denis Kotolenko (14-3)
 • Marko Herceg (14-3)
 • Danijel Meštrić (06-1/1)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Hvar HR-21450, Hvar, Dolac b.b.
 • Helena Šepić (2181/1-11-00-01/03)
 • Jurica Miličić (2181/1-11-00-01/04)
 • Mirela Radoslavić (2181/1-11-00-01/07)
 • Maja Gamulin (2181/1-11-00-01/05)
 • Dolores Biažević Katanec (2181/1-11-00-01/01)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Vrbovec HR-10340, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Jadranka Macut (238/1-18-09/1)
 • Zlatica Kolarić (238/1-18-09/4)
 • Božena Mihajlović (238/1-18-09/5)
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Solin HR-21210, Solin, Kralja Zvonimira 81
 • Marija Paro (2181/1-11-00-06/01)
 • Marija Čerina (2181/1-11-00-06/03)
 • Vjera Jukić (2181/1-11-00-06/04)
 • Mia Ivačić (2181/1-11-00-06/05)
 • Višeslav Jurić (2181/1-11-00-06/07)
 • Anica Petričević (2181/1-11-00-06/06)
 • Mate Kovačević (2181/1-11-00-06/12)
 • Anna Jakšić (2181/1-11-00-06/21)
 • Mira Gadžo (2181/1-11-00-06/18)
 • Marijana Madžar (2181/1-11-00-06/14)
 • Dijana Žaja (1-11-00-06/09)
Otvori
Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Imotski HR-21260, Imotski, Ante Starčevića 23
 • Ivo Ždero (2181/1-11-00-02/02)
 • Marijan Puljiz (2181/1-11-00-02/04)
 • Daniel Đuzel (2181/1-11-00-02/12)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Ispostava Novska HR-44330, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
 • Ankica Stipanović (09-1/1)
 • Edo Tomić (09-1/2)
 • Vesna Dujić (09-1/3)
 • Pavo Kutleša (09-1/4)
 • Anamarija Stanivuković (09-1/6)
Otvori
Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Ispostava Popovača HR-44317, Popovača, Trg Grofova Erdodyja 7
 • Marija Žilić (09-2/2)
 • Krešimir Jugović (09-2/1)
 • Zrinka Vukelić (09-2/3)
Otvori
Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Ivanić-Grad HR-10310, Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1
 • Dragutin Stopić (238/1-18/2)
 • Zlatko Šorša (238/1-18-01/2)
 • Branka Kužina (238/1-18-04/1)
 • Višnja Vajt (238/1-18-04/5)
 • Nada Ciglar (238/1-18-04/4)
 • Spomenka Brcko ()
 • Marica Pavić (238/1-18-01/1)
 • Voditeljica Odsjeka ()
 • Miroslav Cvrlja (238/1-18-04/5)
 • Kristina Autischer Jadrešić (238/1-18/5)
 • Ante Mandarić (238/1-18/1)
 • Martina Smirčić Gaćina (238/1-18-01/4)
Otvori
Šibensko-kninska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Rogoznica HR-22203, Rogoznica, Obala hrvatske mornarice bb
 • Vesna Jurišić Červar (2182/1-16/3)
 • Marija Laća (2182/1-16/3)
 • Mate Klarić (2182/1-16/3)
 • Miro Kurtović (2182/1-16/3)
Otvori
Ličko-senjska županija Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Novalja HR-53291, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1
 • Jasmina Baričević (2125/1-08-2)
 • Davor Kustić (2125/1-08-2)
 • Ana Milinković Rukavina (2125/1-08-1)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Odsjek Garešnica HR-43280, Garešnica, Vladimira Nazora 22
 • Damir Pleho (09/4)
 • Vedran Pavić (09/4)
 • Hanja Guberović (09/4)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Odsjek Čazma HR-43240, Čazma, Milana Novačića 13
 • Marija Hanževački (09/1)
 • Damir Sever (09/1)
 • Igor Mažar (09/1)
Otvori
