Naziv OIB Mjesto Šifra
KOMUNALAC d.o.o. Samobor 17055681355 HR-10430 Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 2 JPT1838
Općina Cetingrad HR-47222 Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 2 JPT1243
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogon Petrinja 46830600751 HR-44250 Petrinja, Kupska 1a JPT2171
Javna ustanova Park prirode Papuk (brisano) 09100391705 HR-33522 Voćin, Trg Gospe Voćinske bb JPT2276
KOMUNALNO MLJET d.o.o. 78985387533 HR-20225 Babino polje, Zabrežje 2 JPT1873
VIRKOM d.o.o. 55802054231 HR-33000 Virovitica, Kralja Petra Krešimira IV 30 JPT1897
Općina Strizivojna HR-31410 Strizivojna, Braće Radića 172 JPT0724
VODOPRIVREDA SISAK d.d. 74693095742 HR-44000 Sisak, Ruđera Boškovića 11 JPT2369
Općina Stari Mikanovci HR-32284 Stari Mikanovci, Matije Gupca 2 JPT0721
Lučka uprava Poreč 71925651469 HR-52440 Poreč, Obala m. Tita 6 JPT0406
Općina Velika Trnovitica HR-43284 Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a JPT0748
Lučka uprava Pula 98035365721 HR-52100 Pula, Riva 2 JPT0407
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu HR-21000 Split,Domovinskog rata 2/IV JPT0805
Općina Strahoninec HR-40000 Čakovec, Dravska 1 JPT1025
Općina Šodolovci HR-31215 Šodolovci, Ive Andrića 3 JPT0731
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 56826138353 HR-21000 Split, Biokovska 2 JPT1990
Općina Slivno HR-20355 Opuzen, Podgradina 41 JPT0715
Općina Šandrovac HR-43227 Šandrovac, Bjelovarska 6 JPT0730
Općina Molve HR-48327 Molve, Trg Kralja Tomislava 22 JPT0669
Općina Nova Bukovica HR-33518 Nova bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT0675
KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. 63803405434 HR-51306 Čabar, Narodnog Oslobođenja 2 JPT2059
KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. 17466734943 HR-33405 Pitomača, Vinogradska 41 JPT2060
KOMUNALNO TRPANJ d.o.o. 54389735230 HR-20240 Trpanj, Put dubokog doca 3 JPT1797
KOMUNALAC d.o.o. Grubišno Polje 71895953297 HR-43290 Grubišno Polje, Ivana Nepomuka Jemeršića 37/c JPT2065
KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o. 06590996723 HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2 JPT2066
KOMUNALAC d.o.o. Korenica 35080102633 HR-53230 Korenica, Trg Sv. Jurja 6 JPT2078
KOMUNALAC d.o.o. Pakrac 01617722870 HR-34550 Pakrac, Ulica križnog puta 18 JPT2079
KOMUNALAC d.o.o. Vrbovsko 45552012966 HR-51326 Vrbovsko, Željeznička 1a JPT2080
GRADSKA TOPLANA d.o.o. 84300617934 HR-47000 Karlovac, Tina Ujevića 7 JPT2155
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Konavle 46830600751 HR-20210 Cavtat, Put od Cavtata 18 JPT2179
KTD BILAN d.o.o. 84920906210 HR-20250 Orebić, Fiskovićeva 2 JPT2251
Općina Suhopolje HR-33410 Suhopolje, Trg sv. Terezije 10 JPT0725
Općina Magadenovac HR-31542 Magadenovac, Školska 1 JPT0659
Grad Zabok 39265120858 HR-49210 Zabok, Kumrovečka 6 JPT1223
Općina Sunja HR-44210 Sunja, Trg kralja Tomislava 3 JPT0726
PAPUK d.o.o. 95664025141 HR-33515 Orahovica, Vladimira Nazora 14 JPT2272
PLINARA d.o.o., Pogon Umag-Novigrad 18436964560 HR-52470 Umag, Trgovačka 1b JPT2281
Općina Nova Rača HR-43272 Nova Rača, Stjepana Radića 56 JPT0677
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 97598255598 HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2 JPT0878
Općina Stupnik HR-10255 Gornji Stupnik, Gornjostupnička 33 JPT1126
PODUZETNIČKI PARK VELIKA PISANICA d.o.o. 02918693275 HR-43270 Velika Pisanica, Logorska 4 JPT2313
TEKIJA d.o.o. 57790565988 HR-34000 Požega, Vodovodna 1 JPT2327
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Virovitičko-podravske županije HR-33000 Virovitica, T. Masaryka 6 JPT0333
Grad Zagreb, Služba za odnose s državnom i lokalnom upravom HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10 JPT0121
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. 58292277611 HR-32000 Vukovar, Kardinala Alojzija Stepinca 27 JPT2058
METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. 23269006802 HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269/d JPT2106
USLUGA d.o.o. Gospić 90077579259 HR-53000 Gospić, Bužimska 10 JPT2343
VODOVOD d.o.o. Brinje 67230419986 HR-53260 Brinje, Frankopanska 35 JPT2373
Lučka uprava Sisak 80303023744 HR-44000 Sisak, Rimska 28 JPT0409
Lučka uprava Umag-Novigrad 04142916214 HR-52470 Umag, Trgovačka 1B JPT0411
ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. HR-10410 Velika Gorica, Čički gaj b.b. JPT1755
KOMUNALIJE d.o.o. 76954479056 HR-53291 Novalja, Čiponjac jug 6 JPT2450
VODOVOD BRAČ d.o.o. 45854645558 HR-21400 Supetar, Mladena Vodanovića 10 JPT1786
VODOVOD d.o.o. Makarska 06527308831 HR-21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1 JPT1789
VEGIUM d.o.o. 77465071491 HR-53288 Karlobag, Obala Vladimira Nazora bb JPT1790
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. (SERVIZIO COMUNALE s.r.l.) 22751868617 HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a JPT1831
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Ston 46830600751 HR-20230 Ston, Česvinica 3 JPT2180
VODOVOD PULA d.o.o. HR-52100 Pula, Radićeva 9 JPT0866
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Terenska jedinica Buzet 46830600751 HR-52420 Buzet, Sveti Ivan 4/1 JPT0921
ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. 60482636839 HR-10410 Velika Gorica, Ulica Rudolfa Fizira 1 JPT1843
VODOOPSKRBA d.o.o. Darda 67820151229 HR-31326 Darda, Ulica Svetog Ivana Krstitelja 101 JPT2355
Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije 84217126856 HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 53 JPT0904
Općina Dubravica 89243140464 HR-10293 Dubravica, Pavla Štoosa 12 JPT1252
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb 69693144506 HR-10000 Zagreb, Vladimira Nazora 7 JPT0245
Općina Sveti Juraj na Bregu HR-40311 Lopatinec, Pleškovec 29 JPT1026
Općina Mljet HR-20225 Babino polje, Zabrjeze 2 JPT0668
Općina Punitovci HR-31424 Punitovci, Stjepana Radića 58 JPT0703
Općina Feričanci HR-31512 Feričanci, Matije Gupca 3 JPT0610
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru 37836302645 HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 6 JPT0422
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru 37836302645 HR-32000 Vukovar, Županijska 5 JPT0440
Općina Sveta Marija HR-40326 Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1 JPT1003
Općina Novo Virje HR-48355 Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5 JPT0679
Općina Kapela HR-43203 Kapela, Bilogorska 72 JPT0638
Općina Sveti Ilija HR-42214 Sveti ilija, Trg J. Godrijana 2 JPT1055
Općina Podravska Moslavina HR-31530 Podravska Moslavina, Josipa Juraja Strossmayera 150 JPT0693
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Vinkovci 69693144506 HR-32100 Vinkovci, Trg B.J.Šokčevića 20 JPT0244
Grad Orahovica HR-33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6 JPT0088
ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. 97544306128 HR-20207 Mlini, Vukovarska 44 JPT1872
Općina Sveti Ivan Žabno HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 JPT0728
Grad Ploče HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23 JPT0092
HRVATSKI TELEKOM d.d., Regija 1 Sjever 81793146560 HR-10000 Zagreb, Slavonska avenija 6/8 JPT2111
Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka 09933651854 HR-23000 Zadar, Narodni trg 1 JPT2167
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća 85584865987 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 82 JPT1802
Županijska lučka uprava Korčula 11940092232 HR-20260 Korčula, Trg Petra Šegedina 7 JPT1833
Grad Zagreb, Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture, Odsjek za građenje i održavanje javne rasvjete HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b JPT1840
Grad Popovača HR-44317 Popovača, Trg grofova Erdodyja 7 JPT0093
Općina Sveti Martin na Muri HR-40311 Sveti Martin na Muri, Trg sv. Martina 7 JPT1027
Grad Grubišno Polje 13918656679 HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1 JPT0066
Grad Našice HR-31500 Našice, Trg dr.F.Tuđmana 7 JPT0079
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Našice 69693144506 HR-31500 Našice, Josipa Jurja Strossmayera 1 JPT0239
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Pogon Otočac 46830600751 HR-53220 Otočac, Kralja Zvonimira 80 JPT2181
Grad Supetar HR-21400 Supetar, Vlačica b.b. JPT0105
Grad Vrbovsko HR-51326 Vrbovsko, Goranska 1 JPT0115
ZELENILO d.o.o. 58836601538 HR-47000 Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 6 JPT0879
Park odvodnja d.o.o. 99680623650 HR-52420 Buzet, Sveti Ivan 12/1 KOM18076
Općina Crnac HR-33507 Crnac, Zrinska 2 JPT0583
Općina Draganić 45803800853 HR-47201 Draganić, Draganići 10 JPT1250
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13 JPT0475
Općina Cista Provo 19103241858 HR-21256 Cista Provo, Cista Provo bb JPT1244
Test komunalno telekomunikacije 01 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2408
Općina Sveti Petar Orhovec HR-48267 Sveti Petar Orhovec, Sveti Petar Orehovec 12 JPT0729
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-52100 Pula, Trg Republike 1 JPT0465
Grad Zagreb, Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 18 JPT1841
Općina Štefanje HR-43246 Štefanje, Štefanje 61 JPT0734
Općina Civljane 08624197034 HR-22310 Kijevo, Civljane, Civljane bb JPT1245
Općina Tordinci HR-32214 Tordinci, Hrvatskih žrtava 9 JPT0738
Grad Čazma HR-43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 13 JPT0057
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša HR-35105 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1 JPT0013
Općina Topusko HR-44415 Topusko, Trg bana Josipa Jelačića bb JPT0737
Općina Tompojevci HR-32238 Tompojevci, Antuna Gustava Matoša 1 JPT0736
Općina Trnava HR-31411 Trnava, Ivana Meštrovića 2 JPT0740
GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. 25884640941 HR-49000 Krapina, Matije Gupca 6/1 JPT1780
ENERGO METAN d.o.o. 12564015251 HR-10430 Samobor, Ulica Vlade Gotovca 2 JPT1948
VRHKOM d.o.o. 69293880154 HR-53223 Vrhovine, Senjska 48 JPT1809
Grad Zagreb, Sektor za komunalne poslove i javne porvšrine, Odjel za komunalne poslove i zelenilo HR-10000 Zagreb, Trg S. Radića 1 JPT1834
Općina Trpinja HR-32224 Trpinja, Gajčanska 1 JPT0742
KOMUNALAC d.o.o. Otočac 86450923940 HR-53220 Otočac, Ulica Bartola Kašića 52 JPT1842
ČISTOĆA d.o.o. Karlovac 70467048139 HR-47000 Karlovac, Gažanski Trg 8 JPT1936
HVARSKI VODOVOD d.o.o. 96577868636 HR-21465 Jelsa, Radičina bb JPT2199
Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje 15186719674 HR-20289 Ubli, Trg Svetog Petra 7 JPT0325
IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. 52879107301 HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8 KOM18075
Općina Trnovec Bartolovečki HR-42202 Trnovec Bartolovečki, Bartolovečka 76 JPT1056
Općina Desinić 67465231566 HR-49216 Desinić, Trg svetog Jurja 7 JPT1246
Općina Tovarnik HR-32249 Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 21 JPT0739
Grad Novska HR-44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT0084
Općina Velika Ludina HR-44316 Velika Ludina, Obrtnička 4 JPT0746
Općina Tučepi HR-21325 Tučepi, Kraj 39a JPT0743
Općina Vrbnik HR-51516 Vrbnik, Trg Škujica 7 JPT0760
Općina Vinica HR-42207 Vinica, Marčan, Vinička 5 JPT1058
ENERGO d.o.o. 99393766301 HR-51000 Rijeka, Dolac 14/I JPT2216
Općina Vinodolska Općina HR-51253 Bribir, Bribir 34 JPT0752
Općina Erdut HR-31206 Erdut, Bana Josipa Jelačića 4 JPT0607
Općina Berek HR-43232 Berek, Berek 77 JPT0570
Općina Dragalić HR-35428 Dragalić, Trg Sv. I. Krstitelja 2 JPT0596
Općina Veliki Bukovec HR-42231 Veliki Bukovec, Dravska 7 JPT1069
NOVOKOM d.o.o. Novska 29659371749 HR-44330 Novska, Adalberta Knoppa 1/a JPT2260
Općina Hercegovac HR-43284 Hercegovac, Moslavačka 147 JPT0623
Općina Sikirevci HR-35224 Sikirevci, Ljudevita Gaja 12 JPT0712
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze HR-51000 Rijeka, Slogin Kula 2/VI JPT0800
Općina Lopar HR-51281 Lopar, Lopar bb JPT0654
NPKLM VODOVOD d.o.o. 29816848178 HR-20260 Korčula, Put svetog Luke 1 JPT2262
Općina Selca 75901612733 HR-21425 Selca, Trg Stjepana Radića 5 JPT0708
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Pododsjek za energetiku, promet i poslove zaštite i spašavanja HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5 JPT1004
PLINKOM d.o.o. 92107053211 HR-33405 Pitomača, Vinogradska 41 JPT2283
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru 37836302645 HR-23000 Zadar, Ilije Smiljanića 3 JPT2468
MINDEL ODVODNJA d.o.o. 73365459171 HR-20263 Lumbarda, Prvi Žal 493 JPT1796
KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac 22432106133 HR-21276 Vrgorac, Težačka 8 JPT1814
Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj 129286258 Dr. Ante Starčevića 8., Bjelovar ZUP07011
Općina Levanjska Varoš HR-31416 Levanjska Varoš, Glavna 70 JPT0652
Općina Vidovec HR-42205 Vidovec, Trg sv. Vida 9 JPT1057
Općina Podgorač HR-31433 Podgorač, Trg P. Pejačevića 2 JPT0692
Općina Viljevo HR-31531 Viljevo, Braće Radića 87 JPT0751
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5 JPT1005
PAKRAC-PLIN d.o.o. 56937802546 HR-34550 Pakrac, Ulica križnog puta 18 JPT2271
Općina Visoko HR-42224 Visoko, Visoko 20 JPT1064
REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA GRADIŠKA d.o.o. 37450963870 HR-35425 Davor, Vladimira Nazora bb JPT1848
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. 00862047577 HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 JPT1849
Općina Vrpolje HR-35210 Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana bb JPT0761
Općina Trpanj HR-20240 Trpanj, Kralja Tomislava 41 JPT0741
Općina Mikleuš HR-33517 Mikleuš, Nikole Šubića Zrinskog 93 JPT0666
RADNIK-PLIN d.o.o. 20495179096 HR-48260 Križevci, Ulica kralja Tomislava 45 JPT2321
Općina Pušća 15494218023 HR-10294 Donja Pušća, Kumrovečka 109 JPT1248
Općina Zrinski Topolovac HR-43202 Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274 JPT0765
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Policijska postaja Vukovar 36162371878 HR-32000 Vukovar, Stjepana Radića 64 JPT0490
Općina Virje HR-48326 Virje, Trg Stjepana Radića 7 JPT0753
Općina Severin HR-43274 Severin, Severin 137 JPT0710
Općina Viškovci HR-31401 Viškovci, Omladinska 23 JPT0754
Općina Vladislavci HR-31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 141 JPT0755
Općina Peteranec HR-48321 Peteranec, Matije Gupca 13 JPT0686
Općina Dežanovac HR-43506 Dežanovac, Dežanovac 308a JPT0591
Općina Donji Lapac HR-53250 Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 1 JPT1249
Općina Vrbanja HR-32254 Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1 JPT0758
Šumarska savjetodavna služba 85286477171 HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20 JPT2326
VRILO d.o.o. 76518063253 HR-53244 Lovinac, Centar 34 JPT1972
PLIN VTC d.o.o. 98883434930 HR-33000 Virovitica, Ferde Rusana 2 JPT1760
Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju 25677819890 HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2 JPT2335
VELIKI GRĐEVAC d.o.o. 93736614095 HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10 JPT2348
HACZ 76108805525 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 JPT2472
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Makarska 46830600751 HR-21300 Makarska, Kotiška ulica 42 JPT0157
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Rovinj 46830600751 HR-52210 Rovinj, Vijenac braće Lorenzetto bb JPT0176
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Trogir 46830600751 HR-21220 Trogir, Dr. Franje Tuđmana 26 JPT0191
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka 46830600751 HR-51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 2 JPT0175
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Korčula 46830600751 HR-20260 Korčula, Strečica 16 JPT0151