Testna županija Upravni odjel za prostorno uređenje Ispostava Test1 HR-99999, Testni grad 1, Testna ulica 1
 • referent test 11 ()
 • Željko Veseli Test ()
 • Danijel Meštrić Test (06-1/1)
 • Pročelnik Test (2196/1-14-02)
 • Referent Test 1 (2196/1-14-02)
 • Rukovoditelj Test 12 (2117/1-23/4-4)
 • Mihael Nemčić Test (531-06-1-1-2)
 • Rukovoditelj Test 1 (2196/1-14-02)
Otvori
Testna županija Upravni odjel za prostorno uređenje Ispostava Test2 HR-99999, Grad Test 2, Ulica Test 2
 • Rukovoditelj Test 2 (2196/1-14-02)
 • Referent Test 2 (2196/1-14-02)
 • Split Test 1 (02/2)
 • Pročelnik Test (2196/1-14-02)
 • Rukovoditelj Test 12 (2117/1-23/4-4)
 • Split Test 2 (03/02)
 • Referent Test 22 ()
 • Danijel Meštrić Test (06-1/1)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Sjedište Bjelovar HR-43000, Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8
 • Sandra Vinceković-Mikulandra (09)
 • Ljiljana Kocijan Gusić (09)
 • Josipa Lazarević (09)
 • Mladen Marušić (09)
 • Maja Trgovac Mrazović (09)
 • Biljana Škrbina (09)
 • Anica Segin (09)
 • Angelca Jurić (09)
 • Suzana Raguž Pehar (09)
Otvori
Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Donja Stubica HR-49240, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20
 • Stjepan Bručić (2140/01-08/1)
 • Stjepan Čajko (2140/01-08/2)
 • Danica Tupek (2140/01-08/2)
 • Dajana Županić Jaković (2140/01-08/2)
 • Ivan Pišković (2140/01-08/2)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Odsjek Daruvar HR-43500, Daruvar, Trg kralja Tomislava 14
 • Marija Njemeček (09/2)
 • Vladimir Sonički (09/2)
 • Damir Geroč (09/2)
 • Sandra Geroč Kulhavi (09/2)
 • Anita Kral (09/2)
Otvori
Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Pododsjek Grubišno Polje HR-43290, Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1
 • Jaruška Piščević (09/3)
 • Zlatko Malina (09/3)
 • Kristijan Hroh (09/3)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Beli Manastir HR-31300, Beli Manastir, Trg slobode 32
 • Željko Kajtar (2158/1-01-13-01/03)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-13)
 • Ljubica Tubić (2158/1-01-13-01/17)
 • Vlatko Erceg (2158/1-01-13-01/13)
 • Krešimir Dević (2158/1-01-13-01/11)
 • Nikola Anić (2158/1-01-13-01/12)
 • Robert Konjik (2158/1-01-13-01/23)
 • Marina Pavošević (2158/1-01-13-01/16)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Našice HR-31500, Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7
 • Antun Antolović (2158/1-01-13-01/20)
 • Marica Brkić (2158/1-01-13-01/08)
 • Predrag Marinović (2158/1-01-13-01/05)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-13)
 • Krešimir Dević (2158/1-01-13-01/11)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osijek HR-31000, Osijek, Trg Lava Mirskog 1/I
 • Robert Konjik (2158/1-01-13-01/23)
 • Suzana Kovačić (2158/1-01-13-01/01)
 • Marija Molnar (2158/1-01-13-02/03)
 • Merima Morina (2158/1-01-13-01/02)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-13)
 • Nikola Anić (2158/1-01-13-01/12)
 • Jasmina Kovačić (2158/1-01-13-02/01)
 • Antonija Brkić (2158/1-01-13-02/2)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Valpovo HR-31550, Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 1