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogonski ured Vis 46830600751 HR-21480 Vis, Vukovarska 18 JPT0198
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Pijavčino 46830600751 HR-20243 Kuna, Kuna bb JPT0169
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Našice 46830600751 HR-31500 Našice, Sokolska 1 JPT0159
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik 46830600751 HR-20000 Dubrovnik, Nikole Tesle 3 JPT0141
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Omiš 46830600751 HR-21310 Omiš, Vrisovci JPT0162
Općina Đelekovec HR-48316 Đelekovec, Ulica Pavleka Miškine 1 JPT0604
Grad Čabar HR-51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 2 JPT0055
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Orahovica 46830600751 HR-33515 Orahovica, Ivana Zajca 1a JPT0919
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Rab 46830600751 HR-51280 Rab, Palit 142 JPT0926
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Cres-Lošinj 46830600751 HR-51550 Mali Lošinj, Dražica 10 JPT0925
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Opatija 46830600751 HR-41410 Opatija, Varljenska cesta 9 JPT0924
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica 46830600751 HR-51260 Crikvenica, Vinodolska bb JPT0923
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad 46830600751 HR-51311 Skrad, Goranska 11 JPT0922
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska postaja Rab 36162371878 HR-51280 Rab, Palit 144a JPT0943
Općina Đurmanec 64964131342 HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137 JPT1253
Općina Čepin HR-31431 Čepin, Kralja Zvonimira 105 JPT0588
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ d.o.o. 97741129364 HR-51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5 JPT2245
KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. 43600498596 HR-51557 Cres, Turion 20/A JPT1994
LOPAR VRUTAK d.o.o. 46240349814 HR-51281 Lopar, Lopar 381a JPT2253
SLAVČA d.o.o. 88106895548 HR-35400 Nova Gradiška, Gajeva 56 JPT2324
Test šume 01 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2403
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor podrške istraživanju i proizvodnji 27759560625 HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10 JPT2201
PONIKVE VODA d.o.o. 64125437677 HR-51500 Krk, Vršanska 14 JPT2314
Šibensko-Kninska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj HR-22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I. br.2. ZUP15031
Općina Špišić Bukovica HR-33404 Špišić Bukovica, Vinogradska 4 JPT0733
ČAPLIN d.o.o. 51603930728 HR-43240 Čazma, Sv. Andrije 14 JPT1931
Općina Viškovo HR-51216 Viškovo, Vozišće 3 JPT0959
TERMOPLIN d.d. 70140364776 HR-42000 Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78 JPT2328
Općina Čavle HR-51219 Čavle, Čavle 206 JPT0586
Općina Ervenik 92918905402 HR-22306 Ervenik, Butiga 24 JPT1254
Općina Baška HR-51523 Baška, Palada 88 JPT0567
Općina Matulji HR-51211 Matulji, Trg Maršala Tita 11 JPT0665
Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije HR-32100 Vinkovci, Josipa Kozarca 10 JPT0906
Općina Blato HR-20271 Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4 JPT0573
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5 JPT0391
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije 35325835386 HR-35105 Slavonski Brod, Ivana Gorana Kovačića 58 JPT0883
Općina Legrad HR-48317 Legrad, Trg svetog Trojstva 52a JPT0650
Općina Novigrad Podravski HR-48325 Novigrad Podravski, Ulica Blaža Mađera 4 JPT0678
Općina Podravske Sesvete HR-48363 Podravske Sesvete, Ulica Ivana Mažuranića 1 JPT0694
Općina Čađavica HR-33523 Čađavica, Kolodvorska 2 JPT0585
PAPUK PLIN d.o.o. 30839925614 HR-33515 Orahovica, Vladimira Nazora 14 JPT0776
Općina Voćin HR-33522 Voćin, Trg Gospe Voćinske 1 JPT0756
Općina Lukač HR-33406 Lukač, Lukač 50 JPT0657
Općina Zdenci HR-33513 Zdenci, Braće Radić 5 JPT0764
Općina Čačinci HR-33514 Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2 JPT0584
Općina Velika Pisanica HR-43270 Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3 JPT0747
Općina Đulovac HR-43532 Đulovac, Đurina 132 JPT0605
Općina Veliki Grđevac HR-43270 Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3 JPT0749
Općina Končanica HR-43505 Končanica, Končanica 260 JPT0644
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-23000 Zadar, Murvička ulica 9 JPT0491
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka 22874515170 HR-51000 Rijeka, Senjsko pristanište 3 JPT1692
KOMUNALAC d.o.o. Delnice 22745185008 HR-51300 Delnice, Frana Supila 173 JPT2076
KOMUNALAC d.o.o. Opatija HR-51410 Opatija, Stupište Lipovica 2 JPT2081
Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove HR-49000 Krapina, Magistratska ulica 1 JPT0393
Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V JPT1082
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava požeško-slavonska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-34000 Požega, Josipa Runjanina 1 JPT0474
KAPELAKOM d.o.o. 98109389097 HR-43203 Kapela, Bilogorska 90 JPT2209
MONTCOGIM-SISAK d.o.o. 08748058753 HR-44000 Sisak, Stjepana i Antuna Radića 49 JPT2255
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode HR-31000 Osijek, Ribarska 1/II JPT0771
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica 69693144506 HR-48000 Koprivnica, Ivana Meštrovića 28 JPT0237
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 1 JPT0769
VODNE USLUGE d.o.o. 43307218011 HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a JPT2354
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka 66912450056 HR-51000 Rijeka, Ružićeva 16 JPT1891
Veterinarski ured županije Međimurske HR-40000 Čakovec, Zrinsko-frankopanska 9 JPT0985
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić 66912450056 HR-53000 Gospić, Kaniža Gospićka 4 JPT0968
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 82215698659 HR-44000 Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36 JPT0802
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk 46830600751 HR-51500 Krk, Ulice braće Juras 11 JPT0927
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša HR-21000 Split, Bihaćka 1 JPT0804
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo HR-21000 Split, Domovinskog rata 2/I JPT0806
Test zračni promet 01 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2401
Općina Donji Vidovec HR-40327 Donji Vidovec, Rade Končara 9 JPT1000
Općina Goričan HR-40324 Goričan, Trg sv. Leonarda 22 JPT1001
Općina Fažana-Fasana HR-52212 Fažana, 43. istarske divizije 8 JPT1255
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 95093210687 HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 JPT1722
ZAPREŠIĆ d.o.o. 96412232479 HR-10290 Zaprešić, P. Lončara 2 JPT1968
Test komunalno vodovod 01 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2414
VODOVOD NOVSKA d.o.o. 99364912182 HR-44330 Novska, Ulica Adalberta Knoppa 1a JPT1985
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor EU projekata i programa 55545787885 HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 JPT2050
KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar 27962400486 HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14/a JPT2075
LIP-KOM d.o.o. HR-4322 Lipovljani, Kutinska 4 JPT0399
MOSLAVINA d.o.o. 98526328089 HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1 JPT2256
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak 69693144506 HR-44000 Sisak, Josipa Runjanina 12 JPT0242
Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 08686015790 HR-44000 Sisak, Rimska 26 JLS039131
Lučka uprava Vukovar 43504091006 HR-32000 Vukovar, Parobrodarska 5 JPT0412
Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša 74724110709 HR-32000 Vukovar, Županijska 9 JPT1170
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-44000 Sisak, Ljudevita Posavskog 1 JPT0478
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije HR-44317 Popovača, Sisačka bb JPT0342
MOSLAVINA PLIN d.o.o. 78223722602 HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 6 JPT2257
HŽ Infrastruktura d.o.o. 39901919995 HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 JPT0308
Općina Dvor HR-44440 Dvor, Trg bana J.Jelačića 10 JPT0603
Općina Draž HR-31305 Draž, Braće Radića 58 JPT0597
USLUGA d.o.o. Vrlika 67996934493 HR-21236 Vrlika, Trg dr. Franje Tuđmana 1 JPT2344
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 87950783661 HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 JPT2457
Općina Lekenik HR-44272 Lekenik, Zagrebačka 44 JPT0651
Općina Majur HR-44430 Majur, Svetog Mihovila 2 JPT0660
VODAKOM d.o.o. 72854853587 HR-33405 Pitomača, Vinogradska 41 JPT1013
Općina Belica HR-40319 Belica, Kralja Tomislava 91 JPT1016
Općina Dekanovec HR-40318 Dekanovec, Florijana Andrašeca 41 JPT1017
Općina Šenkovec HR-40000 Čakovec, Josipa Bedekovića 11 JPT1028
Općina Vratašinec HR-40316 Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2 JPT1030
HOPS d.o.o. 13148821633 HR-10000 Zagreb, Kupska 4 JPT2471
Općina Nedelišće HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1 JPT1020
Općina Štrigova HR-40312 Štrigova, Štrigova 31 JPT1029
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. 96153434531 HR-21485 Komiža, Riva Sv. Mikule 38 JPT1987
VODOVOD d.o.o. Omiš 77317840351 HR-21310 Omiš, Četvrt Vrilo 6 JPT1996
KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Dubica 88124811471 HR-44450 Hrvatska Dubica, Petra Berislavića 39 JPT2072
Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša HR-44000 Sisak, Rimska 26 JPT2475
JP KOMUNALAC d.o.o. 28622553096 HR-44430 Hrvatska Kostajnica, Unska 1 JPT2083
HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 HR-10000 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 JPT2100
Općina Orehovica HR-40322 Orehovica, Čakovečka 9 JPT1021
Općina Podturen HR-40317 Podturen, Ivana Gršćića 5 JPT1022
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera 91109303119 HR-53231 Plitvička Jezera, Plitvička jezera bb JPT2211
KOMUNALIJE d.o.o. Ilok 57291229312 HR-32236 Ilok, Julija Benešića 49 JPT2224
Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu sužbu, Odsjek Osječko-baranjske županije HR-31000 Osijek, Vinkovačka cesta 63 JPT0292
BARANJSKI VODOVOD d.o.o. 15843910109 HR-31300 Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7 JPT1926
Općina Nuštar HR-32221 Nuštar, Trg dr. F. Tuđmana 1 JPT0680
KRIO d.o.o. 22366356886 HR-32224 Trpinja, Gajčanska 3 JPT2249
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 76108805525 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 CCA01016
Darkom distribucija plina d.o.o. 67224931934 HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19 PLI07671
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Beli Manastir HR-31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 53a JPT0911
Općina Semeljci HR-31402 Semeljci, Kolodvorska 2 JPT0709
Općina Vuka HR-31403 Vuka, Osječka 83 JPT0762
Općina Gorjani HR-31422 Gorjani, Kula 1 JPT0613
Općina Čeminac HR-31325 Čeminac, Matije Gupca 1 JPT0587
Općina Petlovac HR-31321 Petlovac, Rade Končara 31 JPT0687
Općina Petrijevci HR-31208 Petrijevci, Republike 114 JPT0688
Općina Popovac HR-31303 Popovac, Vladimira Nazora 32 JPT0697
Općina Borovo HR-32227 Borovo, Glavna 3 JPT0576
Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu HR-10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a/VI JPT0875
Općina Funtana-Fontane 65952269093 HR-52452 Funtana, Bernarda Borisija 2 JPT1256
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Đakovo 46830600751 HR-31400 Đakovo, Ante Starčevića 17 JPT0142
Hrvatske šume d.o.o. Direkcija Zagreb Služba za ekologiju HR-10000 Zagreb, LJ.Farkaša Vukotinovića 2/II JPT0230
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. 89523454310 HR-31500 Našice, Vinogradska 3 JPT2259
Općina Bošnjaci HR-32275 Bošnjaci, Trg fra B.T.Leakovića 15 JPT0577
Općina Drenovci HR-32257 Drenovci, Toljani 1 JPT0598
Općina Vođinci HR-32283 Vođinci, Josipa Juraja Strossmayera 198 JPT0757
Općina Štitar HR-32274 Štitar, Josipa Juraja Strossmayera 36 JPT0735
Općina Velika HR-34330 Velika, Trg bana J. Jelačića 34 JPT1038
Grad Pakrac HR-34550 Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 JPT1034
Općina Brestovac HR-34322 Brestovac, Požeška 76 JPT0767
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. 04829242916 HR-31400 Đakovo, Bana Josipa Jelačića 65 JPT1944
HRVATSKI TELEKOM d.d., Regija 4 Istok 81793146560 HR-31000 Osijek, Kardinala Alojzija Stepinca 8a JPT2114
RAD d.o.o. 01752409363 HR-31511 Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 6 JPT2320
Općina Sračinec HR-42209 Sračinec, Varaždinska 188 JPT1054
Općina Cestica HR-42208 Cestica, Dravska 1a JPT1050
Općina Ljubešćica HR-42222 Ljubešćica, Zagrebačka 22b JPT1063
Općina Sveti Đurđ HR-42233 Sveti Đurđ, Braće Radića 1 JPT1068
Grad Novi Marof HR-42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1 JPT1059
Grad Varaždinske Toplice HR-42223 Varaždinske Toplice, Maršala Tita 4 JPT1060
Općina Bednja HR-42253 Bednja, Trg sv. Marije 26 JPT1072
Općina Donja Voća HR-42245 Donja Voća, Donja Voća 26c JPT1073
Općina Breznički Hum HR-42225 Breznički Hum, Breznički Hum 4 JPT1062
Općina Breznica HR-42226 Bisag, Bisag 23 JPT1061
Općina Jalžabet HR-42203 Jalžabet, Trg braće Radić bb JPT1052
Općina Mali Bukovec HR-42231 Mali Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14 JPT1066
Općina Martijanec HR-42232 Martijanec,Varaždinska 64 JPT1067
Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Odsjek za pomorstvo i veze HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2/4 JPT0815
Lučka uprava Split 06992092556 HR-21000 Split, Gat sv. Duje 1 JPT0410
KOMBEL d.o.o. 24110100646 HR-31551 Belišće, Kralja Tomislava 198a JPT2220
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Bjelovar 69693144506 HR-43000 Bjelovar, Matošev trg 1 JPT1086
KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. 01537106865 HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29 JPT2070
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet HR-10000 Zagreb, Svetošimunska 25 JPT1092
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo, Veterinarski ured Zagrebačke županije, Ispostava Dugo Selo, Veterinarska Inspekcija HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1 JPT1095
Općina Generalski stol 58079751001 HR-47262 Generalski Stol, Generalski Stol 32 JPT1259
VODE KRAŠIĆ d.o.o. 54005406732 HR-10454 Krašić, Krašić 96 KOM0101
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije, Služba veterinarske inspekcije, Veterinarski ured HR-10310 Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nadzora JPT1104
VODE ŽUMBERAK d.o.o. 56621704946 HR-10455 Kostanjevac, Kostanjevac 5 KOM0102
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ 46830600751 HR-10314 Križ, Trg sv. Križa 7 JPT0152
Općina Fužine 50371966761 HR-51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 JPT1257
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. 29113541841 HR-10290 Zaprešić, Zelengaj 15 KOM0103
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarsku inspekciju, Sektor veterinarske inspekcije, Veterinarski ured Zagreb, Ispostava Jastrebarsko HR-10450 Jastrebarsko, Braće Radića 2 JPT1113
Općina Žumberak HR-10455 Kostanjevac, Kostanjevac 5 JPT1117
Općina Pisarovina HR-10451 Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13 JPT1115
PODUZETNIČKA ZONA PISAROVINA d.o.o. 92007750348 HR-10451 Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13 JPT2312
VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. 66090092960 HR-10298 Donja Bistra, Stubička 509 KOM0104
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije, Služba veterinarske inspekcije, Veterinarski ured Zagreb-Zapad, Ispostava Zaprešić 76767369197 HR-10290 Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1 VET0101
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Veterinarski ured Zagreb-Zapad, Ispostava Samobor HR-10430 Samobor, Zagrebačka ulica JPT1124