 • Jadranka Fišer (2158/1-01-13-01/21)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-13)
 • Doina Šimudvarac (2158/1-01-13-01/06)
 • Livio Međurečan (2158/1-01-13-01/07)
 • Denis Humer (2158/1-01-13-01/29)
Otvori
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Đakovo HR-31400, Đakovo, Pape Ivana Pavla II. 4
 • Darko Bajić (2158/1-01-13-01/10)
 • Nada Cvitković (2158/1-01-13-01/25)
 • Dino Drenjančević (2158/1-01-13-01/24)
 • Ivo Ferić (2158/1-01-13-01/19)
 • Ruža Gudelj (2158/1-01-13-01/04)
 • Ranko Radunović (2158/1-01-13)
 • Katica Barna (2158/1-01-13-01/22)
Otvori
Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Izdvojeno mjesto rada Orahovica HR-33515, Orahovica, Franje Gavrančića 6
 • Iva Šarić Srzić (2189/1-08/2)
 • Marin Jurlina (2189/1-08/8)
 • Zorica Hegedušić (2189/1-08/1)
 • Antun Herceg (2189/1-08/06)
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Ilok HR-32236, Ilok, Trg Nikole Iločkoga 13
 • Silvana Tvrz ()
 • Silvana Tvrz (2196/1-14-04)
 • Ivan Kovačević (2196/1-14-04)
 • Krešimir Jakumetović (2196/1-14-04)
 • Goran Lazarević (2196/1-14-04)
 • Hrvoje Čuljak (2196/1-14-04)
 • Bojan Pletikapić (2196/1-14-04)
 • Marina Dabro (2196/1-14-04)
 • Goran Zvijerac (2196/1-14-04)
 • Vera Mišković (2196/1-14-04)
 • Ljubica Gazibara (2196/1-14-04)
 • Marinko Antolović (2196/1-14-04)
 • Evica Balentović (2196/1-14-04)
 • Sanja Tešija (2196/1-14-04)
 • Marina Vlajčić (2196/1-14-04)
 • Dinka Jukić (2196/1-14-04)
 • Dejan Stjepanović (2196/1-14-04)
 • Ivanka Jović (2196/1-14-04)
 • Nevenka Babić (2196/1-14-04)
 • Eva Lešić (2196/1-14-04)
 • Vesna Brčić (2196/1-14-04)
 • Jela Beljo (2196/1-14-04)
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Otok HR-32252, Otok, Vladimira Nazora 1/I kat
 • Silvana Tvrz ()
 • Sanja Tešija ()
 • Marinko Antolović ()
 • Evica Balentović ()
 • Silvana Tvrz ()
 • Vesna Brčić ()
 • Ivan Kovačević ()
 • Goran Lazarević ()
 • Hrvoje Čuljak ()
 • Dejan Stjepanović ()
 • Marina Dabro ()
 • Goran Zvijerac ()
 • Marina Vlajčić ()
 • Krešimir Jakumetović ()
 • Dinka Jukić ()
 • Vera Mišković ()
 • Eva Lešić ()
 • Ivanka Jović ()
 • Ljubica Gazibara ()
 • Nevenka Babić ()
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vinkovci HR-32100, Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37
 • Silvana Tvrz ()
 • Vesna Brčić (2196/1-14-02)
 • Hrvoje Čuljak (2196/1-14-02)
 • Ljubica Gazibara (2196/1-14-02)
 • Ivanka Jović (2196/1-14-02)
 • Dinka Jukić (2196/1-14-02)
 • Silvana Tvrz (2196/1-14-02)
 • Ivan Kovačević (2196/1-14-02)
 • Krešimir Jakumetović (2196/1-14-02)
 • Goran Lazarević (2196/1-14-02)
 • Evica Balentović (2196/1-14-02)
 • Goran Zvijerac (2196/1-14-02)
 • Ivanka Grbeša (2196/1-14-02)
 • Katarina Cicvarić (2196/1-14-02)
 • Nikola Škorić (2196/1-14-02)
 • Marina Dabro (2196/1-14-02)
 • Nevenka Babić (2196/1-14-02)
 • Dejan Stjepanović (2196/1-14-02)
 • Vera Mišković (2196/1-14-02)
 • Eva Lešić (2196/1-14-02)
 • Sanja Tešija (2196/1-14-02)
 • Marinko Antolović (2196/1-14-02)
 • Marina Vlajčić (2196/1-14-02)
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovar HR-32000, Vukovar, Županijska 9
 • Silvana Tvrz ()
 • Krešimir Jakumetović ()
 • Goran Lazarević ()