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo, Veterinarski ured Zagrebačke županije, Veterinarska inspekcija, Ispostava Sveti Ivan Zelina HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12 JPT1131
KOMGRAD GRADEC d.o.o. 60332264319 HR-10345 Gradec, Gradec 134 JPT2221
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarske inspekcije, Sektor veterinarske inspekcije, veterinarski ured Zagreb, Ispostava Velika Gorica HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 JPT1136
Općina Orle HR-10411 Orle, Orle 5 JPT1139
Općina Pokupsko HR-10414 Pokupsko, Pokupsko bb JPT1140
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije, Služba veterinarske inspekcije, Odjel - veterinarski ured Zagreb - Istok, Ispostava Vrbovec HR-10340 Vrbovec, Ulica poginulih branitelja 4 JPT1143
Općina Preseka HR-10346 Preseka, Preseka 57 JPT1146
Općina Rakovec HR-10347 Rakovec, Rakovec 54 JPT1148
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18 JPT0964
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Policijska postaja Koprivnica 36162371878 HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18 JPT0467
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije, Služba vetereinarske inspekcije, Veterinarski ured Zagreb-istok, Ispostava Ivanić-Grad HR-10310 Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nadzora 1 JPT1156
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Policijska postaja Đurđevac 36162371878 HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 6 JPT0455
Općina Gračišće 54846336787 HR-52403 Gračišće, Loža 1 JPT1262
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Policijska postaja Križevci 36162371878 HR-48260 Križevci, Drage Grdenića 5 JPT0456
Općina Gračac 46944306133 HR-23440 Gračac, Park svetog Jurja 1 JPT1261
Općina Čaglin HR-34350 Čaglin, Kralja Tomislava bb JPT1035
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava krapinsko-zagorska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-49000 Krapina, Franje Tuđmana 10 JPT0457
Općina Bale-Valle 05198666627 HR-52211 Bale, Trg Tomaso Bembo 1 JPT1228
PLIN VRBOVEC d.o.o. 18371876226 HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29 JPT2285
VODE JASTREBARSKO d.o.o. 19136164708 HR-10450 Jastrebarsko, Ulica dr. Franje Tuđmana 47 JPT2353
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb, Odjel odvodnje 83416546499 HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT2358
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb, Odjel vodoopskrbe 83416546499 HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT2359
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 32 JPT0464
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Policijska postaja Ploče 36162371878 HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 14 JPT0458
Općina Barban 98875297738 HR-52207 Barban, Barban 69 JPT1229
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2 JPT0459
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Policijska postaja Daruvar 36162371878 HR-43500 Daruvar, Petra Preradovića 9 JPT0461
KOMUNALNO ŽUMBERAK d.o.o 35311551190 HR-10455 Kostanjevac, Kostanjevac 5 KOM0105
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Policijska postaja Nova Gradiška 36162371878 HR-35400 Nova Gradiška, Reljkovićeva ulica 1 JPT0462
Općina Barilović 20647441417 HR-47252 Barilović, Barilović bb JPT1230
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-47000 Karlovac, Trg hrvatskih redarstvenika 6 JPT0466
Općina Bedekovčina 33523559931 HR-49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4 JPT1231
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava ličko-senjska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-53000 Gospić, Ulica hvratskog sokola 2 JPT0468
Općina Brinje 37242293454 HR-53260 Brinje, Frankopanska 33 JPT1238
Općina Bibinje 61803800042 HR-23205 Bibinje, Trg Tome Bulića 2 JPT1232
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-42000 Varaždin, Augusta Cesarca 18 JPT0486
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-42000 Varaždin, Milčetićeva 10 JPT0487
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Duga Resa HR-47250 Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1 JPT1392
Općina Karlobag 24872552514 HR-53288 Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT1275
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska postaja Krk 36162371878 HR-51500 Krk, Kralja Tomislava 10 JPT0476
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu, Služba pomorske i aerodromske policije 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT1048
Općina Bilice 65357320552 HR-22000 Šibenik, Bilice, Bosuć 3 JPT1233
Općina Biskupija 43969776257 HR-22300 Orlić, Biskupija, Orlić bb JPT1234
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Policijska postaja Vrgorac 36162371878 HR-21276 Vrgorac, Hercegovačka 5 JPT0483
Općina Bistra 75454185661 HR-10298 Poljanica Bistranska, Bistranska 98 JPT1235
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Policijska postaja Kutina 36162371878 HR-44320 Kutina, Kralja Petra Krešimira IV bb JPT0479
KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. 61631628760 HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 JPT2226
IVAKOP d.o.o. 34845090946 HR-10310 Ivanić-Grad, Savska 50 KOM0106
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Zaprešić 88362248492 HR-10290 Zaprešić, Nova ulica 10 SAN0102
Općina Bosiljevo 08374469913 HR-47251 Bosiljevo, Bosiljevo 14 JPT1236
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Odsjek za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-44000 Sisak, Ljudevita Gaja 2 JPT0481
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu, Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT1042
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava šibensko-kninska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-22000 Šibenik, Velimira Škorpika 5 JPT0485
Općina Jesenje 45671692561 HR-49233 Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103 JPT1270
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 63 JPT0488
Općina Brdovec 14722979018 HR-10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Franje Tuđmana 1 JPT1237
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 27b JPT0489
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 63 JPT0454
Grad Opuzen HR-20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1 JPT0087
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Odjel za zaštitu od zračenja 88362248492 HR-10000 Zagreb, Ksaver 200a SAN0101
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove i gospodarstvo, Ispostava D. Stubica HR-49240 Donja Stubica, Trg M. Gupca 20 JPT1435
Općina Josipdol 65506283455 HR-47303 Josipdol, Ogulinska ulica 12 JPT1271
Općina Brod Moravice 05181328356 HR-51312 Brod Moravice, Stjepana Radića 1 JPT1239
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT0453
Općina Kanfanar 67683397343 HR-52352 Kanfanar, Trg Marka Zelka 6 JPT1274
Općina Budinščina 06550373801 HR-49284 Budinšćina, Budinšćina 6 JPT1241
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7 JPT0469
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7 JPT0470
KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC d.o.o. 36102170664 HR-44324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 18 JPT2227
Općina Karojba 83507857596 HR-52423 Karojba, Karojba 1 JPT1276
Općina Cerovlje 76990583198 HR-52402 Cerovlje, Cerovlje 12 JPT1242
Grad Stari Grad 95584171878 HR-21460 Stari Grad, Novo Riva 3 JPT1384
Općina Kaštelir-Castelliere 92974208191 HR-52464 Kaštelir, Kaštelir 113 JPT1277
Općina Vrhovine 07738949649 HR-53220 Vrhovine, Senjska 48 JPT1385
Grad Umag, Upravni odjel za komunalni sustav HR-52470 Umag, Trg slobode 7 JPT0106
Općina Bol HR-21420 Bol, Uz pjacu 2 JPT0575
INA INDUSTRIJA NAFTE d.d., SD Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Sektor za razradu polja, Služba za odnose s državnom i lokalnom upravom za IPNP 27759560625 HR-10020 Zagreb, Lovinčićeva 4 INA000101
KOMUNALNO DRUŠTVO BISKUPIJA d.o.o. 22596900244 HR-22312 Biskupija, Trg Ivana Meštrovića 1 JPT2231
Grad Metković HR-20350 Metković, Stjepana Radića 1 JPT0078
Općina Oprisavci HR-35213 Oprisavci, Oprisavci 174a JPT0683
Općina Konjšćina 64934614358 HR-49282 Konjščina, Ivice Gluhaka 13 JPT1386
ODVODNJA POLIČNIK d.o.o. 55285098629 HR-23241 Poličnik, Stara cesta 1 KOM
Općina Kraljevec na Sutli 07318138631 HR-49294 Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132 JPT1281
Općina Bukovlje HR-35209 Bukovlje, Josipa Kozarca 20 JPT0580
Grad Korčula 92770362982 HR-20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1 JPT0073
Općina Gornja Vrba HR-35207 Gornja Vrba, Braće Radić 1 JPT0615
Grad Vis HR-21480 Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 1 JPT0113
Općina Okučani HR-35430 Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1 JPT0681
Općina Kršan 84077929159 HR-52232 Kršan, Blaškovići 12 JPT1283
Općina Cernik HR-35404 Cernik, Frankopanska 117 JPT0582
Općina Dugopolje HR-21204 Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1 JPT0602
Općina Gundinci HR-35222 Gundinci, Stjepana Radića 4 JPT0620
Općina Kukljica 17171908335 HR-23271 Kukljica, Kukljica bb JPT1284
Općina Davor HR-35425 Davor, Gundulićeva 35 JPT0590
Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove HR-52215 Vodnjan, Trgovačka 2 JPT0114
Općina Garčin HR-35212 Garčin, Kralja Tomislava 92 JPT0611
Općina Luka HR-10296 Luka, Trg Sv. Roka 1 JPT1295
Općina Mrkopalj 48574138806 HR-51315 Mrkopalj, Stari kraj 3 JPT1305
Grad Nova Gradiška HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 JPT2139
Općina Omišalj 72908368249 HR-51513 Omišalj, Prikešte 13 JPT0682
Općina Lanišće 15350077714 HR-54422 Lanišće, Lanišće 2 JPT1286
Općina Lasinja 59068748409 HR-47206 Lasinja, Lasinjska cesta 19 JPT1287
Općina Lovreć 28205009024 HR-21257 Lovreć, Dr. Franje Tuđmana 1 JPT1294
Općina Lovinac 42430050707 HR-53244 Lovinac, Centar 34 JPT1293
Općina Baška Voda HR-21320 Baška Voda, Obala Sv. Nikole 2 JPT0568
Općina Donji Andrijevci HR-35214 Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5 JPT0594
Općina Bebrina HR-35254 Bebrina, Bebrina 81 JPT0569
Općina Milna HR-21405 Milna, Sridnja kala bb JPT0667
Općina Lećevica 14292080724 HR-21202 Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1 JPT0649
Općina Brodski Stupnik HR-35253 Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117 JPT0579
Općina Lišane Ostrovičke 85070536153 HR-23240 Benkovac, Lišane Ostrovičke 1 JPT1288
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar 46830600751 HR-23000 Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8 JPT2496
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Ispostava Nova Gradiška HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 JPT1816
KOMUNALNO DRUŠTVO MARKUŠICA d.o.o. 32511760210 HR-32213 Markušica, V.Karadžića 5 JPT2234
Općina Netretić 80214224162 HR-47271 Netretić, Netretić 3a JPT1307
Općina Mače 74580871169 HR-49251 Mače, Mače 30 JPT1297
Općina Motovun-Montona 40892183385 HR-52424 Motovun, Trg Andrea Antico 1 JPT1304
Općina Dubrovačko Primorje HR-20232 Slano, Trg R. Boškovića 1 JPT0601
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška 69693144506 HR-35400 Nova Gradiška, J.J.Strossmayera 11 JPT0240
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Karlovac 69693144506 HR-47000 Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1 JPT0236
Općina Ližnjan-Lisignano 06978590361 HR-52204 Ližnjan, Ližnjan 147 JPT1289
Općina Lokvičići HR-21263 Krivodol, Krista Kralja 1 JPT1292
Općina Gornji Bogičevci HR-35429 Gornji Bogičevci, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT0616
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Požega 69693144506 HR-34000 Požega, Milke Trnine 2 JPT0238
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica 66912450056 HR-33000 Virovitica, Trg Bana Josipa Jelačića JPT0978
Općina Klakar HR-35208 Ruščica, Klakar bb JPT0639
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Delnice 69693144506 HR-51300 Delnice, Supilova 32 JPT0234
Općina Lupoglav HR-52246 Lupoglav, Lupoglav 17 JPT1296
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet 69693144506 HR-52420 Buzet, Naselje Goričica 2 JPT0233
Općina Oriovac HR-35250 Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1 JPT0685
Općina Konavle HR-20210 Cavtat, Trumbićev put 25 JPT0643
Općina Muć 20072764912 HR-21203 Donji Muć, Donji Muć 254 JPT0671
Općina Nova Kapela HR-35410 Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13 JPT0676
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Senj 22874515170 HR-53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12 PP093875
Općina Lobor 08909915246 HR-49253 Lobor, Trg svete Ane 26 JPT1290
Općina Nerežišća 44288790358 HR-21423 Nerežišća, Trg sv. Petra 5 JPT0673
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split 69693144506 HR-21000 Split, Kralja Zvonimira 35/III JPT0243
Općina Podcrkavlje HR-35201 Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG 11 JPT0690
Općina Andrijaševci HR-32271 Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6 JPT0564
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac 66912450056 HR-47000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 8 JPT0969
Lučka uprava Senj 43342467134 HR-53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12 LUP09387
Općina Lokve 28587364712 HR-51316 Lokve, Šet. Golubinjak 6 JPT1291
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Ogulin 69693144506 HR-47300 Ogulin, B. Frankopana 12 JPT1181
Općina Podstrana HR-21312 Podstrana, Trg Franje Tuđmana 3 JPT0695
JANAF d.d. Sektor sigurnosti i zaštite 89018712265 HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24 JPT1999
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje 39901919995 HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 JPT0945
Općina Prgomet HR-21201 Prgomet, Prgomet bb JPT0698
Općina Dubrava HR-10342 Dubrava, Braće Radić 2 JPT1145
Općina Primorski Dolac HR-21227 Primorski Dolac, Primorski Dolac 2 JPT0699
Općina Pučišća HR-21412 Pučišća, Trg sv. Jeronima 1 JPT0701
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za sigurnosno i obrambeno planiranje i zaštitu 39901919995 HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 JPT1171
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za organizaciju i regulaciju prometa 39901919995 HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 JPT0285
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za održavanje pruga Vinkovci 39901919995 HR-32100 Vinkovci, Trg Kralja Tomislava bb JPT0311
Općina Zažablje HR-20353 Mlinište, Mlinište bb JPT0763
Općina Brckovljani HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1 JPT1097
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar 66912450056 HR-32000 Vukovar, Lavoslava Ružičke 1 JPT0979
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za održavanje pruga Rijeka, Tehnička ispostava Pula 39901919995 HR-52100 Pula, Tršćanska 21 JPT0310
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za održavanje pruga 39901919995 HR-10000 Zagreb, Antuna Mihanovića JPT1011
Općina Farkaševac HR-10344 Farkaševac, Farkaševac bb JPT1149
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar 66912450056 HR-23000 Zadar, Andrije Hebranga 11c JPT0980
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za održavanje pruga Koprivnica 39901919995 HR-48000 Koprivnica, Kolodvorska 13 JPT0309
Općina Križ HR-10314 Križ, Trg Svetog Križa 5 JPT1107
Općina Pribislavec HR-40000 Čakovec, Braće Radića bb JPT1023
Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet HR-10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 JPT1874
Općina Slavonski Šamac HR-35220 Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 63 JPT0714
Općina Šolta 38621571773 HR-21430 Grohote, Podkuća 8 JPT0732
Općina Lastovo HR-20290 Lastovo, Dolac 3 JPT0648
Općina Rešetari HR-35403 Rešetari, Vladimira Nazora 30 JPT0705
Općina Novi Golubovec 61688552243 HR-49255 Novi Golubovec, Novi Golubovec 35 JPT1308
Općina Staro Petrovo Selo HR-35420 Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava bb JPT0722
Općina Janjina HR-20246 Janjina, Janjina 111 JPT0629
Općina Marija Bistrica 67413456362 HR-49246 Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34 JPT1299
KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. 26222996778 HR-47250 Duga Resa, Kolodvorska 1 JPT2235
Grad Benkovac 83821313660 HR-23420 Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12 JPT1182
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar 66912450056 HR-43000 Bjelovar, Ivana Gundulića 1/I JPT0023
Općina Sutivan HR-21403 Sutivan, Sutivan bb JPT0727
Općina Marija Gorica 48658001244 HR-10299 Marija Gorica, Gorička 18a JPT1300
Općina Velika Kopanica HR-35221 Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1 JPT0745
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica 66912450056 HR-48000 Koprivnica, Ulica hvatske državnosti 7 JPT0970
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb 66912450056 HR-10000 Zagreb, Ksaverska cesta 109 JPT0981
Općina Vrbje HR-35423 Vrbje, Kralja Tomislava 4 JPT0759
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Požega 66912450056 HR-34000 Požega, Kralja Krešimira 1 JPT0974
Općina Marina 84238675791 HR-21222 Marina, Ulica Ante Rudana 47 JPT1301
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod 66912450056 HR-35103 Slavonski Brod, Ulica Nikole Zrinskog 65a JPT0975
Općina Polača 48200439807 HR-23423 Polača, Polača 231/A JPT1322
Općina Medulin 70537271639 HR-52203 Medulin, Centar 223 JPT1302
Općina Kula Norinska HR-20341 Kula Norinska, Rujnička 1 JPT0647
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin 66912450056 HR-42000 Varaždin, Kratka 1/IV JPT0977
Općina Mihovljan 61303939938 HR-49252 Mihovljan, Mihovljan 48 JPT1303
Općina Orebić HR-20250 Orebić, Obala pomoraca 24 JPT0684
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik 66912450056 HR-20000, Liechtensteinov put 31 JPT0967
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak 66912450056 HR-44000 Sisak, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 JPT0026
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek 66912450056 HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96 JPT0972
Općina Pojezerje HR-20342 Otrić-Seoci, Otrić-Seoci bb JPT0696
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik 66912450056 HR-22000 Šibenik, Velimira Škorpika 5 JPT0976
KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o. 60605706014 HR-10452 Donja Zdenčina, Matije Gupca 1 JPT2237
Općina Murter-Kornati HR-22243 Murter, Butina 2 JPT1306
Općina Pakoštane 06113331578 HR-23211 Pakoštane, Kraljice Jeline 78 JPT1313
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 66912450056 HR-40000 Čakovec, Frankopanska 9 JPT0024
Općina Novigrad 09817183355 HR-23312 Novigrad, Trg kralja Tomislava 1 JPT1309
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 66912450056 HR-10000 Zagreb, Nehajska 5 JPT1085
Grad Duga Resa 15857239976 HR-47250 Duga Resa, Trg svetog Jurja 1 JPT1188
Općina Posedarje 26599619939 HR-23242 Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1 JPT1324
Općina Ston HR-20230 Ston, Trg kralja Tomislava 1 JPT0723
Općina Vela Luka HR-20270 Vela Luka, Obala 3 br. 19 JPT0744
Općina Okrug 78330919596 HR-21223 Okrug Gornji, Ulica bana Jelačića 17 JPT1310
Općina Župa Dubrovačka HR-20207 Mlini, Vukovarska 44 JPT0766
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 38540283603 HR-53270 Senj, Splitska 2 KOM09387
Općina Petrijanec HR-42206 Petrijanec, Trg Svetog Petra 1 JPT1053
Općina Otok 44478988040 HR-21238 Otok, Otok bb JPT1312
Općina Domašinec HR-40318 Dekanovec, Martina Pušteka 9 JPT0997
Općina Donji Kraljevec HR-40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d JPT0999
Općina Krnjak HR-47242 Krnjak, Krnjak 5 JPT1175
Grad Biograd na Moru 95603491861 HR-23210 Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5 JPT1183
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Policijska postaja Petrinja 36162371878 HR-44250 Petrinja, Ivana Mažuranića 5a JPT1881
Grad Novigrad-Cittanova HR-52466 Novigrad, Veliki trg 1 JPT2140
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci 87214344239 HR-48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7 JPT2240
Općina Pašman 91458878864 HR-23262 Pašman, Pašman bb JPT1314
Općina Perušić 29305600567 HR-53202 Perušić, Trg popa Marka Mesića 2 JPT1315
Grad Beli Manastir HR-31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 53 JPT0050
Grad Samobor HR-10430 Samobor, Trg kralja Tomislava 5 JPT0099
Općina Petrovsko 67624781459 HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1 JPT1316
Županijska uprava za ceste Karlovac 17330552245 HR-47000 Karlovac, Banija bb JPT0893
Grad Bakar HR-51222 Bakar, Primorje 39 JPT0049
Grad Buzet HR-52420 Buzet, II. istarske brigade 11 JPT1185
Općina Pićan 30638625602 HR-52332 Pićan, Pićan 40 JPT1317
Grad Cres HR-51557 Cres, Creskog statuta 15 JPT0053
Grad Crikvenica HR-51260 Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85 JPT0054
Općina Poličnik 87120007882 HR-23241 Poličnik, Poličnik bb JPT1323
Općina Pirovac 87230563759 HR-22213 Pirovac, Zagrebačka 23 JPT1318
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoje županiji, Služba za gospodarstvo 81082965145 HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1 JPT0829
Grad Delnice HR-51300 Delnice,Trg 138. brigade HV 4 JPT0059
Grad Vrgorac HR-21276 Vrgorac, Tina Ujevića 8 JPT0116
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji 81082965145 HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1 JPT0825
Grad Donji Miholjac HR-31540 Donji Miholjac, Vukovarska 1 JPT0060
Grad Slatina HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10 JPT0101
Grad Županja HR-32270 Županja, Josipa Juraja Strossmayera 1 JPT0122
Općina Brela HR-21322 Brela, Trg žrtava Domovinskog rata 1 JPT0578
Grad Ivanec 84121580205 HR-42240 Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 9b JPT1070
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Ispostava Orahovica 81082965145 HR-33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6 JPT0826
Grad Donja Stubica 31330710032 HR-49240 Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II JPT1186
Ministarstvo kulture 37836302645 HR-10000 Zagreb, Runjaninova 2 JPT1604
Grad Vrbovec HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 JPT2163
KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. 47945293196 HR-44415 Topusko, Ponikvari 77a JPT2243
Grad Mursko Središće 10835908515 HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10 JPT0996
Općina Bogdanovci HR-32000 Bogdanovci, Bana J. Jelačića 1 JPT0574
Općina Gola HR-48331 Gola, Ulica M.P.Miškine 1 JPT0612
Grad Drniš 38309740312 HR-22320 Drniš, Trg kralja Tomislava 1 JPT1187
Općina Plaški HR-47304 Plaški, 143. Domobranske pukovnije 5 JPT1319
Općina Plitvička Jezera 58932233075 HR-53230 Korenica, Trg sv. Jurja 6 JPT1320
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Senj 88362248492 HR-53270 Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2 SAN09038
Općina Babina Greda HR-32276 Babina Greda, Vladimira Nazora 3 JPT0566
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Ispostava Slatina 81082965145 HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10 JPT0827
Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije 51842375312 HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 JPT0888
Općina Bedenica HR-10381 Bedenica, Bedenica 112 JPT1133
Općina Donji Kukuruzari HR-44431 Donji Kukuruzari, Donji Kukuruzari 54 JPT0595
Općina Dugi Rat 70748151333 HR-21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133 JPT1251
Grad Dugo Selo HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1 JPT2129
Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije 97967544201 HR-51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/X JPT0899
Općina Podbablje 99326330899 HR-21262 Kamen Most, Drum bb JPT1321
Grad Omiš HR-21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 5 JPT2141
Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije 21876944804 HR-43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 2 JPT0889
Općina Dicmo 29961155594 HR-21232 Dicmo, Kraj 43 JPT1247
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije 84424023604 HR-34000 Požega, Matije Gupca 6 JPT0898
Grad Kastav 54394236461 HR-51215 Kastav, Zakona kastafskega 3 JPT0070
Županijska uprava za ceste Split 65717231356 HR-21000 Split, Ruđera Boškovića 22 JPT0901
Općina Postira 68673526421 HR-21410 Postira, Vrilo bb JPT1325
Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15 JPT0056
Općina Primošten 16878804200 HR-22202 Primošten, Sv. Josipa 7 JPT1329
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije HR-10000 Zagreb, Remetinečka cesta 3 JPT1083
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar 46830600751 HR-43000 Bjelovar, Petra Biškupa 05 - Vene 05 JPT0135
Općina Radoboj 25976958441 HR-49232 Radoboj, Radoboj 8 JPT1334
Grad Opatija HR-51410 Opatija, Maršala Tita 3 JPT0086
Grad Đakovo HR-31400 Đakovo, Trg dr. F.Tuđmana 4 JPT0062
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za gospodarstvo Zagreb HR-10000 Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 JPT1829
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za gospodarstvo Samobor HR-10430 Samobor, Trg kralja Tomislava 5 JPT1830
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. 88688133030 HR-32260 Gunja, Vladimira Nazora 97 JPT2244
Grad Gospić 22538763965 HR-53000 Gospić, Budačka 55 JPT1189
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji HR-21000 Split, Vukovarska 1 JPT0823
Grad Lepoglava HR-42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12 JPT1071
Grad Ludbreg HR-42230 Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 14 JPT1065
Općina Preko 13458425443 HR-23273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 1 JPT1327
Grad Mali Lošinj HR-51550 Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 JPT0077
Grad Valpovo HR-31550 Valpovo, Matije Gupca 32 JPT0107
VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. 26787524683 HR-44250 Petrinja, Novo Selište bb JPT2368
Grad Novi Vinodolski HR-51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 JPT0082
Grad Otok HR-32252 Otok, Vladimira Nazora 1 JPT0090
Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora 18970641692 HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2 JPT2133
Grad Pleternica HR-34310 Pleternica, I. Šveara 2 JPT1031
Županijska uprava za ceste Međimurske županije 77095600371 HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70 JPT0895
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 43706413013 HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1 JPT0907
Grad Prelog 55624885874 HR-40323 Prelog, Glavna 35 JPT0995
Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije 04762304388 HR-22000 Šibenik, Velimira Škorpika 27 JPT0896
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije HR-44000 Sisak, Antuna Cuvaja 16 JPT0900
Grad Daruvar HR-43500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14 JPT0058
Općina Privlaka 86291327705 HR-23233 Privlaka, Ivana Pavla II. 46 JPT1330
Grad Rab HR-51320 Rab, Trg Municipium Arba 2 JPT0097
Općina Ferdinandovac HR-48356 Ferdinandovac,Trg Slobode 28 JPT0609
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana i razvoja HR-51000 Rijeka, Titov trg 3 JPT0098
Općina Gvozd HR-44410 Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6 JPT0622
Općina Ivanska HR-43231 Ivanska, Slavka Kolara 1 JPT0627
Grad Sveti Ivan Zelina HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12 JPT1132
Općina Rovišće HR-43212 Rovišće, Trg Hrvatskih branitelja 2 JPT0706
Općina Rakovica 32809923710 HR-47245 Rakovica, Rakovica 6 JPT1335
Županijska uprava za ceste Istarske županije 29919922049 HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2/4 JPT1737
Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša HR-42000 Varaždin, Trg slobode 12/II JPT2431
Općina Povljana 47207249296 HR-232449 Povljana, Stjepana Radića 20 JPT2455
Grad Sveta Nedelja HR-10431 Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5 JPT2515
Općina Rogoznica 13134387066 HR-22203 Rogoznica, Obala hrvatske mornarice bb JPT1340
Grad Šibenik HR-22000 Šibenik, Trg palih branitelja Domovniskog rata 1 JPT1044
Općina Veliko Trojstvo HR-43226 Veliko Trojstvo, Braće Radića 28 JPT0750
Općina Proložac HR-21264 Proložac Donji, Trg dr. Franje Tuđmana bb JPT1331
Općina Beretinec HR-42201 Beretinec, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT1049
Općina Punat 59398328383 HR-51521 Punat, Novi put 2 JPT0702
Općina Sirač HR-43541 Sirač, Stjepana Radića 120/1 JPT0713
Grad Zagreb, Sektor za promet HR-10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 JPT0120
Općina Sibinj HR-35252 Sibinj, Ulica 108. brigade ZNG 6 JPT0711
Općina Promina 79734182959 HR-22303 Oklaj, Put kroz Oklaj 144 JPT1332
Grad Zaprešić 92840587889 HR-10290 Zaprešić, Nova Ulica 10 JPT1225
Općina Stara Gradiška HR-35435 Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT0719
Grad Dubrovnik, Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte HR-20000 Dubrovnik, Ćira Carića 3 JPT1154
Grad Đurđevac HR-48350 Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1 JPT0063
Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo HR-35105 Slavonski Brod, Vukovarska 1 JPT0102
Općina Smokvica HR-20272 Smokvica, Smokvica bb JPT0716
Općina Cerna HR-32272 Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2 JPT0581
Općina Gornji Kneginec HR-42204 Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2c JPT1051
Općina Dobrinj HR-51514 Dobrinj, Dobrinj 103 JPT0592
Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze HR-20000 Dubrovnik, Petilovrijenci 2 JPT0031
Općina Donja Dubrava HR-40328 Donja Dubrava, Trg Republike 13 JPT0998
Općina Ravna Gora 97383672316 HR-51314 Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177 JPT1337
Općina Žminj 55323221255 HR-52341 Žminj, Pazinska cesta 2/G JPT1166
MURVICA d.o.o. 68902357395 HR-51260 Crikvenica, Ulica Kralja Tomislava 85/A JPT2258
Općina Grožnjan-Grisignana 68316699336 HR-52429 Grožnjan, Umberta Gorjana 3 JPT1263
Općina Drnje HR-48322 Drnje, Trg kralja Tomislava 27 JPT0600
Općina Gornja Rijeka HR-48268 Gornja Rijeka, Trg Sidon Rubido Erdody 3 JPT0614
Općina Ribnik 76454200013 HR-47272 Ribnik, Ribnik 4a JPT1339
Općina Galovac HR-23201 Galovac, Galovac ulica I 113a JPT1258
Općina Gornja Stubica 82071829681 HR-49245 Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2 JPT1260
Općina Gradac HR-21330 Gradac, Stjepana Radića 3 JPT0617
Općina Gradina HR-33411 Gradina, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT0618
Općina Gornji Mihaljevec HR-40306 Macinec, Gornji Mihaljevec 74 JPT1018
Općina Gradec HR-10345 Gradec, Gradec 134 JPT1147
Grad Pazin HR-52000 Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 JPT2143
Općina Gradište HR-32273 Gradište, Trg hrvatskih velikana 1 JPT0619
Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša HR-47000 Karlovac, Križanićeva 11 JPT0345
Općina Hlebine HR-48323 Hlebine, Ulica Ljudevita Gaja 8 JPT0624
Općina Gunja HR-32260 Gunja, Vladimira Nazora 97 JPT0621
Općina Hrašćina 68733114137 HR-49283 Hrašćina, Trgovišće 23c JPT1264
Općina Hrvace 78065542020 HR-21233 Hrvace, Hrvace bb JPT1265
Općina Kali 33591752539 HR-23272 Kali, Trg Marnjiva 23 JPT1272
Općina Hum na Sutli 61743726362 HR-49231 Hum na Sutli, Hum na Sutli 175 JPT1266
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, Pogon Daruvar 46830600751 HR-43500 Daruvar, Mihanovićeva 1 JPT0138