 • Nevenka Babić ()
 • Ivan Kovačević ()
 • Marina Vlajčić ()
 • Hrvoje Čuljak ()
 • Goran Zvijerac ()
 • Marina Dabro ()
 • Sanja Tešija ()
 • Dejan Stjepanović ()
 • Vera Mišković ()
 • Lucija Mendeš ()
 • Evica Balentović ()
 • Ljubica Gazibara ()
 • Dinka Jukić ()
 • Eva Lešić ()
 • Marinko Antolović ()
 • Vesna Brčić ()
 • Ivanka Jović ()
Otvori
Vukovarsko-srijemska županija Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Županja HR-32270, Županja, Josipa Jurja Strossmayera 18
 • Silvana Tvrz ()
 • Evica Balentović ()
 • Vera Mišković ()
 • Eva Lešić ()
 • Silvana Tvrz ()
 • Vesna Brčić ()
 • Ivan Kovačević ()
 • Goran Lazarević Županja ()
 • Hrvoje Čuljak ()
 • Ivanka Jović ()
 • Dejan Stjepanović ()
 • Goran Zvijerac ()
 • Marina Dabro ()
 • Lucija Mendeš ()
 • Marina Vlajčić ()
 • Marinko Antolović ()
 • Nevenka Babić ()
 • Željko Babić ()
 • Dinka Jukić Županja ()
 • Krešimir Jakumetović ()
 • Marija Bebek ()
 • Ljubica Gazibara ()
 • Sanja Tešija ()
Otvori
Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Ivanec HR-42240, Ivanec, Đure Arnolda 11
 • Gordana Bedenicki (14-1)
 • Tatjana Ficko (14-1)
 • Kristina Ljubek Breški (14-1)
 • Ljubica Petrinjak (14-1)
 • Danijel Meštrić (06-1/1)
 • Denis Kotolenko (14-1)
Otvori
Požeško-slavonska županija Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Ispostava Pakrac HR-34550, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18
 • Branka Kuba (1-06/1)
 • Ljuba Jaković (06-06-01/1)
 • Josip Vrbica (06-06-01/2)
Otvori
Požeško-slavonska županija Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Sjedište Požega HR-34000, Požega, Županijska 7
 • Branka Kuba (1-06/1)
 • Snježana Kakuk (06-06/7)
 • Maja Krejčir (06-06/8)
 • Jadranka Devčić (06-06/9)
 • Petar Matijević (06-06/10)
 • Nikolina Stanić (06-06/13)
 • Tomislav Marinović (06-06/14)
 • Ljerka Škritek (06-06/11)
Otvori
Karlovačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo HR-47000, Karlovac, Križanićeva 11
 • Anita Malović (2133/1-07-02/02)
 • Biljana Crnadak (2133/1-07-02/16)
 • Marinko Maradin (2133/1-07/01)
 • Nikolina Zrnić (2133/1-07-02/05)
 • Kristijan Fištrović (2133/1-07-02/14)
 • Ana Fudurić (2133/1-07-02/06)
 • Tanja Fumić (2133/1-07-02/09)
 • Marko Kolić (2133/1-07-04/07)
 • Ivanka Vučić (2133/1-07-02/13)
 • Nevenka Sabljak (2133/1-07-02/07)
 • Željko Gračanin (2133/1-07-02/10)
 • Miroslav Leš (2133/1-07-02/17)
 • Vesna Salopek-Košutić (2133/1-07-02/05)
 • Dubravka Cindrić (2133/1-07-02/12)
 • Goran Grba (2133/1-07-02/03)
 • Branko Smiljanić (2133/1-07-02/15)
 • Diana Štedul (2133/1-07-02/04)
 • Iva Cindrić (2133/1-07-06/06)
 • Paulina Obajdin (2133/1-07-02/19)
 • Franjo Prebeg (2133/1-07-02/18)
 • Valentina Stipetić (2133/1-07-06/02)
 • Ines Tomasini (2133/1-07-02/11)
 • Franjo Žgela (2133/1-07-02/01)
Otvori
Varaždinska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sjedište Varaždin HR-42000, Varaždin, Franjevački trg 7
 • Mario Sačić (14)
 • Draženka Biškup (14)
 • Ivan Jaklin (14)
 • Biljana Marković (14)
 • Ivan Nemeti (14)
 • Ana Marija Kocijan (14)
 • Dražen Šagi (14)
 • Nevenka Šešet (14)
 • Zoran Šanjek (14)
 • Danijel Meštrić (06-1/1)
 • Kristina Ljubek Breški (14)
Otvori