Općina Jagodnjak HR-31324 Jagodnjak, B. Kidriča 100 JPT0628
Općina Kalinovac HR-48361 Kalinovac, Dravska ulica 3 JPT0636
Općina Jakovlje 20054872799 HR-10297 Jakovlje, Adele Sixta 2 JPT1267
Općina Kotoriba HR-40329 Kotoriba, Kolodvorska 4 JPT1002
Općina Hrvatska Dubica HR-44450 Hrvatska Dubica, P. Berislavića bb JPT0625
Općina Ivankovo HR-32281 Ivankovo, Bošnjaci 6 JPT0626
Općina Klis HR-21231 Klis, Ispod grede 2 JPT0641
Općina Jarmina HR-32280 Jarmina, Braće Radića 27 JPT0630
Općina Jasenice 67018780392 HR-23450 Obrovac, Petra Zoranića 61 JPT1268
Općina Kalnik HR-48269 Kalnik, Trg Stjepana Radića 5 JPT0637
Općina Kaptol HR-34334 Kaptol, Školska 3 JPT1037
Općina Raša 69591000741 HR-52223 Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2 JPT1336
Općina Kamanje 01582703044 HR-47282 Kamanje, Kamanje bb JPT1273
Općina Negoslavci HR-32239 Negoslavci, Braće Nerandžić 2 JPT0672
Općina Jelenje HR-51218 Dražice, Dražičkih boraca 64 JPT0632
Općina Jakšić HR-34308 Jakšić, Osječka 39 JPT1036
Općina Jelsa 94187441810 HR-21465 Jelsa, Mala banda bb JPT1269
Općina Ražanac 08842442553 HR-23248 Ražanac, Ražanac bb JPT1338
Općina Kijevo 99793768997 HR-22310 Kijevo, Kijevo bb JPT1278
Općina Klana HR-51217 Klana, Klana 33 JPT0640
Općina Malinska-Dubašnica HR-51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22 JPT0661
Općina Kloštar Ivanić HR-10312 Kloštar Ivanić, Školska 22 JPT1108
Općina Runovići 45457761971 HR-21261 Runović, Trg fra Mije Runovića bb JPT1341
Općina Kloštar Podravski HR-48362 Kloštar Podravski, Trg kralja Tomislava 2 JPT0635
Općina Kneževi Vinogradi HR-31309 Kneževi Vinogradi, Hrv. republike 3 JPT0642
Općina Lovas HR-32237 Lovas, Ante Starčevića 5 JPT0655
Općina Kistanje 41783102203 HR-22305 Kistanje, Trg sv. Nikole 5 JPT1279
Općina Koprivnički Bregi HR-48000 Koprivnički Bregi, Trg Kralja Tomislava bb JPT0633
Općina Ružić HR-22322 Ružić, Put kroz Gradac 25 JPT1342
Općina Saborsko 97869213325 HR-47306 Saborsko, Senj 44 JPT1343
Općina Koprivnički Ivanec HR-48314 Koprivnički Ivanec, Ulica Matije Gupca 12 JPT0634
Općina Marijanci HR-31555 Marijanci, Kralja Zvonimira 2 JPT0662
Općina Koška HR-31224 Koška, Nikole Šubića Zrinskog 1 JPT0646
Općina Krašić HR-10454 Krašić, Krašić 101 JPT1116
Općina Kravarsko HR-10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1 JPT1138
Općina Kumrovec 21647556965 HR-49295 Kumrovec, Josipa Broza 12 JPT1285
Općina Lipovljani HR-44322 Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3 JPT0653
Općina Lovran HR-51415 Lovran, Maršala Tita 41 JPT0656
Općina Rugvica HR-10370 Dugo Selo, Rugvica, Trg Josipa Predavca 1 JPT1098
Općina Mala Subotica HR-40321 Mala Subotica, Glavna 26a JPT1019
Općina Škabrnja 39446016095 HR-23223 Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6 JPT1359
Općina Markušica HR-32213 Markušica, V. Karadžića 3 JPT0663
Općina Sali 72285291723 HR-23281 Sali, Sali bb JPT1344
Općina Marčana 34665962557 HR-52206 Marčana, Marčana 158 JPT1298
Općina Martinska Ves HR-44201 Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 JPT0664
Općina Nijemci HR-32245 Nijemci, Trg kralja Tomislava 12 JPT0674
Općina Pitomača HR-33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 JPT0689
Općina Podgora HR-21327 Podgora, A. Kačića Miočića 2 JPT0691
Općina Rasinja HR-48312 Rasinja, Trg Svetog Florijana 2 JPT0704
Općina Sveti Filip i Jakov 57113796391 HR-23207 Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 17 JPT1353
Općina Seget 03663954500 HR-21218 Seget Donji, Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1 JPT1345
Grad Ogulin 58264108511 HR-47300 Ogulin, Ulica Bernardina Frankopana 11 JPT1205
Općina Sveti Križ Začretje 18648820219 HR-49223 Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1 JPT1354
Općina Sukošan 05968747240 HR-23206 Sukošan, Sukošan ulica XVIII/ 10 JPT1351
Općina Skrad 37326349433 HR-51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8 JPT1346
Grad Skradin 69995449367 HR-22222 Skradin, Trg Male Gospe 3 JPT1215
Općina Sveti Lovreč 19903347497 HR-52448 Sveti Lovreč, Gradski trg 4 JPT1355
NOVOKOM d.o.o. Novi Marof 51899768388 HR-42220 Novi Marof, Zagorska 31 JPT2261
Grad Obrovac 65496793357 HR-23450 Obrovac, Obala kralja Dmitra Zvonimira bb JPT1204
Općina Stankovci 13734771602 HR-23422 Stankovci, Stankovci 232 JPT1347
Grad Labin HR-52220 Labin, Titov trg 11 JPT1198
Općina Starigrad 52749374195 HR-23244 Starigrad–Paklenica, Trg Marasovića 1 JPT1348
Grad Oroslavje HR-49243 Oroslavje, Oro trg 1 JPT1206
Općina Stubičke Toplice 15490794749 HR-49244 Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16 JPT1349
Općina Sućuraj 22949687323 HR-21469 Sućuraj, Sućuraj bb JPT1350
Općina Svetvinčenat 79825866723 HR-52342 Svetvinčenat, Svetvinčenat 47 JPT1357
Grad Nin 55065959531 HR-23232 Nin, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT1201
Općina Tinjan 44827511522 HR-52444 Tinjan, Tinjan 2 JPT1361
Grad Novalja 85290822507 HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 JPT1202
Općina Sveta Nedelja 84615779206 HR-52231 Nedešćina, Nedešćina 103 JPT1352
Općina Tkon 71211305734 HR-23 212 Tkon, Mulina 7 JPT1363
Općina Šestanovac 71560615444 HR-21250 Šestanovac, Šestanovac bb JPT1358
Općina Tisno 00699288369 HR-22240 Tisno, Uska ulica 1 JPT1362
Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega 93923679060 HR-52465 Tar, Istarska br. 8 JPT1360
Općina Sveti Petar u Šumi 95418771492 HR-52404 Sv. Petar u Šumi, Sveti Petar u šumi 6 JPT1356
Općina Tounj 55680038973 HR-47264 Tounj, Linije 3b JPT1364
Grad Slunj 33366502542 HR-47240 Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12 JPT1216
Općina Tribunj 49029215165 HR-22212 Tribunj, Badnje 1 JPT1365
Općina Vojnić 32028576296 HR-47220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1 JPT1373
Općina Tuhelj 67394184503 HR-49215 Tuhelj, Tuhelj 36 JPT1366
Grad Otočac 14180718952 HR-53220 Otočac, Kralja Zvonimira 4 JPT1207
ODVODNJA d.o.o. Ludbreg 10186946018 HR-42230 Sigetec Ludbreški, Sajmišna 19 JPT2264
Općina Udbina 17826406163 HR-53234 Udbina, Stjepana Radića 6 JPT1367
Općina Unešić 18998273353 HR-22323 Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40 JPT1368
Općina Zagvozd 57306974930 HR-21270 Zagvozd, Franje Tuđmana 65 JPT1379
Općina Veliko Trgovišće 48320630286 HR-49214 Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2 JPT1369
Općina Zlatar Bistrica 84861610780 HR-49247 Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56 JPT1381
Općina Žakanje 22280655264 HR-47276 Žakanje, Žakanje 58 JPT1383
Općina Vižinada-Visinada 72858320824 HR-52447 Vižinada, Vižinada 18a JPT1372
Općina Vir 95169016556 HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja 1 JPT1370
Općina Vrsi 75575288881 HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 JPT1376
Općina Višnjan-Visignano 14361625563 HR-52463 Višnjan, Trg slobode 1 JPT1371
Grad Senj 61106276570 HR-53270 Senj, Splitska 2 JPT1213
DUKOM PLIN d.o.o. 04711930896 HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 106 JPT1942
Grad Ozalj HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1 JPT2142
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Varaždin HR-42000 Varaždin, Ankice Opolski 2 JPT1648
Grad Sinj 03210055420 HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10 JPT1214
BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE d.o.o. 29831668155 HR-43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8 JPT1927
Grad Vinkovci, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada 67648791479 HR-32100 Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1 JPT2160
Javna ustanova Park prirode Papuk 09100391705 HR-34330 Velika, Stjepana Radića 46 JPT2277
Grad Komiža 52006191628 HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17 JPT0071
Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj 12928625880 HR-43000 Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8 JPT2435
Grad Trilj 91648398574 HR-21240 Trilj, Poljičke Republike 15 JPT1217
Općina Vrsar-Orsera 03592077573 HR-52450 Vrsar, Rade Končara 29 JPT1375
Grad Vodice 74633363090 HR-22211 Vodice, Ive Čače 8 JPT1220
Općina Zmijavci 79161451240 HR-21266 Zmijavci, Ulica Domovinskog rata 161 JPT1382
Općina Zadvarje 71974924545 HR-21255 Zadvarje, Sv. Kate 28 JPT1377
Općina Zagorska Sela 69544772850 HR-49296 Zagorska Sela, Zagorska Sela 38 JPT1378
Općina Zemunik Donji 82242641755 HR-23222 Zemunik Donji, Ulica I br. 16 JPT1380
Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje HR-44325 Krapje, Krapje 16 JPT0328
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 24661445515 HR-53000 Gospić, Kaniža Gospićka 4b JPT0340
Grad Vrlika HR-21236 Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 5 JPT1221
Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i fondove EU 12928625880 HR-43000 Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8 JPT0010
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT1161
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac 46830600751 HR-47000 Karlovac, Vladka Mačeka 44 JPT0149
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar, Pogon Križevci 46830600751 HR-48260 Križevci, Trg Svetog Florijana 3 JPT0153
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Jastrebarsko 46830600751 HR-10450 Jastrebarsko, Cvetkovačka 2a JPT0148
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava Požega HR-34000 Požega, Županijska ulica 19 JPT1641
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Varaždin, Ispostava Koprivnica HR-48000 Koprivnica, Taraščice 2 JPT1650
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Varaždin, Ispostava Krapina HR-49000 Krapina, Frana Galovića 1c JPT1651
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava Vukovar HR-32000 Vukovar, 204. Vukovarske brigade 63 JPT1661
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, Pogon Ludbreg 46830600751 HR-42230 Ludbreg, Zagorska 4 JPT0918
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Ozalj 46830600751 HR-47280 Ozalj, Kurilovac 14 JPT0936
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, Pogon Đurđevac 46830600751 HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8d JPT0144
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, Pogon Kutina 46830600751 HR-44320 Kutina, Crkvena 5 JPT0154
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, Pogon Lipik 46830600751 HR-34551 Lipik, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT0156
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod, Pogon Nova Gradiška 46830600751 HR-35400 Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 12 JPT0161
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Brač 46830600751 HR-21400 Supetar, Put Vrila 7 JPT0187
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Ogulin 46830600751 HR-47300 Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5 JPT0933
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Požega 46830600751 HR-34000 Požega, Primorska 24 JPT0173
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogon Hrvatska Kostajnica 46830600751 HR-44430 Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 48 JPT0146
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod 46830600751 HR-35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV broj 11 JPT0183
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Pogon Sisak 15907062900 HR-44000 Sisak, M. Cvetkovića bb JPT0180
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci, Pogon Vukovar 46830600751 HR-32000 Vukovar, Gundulićeva 20 JPT0200
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica 46830600751 HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42 JPT0197
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Samobor 46830600751 HR-10430 Samobor, Mlinska 22 JPT0177
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo 46830600751 HR-10370 Dugo Selo, Domobranska 14a JPT0915
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Sveti Ivan Zelina 46830600751 HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 58 JPT0188
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogonski ured Dvor 46830600751 HR-44440 Dvor, Ante Brune Bušića 24 JPT2172
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogon Glina 46830600751 HR-44400 Glina, Frankopanska 18 JPT2173
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogonski ured Sunja 46830600751 HR-44210 Sunja, Matije Gupca 2 JPT2174
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogonski ured Topusko 46830600751 HR-44415 Topusko, Školska 53 JPT2175
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci, Pogon Ilok 46830600751 HR-32236 Ilok, Ante Benešića 20 JPT2178
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever 09518585079 HR-42000 Varaždin, Međimurska 26c JPT2186
Grad Ilok 83038408398 HR-32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 13 JPT0068
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Sveta Klara 46830600751 HR-10020 Zagreb-Novi Zagreb, Sisačka 27 JPT0917
HEP-PLIN d.o.o., Pogonski ured Požega HR-34000 Požega, Primorska 24 JPT0172
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a JPT0204
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Metković 46830600751 HR-20350 Metković, Mlinska 1A JPT0158
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Hvar 46830600751 HR-21460 Stari Grad, Nikole Tesle 4 JPT0186
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Imotski 46830600751 HR-21260 Imotski, Kralja Zvonimira 5 JPT0147
Grad Kraljevica 41878841251 HR-51262 Kraljevica, Frankopanska 1a JPT0074
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Vrgorac 46830600751 HR-21276 Vrgorac, Fra Ivana Rožića 40 JPT0199
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Beli Manastir 46830600751 HR-31300 Beli Manastir, Kralja Zvonimira 69 JPT0133
HEP-PLIN d.o.o., Pogonski ured Slatina 41317489366 HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 JPT0166
GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o. 96779488329 HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 1 JPT1960
Grad Ivanić-Grad 52339045122 HR-10310 Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 JPT2130
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Pogon Drniš 46830600751 HR-22320 Drniš, Put Glavice 2 JPT2176
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Zaprešić 46830600751 HR-10290 Zaprešić, Ulica Bana Josipa Jelačića 14 JPT2177
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Služba za razvoj i investicije 46830600751 HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32 JPT1090
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, P HE Dubrovnik 09518585079 HR-20000 Dubrovnik, dr. Ante Starčevića 7 JPT2183
Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode HR-20000 Dubrovnik, Gundulićeva poljana 1 JPT0020
Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI za mali sliv Zagrebačko prisavlje 28921383001 HR-10373 Ivanja Reka, Hruščica, Savska bb JPT0282
Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI za mali sliv Zelina-Lonja 28921383001 HR-10370 Dugo Selo, Zagrebačka 35/I JPT0265
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Bistra 28921383001 HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8b JPT0271
Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo HR-10000 Zagreb, Av.Dubrovnik 12/IV JPT1749
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug 09518585079 HR-21000 Split, Ivana Gundulića 42 JPT2185
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Zapad 09518585079 HR-51000 Rijeka, Eugena Kumičića 13 JPT2187
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, TE Sisak 09518585079 HR-44010 Sisak, Ulica braće Bobetko 40 JPT2189
Grad Glina 79799761840 HR-44400 Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2 JPT0065
Hrvatska radio-televizija 68419124305 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 3 JPT2195
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Gorski kotar 28921383001 HR-51300 Delnice, Starčevićeva 4 JPT0259
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Vrljika 28921383001 HR-21260 Imotski, Blajburška bb JPT0267
Grad Klanjec 13212960913 HR-49290 Klanjec, Trg mira 11 JPT1193
Grad Krapina 70356651896 HR-49000 Krapina, Magistratska 30 JPT1196
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Lika, Podvelebitsko primorje i Otoci 28921383001 HR-53000 Gospić, Bužimska 10 JPT0256
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Kupa 28921383001 HR-47000 Karlovac, Obala Račkoga 10 JPT0251
Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu HR-52000 Pazin, M. B. Rašana 2/4 JPT0314
Javna ustanova Park prirode Velebit HR-53000 Gospić, Kaniža Gospićka 4b JPT2273
Grad Krk 12405095116 HR-51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2 JPT0076
Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša HR-52100 Pula, Flanatička 29 JPT0315
Grad Hvar 01250166084 HR-21450 Hvar, Milana Kukurina 2 JPT1190
Grad Jastrebarsko 64942661827 HR-10450 Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13 JPT1114
Grad Križevci 35435239132 HR-48260 Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 JPT0075
Grad Garešnica 58382750026 HR-43280 Garešnica, Vladimira Nazora 22 JPT0064
Grad Hrvatska Kostajnica 06208368082 HR-44430 Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava 2B JPT0067
Grad Imotski 18919978758 HR-21260 Imotski, Ante Starčevića 23 JPT1191
Grad Knin 00981494061 HR-22300 Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana 2 JPT1194
Grad Kutjevo 51418894400 HR-34340 Kutjevo, Trg Graševine 1 JPT1032
BROD-PLIN d.o.o. 93572453653 HR-35105 Slavonski Brod, Tome Skalice 4 JPT1928
CRODUX PLIN d.o.o. 50388109754 HR-10000 Zagreb, Savska Opatovina 36 JPT1929
DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 07083287411 HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19 JPT1938
DRENOVCI d.o.o. 58020541864 HR-32257 Drenovci, Toljani 1 JPT1939
DVORAC d.o.o. 15734642164 HR-31550 Valpovo, Matije Antuna Reljkovića 16 JPT1943
EKO-FLOR PLUS d.o.o. 50730247993 HR-49243 Oroslavje, Mokrice 180c JPT1945
ENERGO d.o.o. 99393766301 HR-51000 Rijeka, Dolac 14 JPT1947
HRVATSKI TELEKOM d.d., Regija 2 Jug 81793146560 HR-21000 Split, PP 498 JPT2112
BINA-ISTRA d.d. 13439120211 HR-52426 Lupoglav, Zrinšćak 57 JPT2122
Grad Koprivnica, Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo 62112914641 HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1 JPT2136
IVAPLIN d.o.o. 57676681803 HR-10310 Ivanić-Grad, Moslavačka 13 JPT2203
IVKOM d.d. 31407797858 HR-42240 Ivanec, Vladimira Nazora 96b JPT2204
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije 41913392636 HR-42000 Varaždin, Kratka 1 JPT0335
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Primorsko-goranske županije - Priroda HR-51000 Rijeka, Grivica 4 JPT0330
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije 49151421757 HR-48000 Koprivnica, Florijanski trg 4/II JPT0334
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije 27478788865 HR-21000 Split, Prilaz braće Kaliterne 10 JPT0408
IVKOM-PLIN d.o.o. 95193122518 HR-42240 Ivanec, Vladimira Nazora 96b JPT2205
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije - Međimurska priroda 35686623551 HR-40315 Mursko Središće, Križovec, Trg međimurske prirode 1 JPT0332
IVKOM-VODE d.o.o. 91920869215 HR-42240 Ivanec, Vladimira Nazora 96b JPT2206
JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. 36845216047 HR-44324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19 JPT2208
LUKOM d.o.o. 29732862130 HR-42230 Ludbreg, Koprivnička 17 JPT2254
PLINARA d.o.o. 18436964560 HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17 JPT2279
USLUGA ODVODNJA d.o.o. 04849628232 HR-52000 Pazin, Šime Kurelića 22 JPT2381
Općina Klenovnik HR-42244 Klenovnik, Klenovnik 8 JPT1074
Općina Maruševec HR-42243 Maruševec, Čalinec 52 JPT1075
Općina Lumbarda HR-20263 Lumbarda, Prvi žal bb JPT0658
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-52100 Pula, Trg Republike 1 JPT1158
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split 66912450056 HR-21000 Split, Ulica Moliških Hrvata 1 JPT0027
HRVATSKI TELEKOM d.d., Regija 3 Zapad 81793146560 HR-51000 Rijeka, Ciottina 17 (pp 95) JPT2113
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Dubrovnik 22874515170 HR-20000 Dubrovnik, Vukovarska 16 JPT2511
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT1680
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik 22874515170 HR-22000 Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8 JPT1693
Lučka uprava Šibensko-kninske županije 16023498983 HR-22000 Šibenik, Drage 14 JPT1745
Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava zagrebačka, Sektor policije, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-10000 Zagreb, Petrinjska 20 JPT1079
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin 66912450056 HR-52000 Pazin, Matke Brajše Rašana 7 JPT1886
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane 09518585079 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 JPT2188
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara 36162371878 HR-10000 Zagreb, Petrinjska 30 JPT0492
Ministarstvo gospodarstva, Služba nadzora u području energetike JPT1388
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 58718630207 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT0132
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 27759560625 HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10 JPT2200
ČVORKOVAC d.o.o. 99894441383 HR-31226 Dalj, Bana Josipa Jelačića 12 JPT1937
Ministarstvo gospodarstva HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT0418
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751 HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 JPT0207
Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za komunalni sustav 41303906494 HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 5 JPT2144
KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac 80548869650 HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 JPT2223
KOMUNALNO GOSPODARSTVO PARK d.o.o. 30605443172 HR-31540 Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2 JPT2236
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 20998990299 HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a JPT2248
ODVODNJA d.o.o. Zadar 67946095697 HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D JPT2263
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, za mali sliv Baranja 28921383001 HR-31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 115 JPT0276
Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Banovina 28921383001 HR-44000 Sisak, Ruđera Boškovića 10 JPT0263
Općina Drenje HR-31418 Drenje, Ljudevita Gaja 25 JPT0599
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. 16423775522 HR-32100 Vinkovci, Ohridska 17 JPT2282
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. 85584865987 HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT2303
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 30638414709 HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47/A JPT2352
Općina Jasenovac HR-44324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19 JPT2430
Državni hidrometeorološki zavod 74660437164 HR-10000 Zagreb, Grič 3 JPT2495
Općina Bizovac HR-31222 Bizovac, Kralja Tomislava 89 JPT0572
Ministarstvo financija, Carinska uprava HR-10000 Zagreb, A. Humboldta 4A JPT1043
Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije 16406615746 HR-48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3 JPT0894
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku 37836302645 HR-31000 Osijek, Kuhačeva 27 JPT0428
Općina Ernestinovo HR-31215 Ernestinovo, Školska 2 JPT0608
Općina Bilje HR-31327 Bilje, Kralja Zvonimira 1b JPT0571
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Pogon Osijek 15907062900 HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 3 JPT2182
KOMRAD d.o.o. 96537643037 HR-33520 Slatina, Braće Radića 2 JPT2222
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Našice 41317489366 HR-31500 Našice, Sokolska 1 JPT0160
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Đakovo 41317489366 HR-31400 Đakovo, Bana Jelačića 65 JPT0143
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Valpovo 41317489366 HR-31550 Valpovo, Osječka 16 JPT0193
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko-baranjska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-31000 Osijek, Trg L. Ružičke 2 JPT0472
PARK d.o.o. 78086095402 HR-52420 Buzet, Sveti Ivan 12/1 JPT2022
Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Lonja-Trebež 28921383001 HR-44320 Kutina, Stjepana radića 7b JPT0254
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Valpovo HR-31550 Valpovo, K. P. Krešimira IV 1 JPT0821
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Donji Miholjac 41317489366 HR-31540 Donji Miholjac, Đure Basaričeka 15 JPT0139
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Beli Manastir 41317489366 HR-31300 Beli Manastir, Republike 14a JPT0134
UREDNOST d.o.o. 96886957462 HR-31431 Čepin, Kralja Zvonimira 176 JPT2340
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane 76767369197 HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a JPT0447
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Donji Miholjac HR-31540 Donji Miholjac, Kralja Tomislava 53a JPT0817
Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Biđ-Bosut 28921383001 HR-32100 Vinkovci, Josipa Kozarca 28 JPT0275
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu 28921383001 HR-31000 Osijek, Splavarska 2a JPT0258
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, VGI za mali sliv Karašica-Vučica 28921383001 HR-31540 Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 9 JPT0253
Hrvatske autoceste d.o.o. 57500462912 HR-10000 Zagreb, Širolina ulica 4 JPT2039
AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. 96330310281 HR-10000 Zagreb, Širolina 4 JPT2117
Općina Kolan 63577538914 HR-23251 Kolan, Trg kralja Tomislava 6 JPT2451
VODOVOD d.o.o. Zadar 89406825003 HR-23000 Zadar, Špire Brusine 16 JPT1813
ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 13269963589 HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8 JPT2005
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb 46830600751 HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32 JPT0203
Kapetanija pristaništa HR-31000 Osijek, Šetalište k. F. Šepera 6 JPT2210
Javna ustanova Natura Viva zaštićenim dijelovima prirode Karlovačke županije 80960411357 HR-47000 Karlovac, J. Križanića 30 JPT1391
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Duga Resa 46830600751 HR-47250 Duga Resa, Josipa Bana Jelačića 67 JPT0935
Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarska inspekcija Karlovac HR-47000 Karlovac, Dr. V. Mačeka 26 JPT1394
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Našice HR-31500 Našice, Trg dr.F.Tuđmana 7 JPT0819
Javna ustanova Park prirode Kopački rit 98988824554 HR-31328 Lug, Titov Dvorac 1 JPT2212
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac 65617396824 HR-47000 Karlovac, Gažanski Trg 8 JPT1992
Općina Đurđenovac HR-31511 Đurđenovac, Ulica grada Vukovara JPT0606
Javna ustanova Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje HR-10430 Samobor, Slani dol 1 JPT0329
KOMUNALNO OZALJ d.o.o. 05352816122 HR-47280 Ozalj, Kolodvorska ulica 29 JPT2238
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko-baranjska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-31000 Osijek, Prolaz kod Snježne Gospe 2 JPT0473
Općina Darda HR-31326 Darda, Svetog Ivana Krstitelja 89 JPT0589
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Ogulin - Pogonski ured Slunj 46830600751 HR-47240 Slunj, 14. Domobranske pukovnije 22 JPT0934
Općina Antunovac HR-31216 Antunovac, Braće Radića 4 JPT0565
Općina Donja Motičina HR-31513 Donja Motičina, Matije Gupca 62A JPT0593
Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarska inspekcija, Ispostava Ogulin HR-47300 Ogulin, B. Frankopana 11 JPT1396
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Buje 46830600751 HR-52460 Buje, Momjanska 1 JPT0136
Grad Buje-Buie 19611257971 HR-52460 Buje, Istarska 2 JPT1184
Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb 69693144506 HR-10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 JPT0229
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Đakovo HR-31400 Đakovo, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 10 JPT0818
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Osijek HR-31000 Osijek, Županijska 4 JPT0820
VEKS d.o.o. 65062062306 HR-47304 Plaški, Ulica Svete Ane 18 JPT2347
JANAF d.d. Sektor razvoja i investicija 89018712265 HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24 JPT2000
Općina Oprtalj-Portole 27242457430 HR-52428 Oprtalj, Matka Laginje 21 JPT1311
Općina Brtonigla-Verteneglio 81025770849 HR-52474 Brtonigla, Trg svetog Zenona JPT1240
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina 46830600751 HR-33520 Slatina, Industrijska 4 JPT0182
VODOVOD LASINJA d.o.o. 00235679714 HR-47206 Lasinja, Trg hrvatskih branitelja br. 1 JPT2228
Veterinarski ured Karlovac, Ispostava Ogulin, Veterinarska inspekcija HR-47300 Ogulin, B. Frankopana 11 JPT1402
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Sinj 46830600751 HR-21230 Sinj, S. Tomaševića 2 JPT0178
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova 36162371878 HR-21000 Solin, Zvonimirova 114 JPT0482
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik 46830600751 HR-22000 Šibenik, Ante Šupuka 1 JPT0189
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Pogon Knin 46830600751 HR-22300 Knin, Ulica IV gardijske brigade 48 JPT0929
Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove HR-22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića 39 I br. 2 JPT1408
HRIPA d.o.o. HR-23232 Nin, Trg Hrvatskih branitelja 1 JPT1451
Grad Split, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Odsjek za komunalne poslove, Pododsjek za promet HR-21000 Split, Obala kneza Branimira 17 JPT0104
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije HR-22000 Šibenik, Prilaz tvornici 39 JPT1407
ČISTOĆA d.o.o. Split 38812451417 HR-21000 Split, Put Plokita 81 JPT1934
KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. 45756882694 HR-22310 Kijevo, Bajani 12 JPT2232
EVN CROATIA PLIN d.o.o., Centar za korisnike Split 37680265422 HR-21000 Split, Kopilica 5a JPT1952
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin 33813961569 HR-22300 Knin, Trg Oluje 5. kolovoza 1995. kbr. 9 JPT2239
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi 37836302645 HR-34000 Požega, Trg Matka Peića 3 JPT0430
SABKOM d.o.o. 09289617248 HR-47306 Saborsko, Senj 44 JPT2242
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 26251326399 HR-22000 Šibenik, Kralja Zvonimira 50 JPT1988
KOMUNALAC d.o.o. Slunj 68591579130 HR-47240 Slunj, Trg dr. Petra Svačića 5 JPT2068
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Knin 88362248492 HR-22300 Knin, Dr. Franje Tuđmana JPT1579
PLIN-PROJEKT d.o.o. 42679240944 HR-35400 Nova Gradiška, Alojzija Stepinca 36 JPT2284
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 49508397045 HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38 JPT1723
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za posebne poslove sigurnosti 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT1007
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini 37836302645 HR-49000 Krapina, Magistratska 12 JPT0427
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci 37836302645 HR-51000 Rijeka, Užarska 26 JPT0432
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije HR-23000 Zadar, Braće Vranjanina 11 JPT1454
Javna ustanova Park prirode Telaščica HR-23281 Sali, Sali IV 2 JPT2213
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci, Pogon Županja 46830600751 HR-32270 Županja, Veliki Kraj 86 JPT0208
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu 37836302645 HR-21000 Split, Porinova bb JPT0435
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu 37836302645 HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2 JPT0439
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Trogiru 37836302645 HR-21220 Trogir, Gradska 41 JPT0438
Općina Kostrena HR-51221 Kostrena, Sveta Lucija 38 JPT0645
Lučka uprava Zadar HR-23000 Zadar, Liburnska obala 6/1 JPT1446
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu 37836302645 HR-35000 Slavonski Brod, Ante Starčevića 43 JPT0434
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli 37836302645 HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2 JPT0431
OTOK UGLJAN d.o.o. 72374636452 HR-23273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2 JPT2270
VIR ODRŽAVANJE d.o.o. 37440789789 HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja bb JPT1896
KOMUNALAC NIN d.o.o. 90049875685 HR-23232 Nin, Trg Hrvatskih branitelja 1 JPT2069
Grad Solin HR-21210 Solin, Stjepana Radića 42 JPT2156
Test komunalno plin 01 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2404
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku 37836302645 HR-20000 Dubrovnik, Restićeva 7 JPT2429
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. 33052761319 HR-10410 Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2 JPT2474
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. 81685682389 HR-21230 Sinj, Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske 13 JPT1989
KOMUNALIJE I ODVODNJA d.o.o. 76538277155 HR-23232 Nin, Trg Hrvatskih branitelja 1 JPT2225
KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. 23753294472 HR-23281 Sali, Obala Petra Lorinija bb JPT2233
ODVODNJA POREČ d.o.o. 67294322519 HR-52240 Poreč, Mlinska 1 JPT2266
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu 37836302645 HR-47000 Karlovac, V. Vranicanija 6 JPT0426
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu 28921383001 HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b JPT0994
PLINARA d.o.o., Pogon Poreč-Vrsar 18436964560 HR-52440 Poreč, Pionirska 1 JPT2280
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek 13148821633 HR-31000 Osijek, Vukovarska cesta 217 JPT2417
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split 13148821633 HR-21000 Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5 JPT0290
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka 13148821633 HR-51410 Opatija, Maršala Tita 166 JPT0289
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku 37836302645 HR-22000 Šibenik, J. Čulinovića 1/3 JPT0437
Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku 37836302645 HR-44000 Sisak, Nikole Tesle 17 JPT0433
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću 37836302645 HR-53000 Gospić, Budačka 12 JPT0424
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2 JPT0987
VODOVOD-VIR d.o.o. 77534471964 HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja bb JPT1895
ŽMINJ d.o.o. 30007771249 HR-52341 Žminj, Pazinska cesta 2/G JPT1963
ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Poslovna jedinica Rovinj 13269963589 HR-52210 Rovinj, Stjepana Radića 7 JPT2006
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak 55545787885 HR-44000 Sisak, Lađarska ulica 28c JPT2025
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Slavonski Brod 55545787885 HR-35000 Slavonski Brod, Ivana Gorana Kovačića 58 JPT2030
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Pula 55545787885 HR-52100 Pula, Partizanski put 140 JPT2031
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Split 55545787885 HR-21000 Split, Ruđera Boškovića 22 JPT2056
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb 13148821633 HR-10000 Zagreb, Kupska 4 JPT0291
Grad Petrinja, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti HR-44250 Petrinja, Ivana Gundulića 2 JPT1155
Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu 28921383001 HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22 JPT0284
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split 46830600751 HR-21000 Split, Poljička cesta 73 JPT0184
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Policijska postaja Kaštela 36162371878 HR-21212 Kaštel Sućurac, Ante Starčevića 17a JPT0484
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko zagorska, Služba za granicu HR-49210 Zabok, Matije Gupca 53 JPT1421
VIOP d.o.o. 73492360733 HR-49218 Pregrada, Stjepana Radića 17 JPT1428
HUMKOM d.o.o. 21695347230 HR-49231 Hum na Sutli, Lastine 1 JPT1430
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije HR-49000 Krapina, Zagrebačka 13 JPT1426
Grad Pregrada HR-49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2 JPT1211
HUMPLIN d.o.o. 35352838790 HR-49231 Hum na Sutli, Lastine 1 JPT1427
HUMVIO d.o.o. 57056832546 HR-49231 Hum na Sutli, Lastine 1 JPT1429
Grad Zlatar 36370939278 HR-49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 JPT1227
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Imotskom 37836302645 HR-21260 Imotski, Ante Starčevića 7 JPT0425
ZELENJAK PLIN d.o.o. 21507021048 HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 JPT1967
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. 61979475705 HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1 JPT1969
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Zadar 69693144506 HR-23000 Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12 JPT1442
ZAGORSKI METALAC d.o.o. 67774118826 HR-49210 Zabok, Celine 2 JPT1970
PLIN KONJŠČINA d.o.o. 92671926569 HR-49282 Konjščina, Bistrička cesta 1 JPT2019
KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 18850488440 HR-49000 Krapina, Gajeva 20 JPT2020
VODE LIPIK d.o.o. 22292251967 HR-34550 Pakrac, Križnog puta 18 JPT2021
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Zagreb 55545787885 HR-10000 Zagreb, Metalčeva 5 JPT2026
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pula 69693144506 HR-52100 Pula, Šijanska cesta 12 JPT1466
Test komunalno ceste 01 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2400
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Osijek 22874515170 HR-31000 Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 6 JPT2439
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula 46830600751 HR-52100 Pula, Vergerijeva 6 JPT0174
Općina Klinča Sela HR-10450 Klinča Sela, Karlovačka cesta 28e JPT1118
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Inspektorat unutarnjih poslova, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova 36162371878 HR-52100 Pula, Trg Republike 1 JPT1469
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Buje 69693144506 HR-52460 Buje, Rudine bb JPT1473
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Labin 46830600751 HR-52220 Labin, Pulska 1 JPT0155
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Pazin 46830600751 HR-52000 Pazin, Dinka Trinajstića 14 JPT0168
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Poreč 46830600751 HR-52440 Poreč, Mate Vlašića 2 JPT0171
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana 28921383001 HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3 JPT0262
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, VGI za mali sliv Vuka 28921383001 HR-31000 Osijek, Splavarska 2a JPT0270
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pazin 69693144506 HR-52000 Pazin, Jurja Dobrile 2 JPT1479
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, VGI za mali sliv Županijski kanal 28921383001 HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 29 JPT0278
VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. 66201030739 HR-10452 Donja Zdenčina, Matije Gupca 1 JPT1986
ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Poslovna jednica Poreč 13269963589 HR-52440 Poreč, Tina Ujevića 32 JPT2009
MANDALENA d.o.o. 30689183966 HR-52206 Marčana, Marčana161 JPT2011
VODE PISAROVINA d.o.o. 75999696999 HR-10451 Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13 JPT2012
MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Sveta Nedelja 85690422241 HR-10431 Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 2 JPT2015
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet 55545787885 HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 JPT2052
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe HR-52100 Pula, Forum 2 JPT2148
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za zaštitu okoliša HR-52100 Pula, Forum 2 JPT2150
HEP d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 JPT2170
Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 74640705361 HR-42000 Varaždin, Ljudevita Gaja 4 JPT0903
VODOVOD LABIN d.o.o. 40074412467 HR-52220 Labin, Ulica Slobode 6 JPT1839
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Česma-Glogovnica 28921383001 HR-43000 Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4c JPT0246
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin 69693144506 HR-52220 Labin, Zelenice 40 JPT1476
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Poreč 69693144506 HR-52440 Poreč, Tina Ujevića 6a JPT1475
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Rovinj 69693144506 HR-52210 Rovinj, Stjepana Radića 26 JPT1477
USLUGA d.o.o. Pazin 03455963475 HR-52000 Pazin, Šime Kurelića 22 JPT2342
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Buzet 69693144506 HR-52420 Buzet, Naselje Goričica 6 JPT1478
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a JPT1162
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT0984
LIMSKA DRAGA d.o.o. 67169282546 HR-52352 Kanfanar, Trg Marka Zelka 6 JPT1920
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT1481
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Plitvica - Bednja 28921383001 HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b JPT0273
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Trnava 28921383001 HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2 JPT0248
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT1483
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Valpovo 46830600751 HR-31550 Valpovo, Slatine 7 JPT0192
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Dubrovačko primorje 28921383001 HR-20000 Dubrovnik, Vukovarska 8 JPT0250
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Srednje dalmatinsko primorje i otoci 28921383001 HR-21000 Split, Ulica grada Vukovara 35 JPT0268
USLUGA POREČ d.o.o. 31073587765 HR-52440 Poreč, Mlinska 1 JPT1921
ALBANEŽ d.o.o. 18426902929 HR-52100 Banjole, Kamik bb (općina Medulin) JPT1924
ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Poslovna jedinica Pazin 13269963589 HR-52000 Pazin, Poljoprivredne škole 6 JPT2008
PULA HERCULANEA d.o.o. 11294943436 HR-52100 Pula, Trg I. Istarske brigade 14 JPT2010
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Šumetlica-Crnac 28921383001 HR-35400 Nova Gradiška, Jurja Haulika 12/I JPT2057
GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o. 45024889958 HR-53270 Senj, Splitska 2 JPT2086
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Krka-Šibensko primorje 28921383001 HR-22000 Šibenik, Splitska 4 JPT0283
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Matica 28921383001 HR-21276 Vrgorac, Težačka 3 JPT0269
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Cetina 28921383001 HR-21230 Sinj, Miljenka Buljana 35 JPT0280
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Neretva-Korčula 28921383001 HR-20355 Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5 JPT0277
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Zrmanja-Zadarsko primorje 28921383001 HR-23000 Zadar, Rikarda Katalinića Jeretova 5 JPT0279
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Kvarnersko primorje i otoci 28921383001 HR-51000 Rijeka, Verdieva 6 JPT0960
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Raša-Boljučnica 28921383001 HR-52220 Labin, Zelenica 18 JPT0255
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Ilova-Pakra 28921383001 HR-43500 Daruvar, Josipa Jelačića 20 JPT0249
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Orljava-Londža 28921383001 HR-34000 Požega, Matije Gupca 6 JPT0260
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Mirna-Dragonja 28921383001 HR-52420 Buzet, Naselje Verona 4 JPT0261
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina 66912450056 HR-49000 Krapina, Ulica Ivana Rendića 7 JPT1894
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Sektor za granicu HR-52200 Pula, Trg Republike kbr. 1 JPT1458
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane 09518585079 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 JPT2184
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Velika Gorica 46830600751 HR-10410 Velika Gorica, Slavka Kolara 17 JPT0195
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin 46830600751 HR-42000 Varaždin, Kratka 3 JPT0194
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Vodoopskrbna i odvodnja, Tehnički sektor - vodoopskrba HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT2307
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak 46830600751 HR-44000 Sisak, Tomislavova 42 JPT0181
PRIVREDA d.o.o. 12266526926 HR-44250 Petrinja, Gundulićeva 14 JPT2319
VARKOM d.d. 39048902955 HR-42000 Varaždin, Trg Bana Jelačića 15 JPT2346
VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. 57346605206 HR-44415 Topusko, Ponikvari 77a JPT1916
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar 55545787885 HR-43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 2 JPT2027
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin 55545787885 HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25 JPT2028
KOMUNALAC - DVOR d.o.o. 57833405225 HR-44440 Matijevići, Eugena Kvaternika 3 JPT2085
PODUZETNIČKA ZONA OGULIN d.o.o. 16584038406 HR-47300 Ogulin, Otok Oštarski 4e JPT2311
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Ploče 46830600751 HR-20340 Ploče, Dalmatinska 3 JPT0170
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka bb JPT0460
Lučka uprava Ploče HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21 JPT1416
Lučka uprava Osijek HR-31000 Osijek. Šetalište k. F. Šepera 6 JPT1491
VG ČISTOĆA d.o.o. 23915011506 HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 JPT2350
VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. 95863787953 HR-32000 Vukovar, Jana Bate 4 JPT2375
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić 46830600751 HR-53000 Gospić, Lipovska 31 JPT0145
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci 46830600751 HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 96 JPT0196
Grad Osijek, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prometnu i mjesnu samoupravu HR-31000 Osijek, Kuhačeva 9 JPT2434
Grad Slavnoski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 58007872049 HR-35000 Slavonski Brod, Vukovarska 1 JPT2441
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Osijek 69693144506 HR-31000 Osijek, Prolaz J. Benešića 1 JPT0241
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek 46830600751 HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1A JPT0167
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 JPT0165
Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo HR-34000 Požega, Županijska 7 JPT1496
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Donji Miholjac 46830600751 HR-31540 Donji Miholjac, Basaričekova 15 JPT0140
Grad Belišće HR-31551 Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana JPT0051
6. MAJ d.o.o. 56396370038 HR-52470 Umag, Tribje 2 JPT1907
TEHNOSTAN d.o.o. 91347134540 HR-32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 23 JPT1910
VODOVOD KORENICA d.o.o. 85899000581 HR-53230 Korenica, Trg sv. Jurja 12 JPT1913
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 43654507669 HR-31000 Osijek, Poljski put 1 JPT1981
ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Poslovna jednica Buje 13269963589 HR-52460 Buje, Vodovodna 26 JPT2007
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Gospić 55545787885 HR-53000 Gospić, Smiljanska 39 JPT2033
Agencija za vodne putove 24329099782 HR-32000 Vukovar, Parobrodarska 5 JPT2119
Grad Virovitica, Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za komunalne poslove i graditeljstvo HR-33000 Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1 JPT2162
Općina Mošćenička Draga HR-51417 Mošćenička Draga, Trg slobode 7 JPT0670
PRAGRANDE d.o.o. 05117157608 HR-52000, Trg 1. istarske brigade 14 JPT2315
VG VODOOPSKRBA d.o.o. 62462242629 HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 JPT2351
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Blato 46830600751 HR-20271 Blato na Korčuli, Ulica 65 70 JPT0932
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu 37836302645 HR-10000 Zagreb, Mesnička 49 JPT0442
Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI za mali sliv Krapina-Sutla 28921383001 HR-49214 Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13 JPT0274
Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša JPT1498
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec 46830600751 HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2 JPT0137
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 82215698659 HR-44000 Sisak, Rimska 28 JPT2433
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-35000 Slavonski Brod, Ivana Mažuranića 9 JPT2442
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 JPT0110
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode 19370100881 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT2494
Hrvatske vode, VGO za gornju Savu 28921383001 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 JPT2512
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica 46830600751 HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32 JPT0150
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok 46830600751 HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57 JPT0201
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. 80000408229 HR-43240 Čazma, Svetog Andrije 14 JPT1900
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. 29035933600 HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4 JPT1902
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. 81394716246 HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 JPT1903
KG PARK d.o.o. 30605443172 HR-31540 Donji Miholjac, Pavla Radića 99 JPT1904
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe 22874515170 JPT1690
HIDROBEL d.o.o. 90047074492 HR-31551 Belišće, Radnička 1B JPT1905
VODA d.o.o. 25354752131 HR-33515 Orahovica, Vladimira Nazora 14 JPT1906
HRVATSKI TELEKOM d.d. Odjel za energetiku i mrežnu infrastrukturu 81793146560 HR-10000 Zagreb, Slavonska avenija 6/VII JPT2098
Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša HR-52100 Pula, Flanatička 29 JPT1763
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. 20985255037 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 1 JPT1781
6. MAJ ODVODNJA d.o.o. 56838770652 HR-52470 Umag, Tribje 2 JPT1908
Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prometno-tehničku djelatnost i održavanje nerazvrstanih cesta 25654647153 HR-47000 Karlovac, Banjavčićeva 9 JPT2131
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Našice 88362248492 HR-31500 Našice, Trg dr. FranjeTuđmana 7 JPT0520
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Donji Miholjac 88362248492 HR-31540 Donji Miholjac, Vukovarska 1 JPT0518
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Ivanić-Grad 88362248492 HR-10310 Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nadzora 1 JPT1528
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Jastrebarsko 88362248492 HR-10450 Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 2 JPT1529
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Samobor 88362248492 HR-10432 Bregana, Đure Basaričeka 4 JPT1530
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Sveti Ivan Zelina 88362248492 HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12 JPT1531
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Vrbovec 88362248492 HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 JPT1532
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Sisak 88362248492 HR-44000 Sisak, I. Kukuljevića Sakcinskog 26 JPT1535
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Kutina 88362248492 HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12 JPT1536
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Novska 88362248492 HR-44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT1537
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Karlovac 88362248492 HR-47000 Karlovac, Vranicanijeva 4 JPT1538
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Varaždin 88362248492 HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4 JPT1539
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Novi Marof 88362248492 HR-42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1 JPT1541
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Poreč 88362248492 HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 4 JPT1563
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. 51543249867 HR-32000, Kardinala Alojzija Stepinca 27 JPT1911
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Vodoopskrbna i odvodnja, Tehnički sektor - odvodnja HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT2306
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku 88362248492 HR-48000 Koprivnica, Antuna Nemčića 5 JPT2485
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju 88362248492 HR-23000 Zadar, Narodni trg 1 JPT2487
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Split 88362248492 HR-21000 Split, Prilaz braće Kaliterna 10 JPT2514
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Donja Stubica 88362248492 HR-49240 Donja Stubica, Trg M. Gupca 20 JPT1521
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Đurđevac 88362248492 HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1 JPT1544
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čazma 88362248492 HR-43240 Čazma, Milana Novačića 13 JPT1546
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec 88362248492 HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2 JPT1555
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Vis 88362248492 HR-21480 Vis, Vis bb JPT1567
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Trogir 88362248492 HR-21220 Trogir, Trogir bb JPT1568
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Sinj 88362248492 HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10 JPT1571
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Šibenik 88362248492 HR-22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2 JPT1580
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Gospić 88362248492 HR-53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4 JPT1589
EKO MOSLAVINA d.o.o. 94887300369 HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/1 JPT1915
ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o. 55460105464 HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Katarine Krizmanić 1 JPT1898
HOBER ODVODNJA d.o.o. 33613671864 HR-20260 Korčula, Hrvatske bratske zajednice 69/II JPT2252
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. 08382999002 HR-23250 Pag, Braće Fabijanić 1 JPT2444
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje 88362248492 HR-51000 Rijeka, Riva 10 JPT2488
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Delnice 88362248492 HR-51300 Delnice, Trg 138 Brigade HV br.4 JPT1550
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Rab 88362248492 HR-51280 Rab, Trg Muncipium Arba 2 JPT1554
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Ploče 88362248492 HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 16 JPT1556
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Dubrovnik 88362248492 HR-20000 Dubrovnik, Vukovarska 16 JPT1559
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Buzet 88362248492 HR-52460 Buje, Trg J.B.Tita 5 JPT1560
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Rovinj 88362248492 HR-52210 Rovinj, Pietro Bobicchhio 1 JPT1562
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Pula 88362248492 HR-52100 Pula, Mletačka 12 JPT1566
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Brač 88362248492 HR-21400 Supetar, Riva bb JPT1569
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Solin 88362248492 HR-21210 Solin, Solin bb JPT1570
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Omiš 88362248492 HR-21310 Omiš, Omiš bb JPT1572
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Vukovar 88362248492 HR-32000 Vukovar, Županijska 11 JPT1578
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Slavonski Brod 88362248492 HR-35105 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1 JPT1585
Javna ustanova Park prirode Velebit (brisano) HR-53000 Gospić, Kaniža b.b. JPT2274
KOMUNALNO HVAR d.o.o. 85724396887 HR-21450 Hvar, Ulica Vlade Stošića 7 JPT1850
Općina Satnica Đakovačka HR-31421 Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28 JPT0707
KOMUNALAC d.o.o. Lastovo 09301935182 HR-20290 Lastovo, Lastvovo bb JPT2067
KOPRIVNICA PLIN d.o.o. 59822583580 HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15 JPT2062
KOMUNALAC d.o.o. Garešnica 27917254847 HR-43280 Garešnica, Mate Lovraka 30 JPT2063
Općina Selnica HR-40314 Selnica, Jelačićev Trg 4 JPT1024
VODOVOD d.o.o. Blato 25167296962 HR-20271 Blato, Ulica 32 br. 9/1 JPT2372
Općina Sokolovac HR-48306 Sokolovac, Trg Tomislava Bardeka 8 JPT0717
Općina Stari Jankovci HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 13 JPT0720
Općina Sopje HR-33525 Sopje, Kralja Tomislava 9 JPT0718
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. (DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l.) 47873119402 HR-52210 Rovinj, Trg na Lokvi 3A JPT1918
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Labin 88362248492 HR-52220 Labin, Titov trg 11 JPT1565
KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. 36612651354 HR-51250 Novi Vinodolski, Dubrova 22 JPT2061
Grad Kaštela, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove 08727843572 HR-21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1 JPT2135
Savjetodavna služba, javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu, te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika 10041443114 HR-10000 Zagreb, Savska 41 JPT2322
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Mali Lošinj 88362248492 HR-51550 Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 JPT1552
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Opatija 88362248492 HR-41410 Opatija, Maršala Tita 4 JPT1553
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Pazin 88362248492 HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2 JPT1564
VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod HR-35105 Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25 JPT1788
VALADE d.o.o. 98161615148 HR-52211 Bale, Trg Tomaso Bembo 1 JPT1919
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Zlatar 88362248492 HR-49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 JPT1523
Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša 41888874500 HR-44320 Kutina, Trg Kralja Tomislava 12 JPT2137
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., PRJ Vodovod 80805858278 HR-51000 Rijeka, pp 96 JPT2219
SISAČKI VODOVOD d.o.o. 84218628128 HR-44000 Sisak, Ruđera Boškovića 11 JPT2323
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku 88362248492 HR-49000 Krapina, Frana Galovića bb JPT2476
Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje 32150762596 HR-23250 Pag, Branimirova obala 1 JPT2489
1. MAJ d.o.o. 23557321379 HR-52220 Labin, Vinež 81 JPT1923
Grad Makarska, Odjel za komunalne djelatnosti 53515145212 HR-21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1 JPT2138
SPELEKOM d.o.o. 11197491057 HR-47245 Rakovica, Rakovica 32 JPT2325
ČISTOĆA PAG d.o.o. 13973013461 HR-23250 Pag, Braće Fabijanić 1 JPT2448
Ministarstvo zdravstva, Uprava za saniternu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Grad Zagreb 88362248492 HR-10000 Zagreb, Ksaver 200a JPT2483
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Pregrada 88362248492 HR-49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2 JPT1656
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica ZET 85584865987 HR-10000 Zagreb, Ozaljska 105 JPT1801
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Pag Pag, J.B. Jelačića 8 JPT2499
Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Odsjek za ceste i promet 09933651854 HR-23000 Zadar, Narodni trg 1 JPT2502
Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje HR-10 310 Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 JPT2504
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu 28921383001 HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22 JPT2507
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana 28921383001 HR-21000 Split, Vukovarska 35 JPT2509
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija zaštite od požara 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT2510
Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica 41412434130 HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15 JPT2513
KOMUNALAC d.o.o. Biograd n/m 79399174783 HR-23210 Biograd na Moru, Ulica kralja Petra Svačića 28 KOM2219
Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša 93362201007 HR-33000 Virovitica, Ljudevita Patačića 1 JPT2332
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Buje 88362248492 HR-52460 Buje, Trg J.B.Tita 5 JPT1561
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Rijeka HR-51000 Rijeka, Riva 10 JPT1804
AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o. 82667270868 HR-10000 Zagreb, Garićgradska 18 JPT2118
ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. 41454598929 HR-23251 Kolan, Trg Kralja Tomislava 6 JPT2449
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za promet, izgradnju i održavanje HR-52100 Pula, Forum 2 JPT2149
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj 53969486500 HR-53270 Senj, Frankopanski trg 5 JPT2490
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Velika Gorica 88362248492 HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 JPT1526
KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o. 32328464260 HR-21460 Stari Grad, Riva bb JPT1806
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. 66545607884 HR-20232 Slano, Obala Ohmučevića 2 JPT1940
Grad Trogir, Upravni odjel komunalno gospodarstvo 84400309496 HR-21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II. 1 JPT2157
Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za upravljanje imovinom 25677819890 HR-52210 Rovinj, Matteottijev trg 2 JPT2334
VODOVOD POVLJANA d.o.o. 63675888052 HR-232449 Povljana, Stjepana Radića 20 JPT2452
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj 69693144506 HR-53270 Senj, Nikole Suzana 27 JPT2491
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Dugo Selo 88362248492 HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1 JPT1527
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Slunj HR-47240 Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9 JPT2338
PLINACRO d.o.o. 69401829750 HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a JPT1877
ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. 72439215688 HR-43000 Bjelovar, Ferde Rusana 21 JPT1946
Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša 50041264710 HR-32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 JPT2164
PORAT POVLJANA d.o.o. 94050549525 HR-23249 Povljana, Trg bana Josipa Jelačića 13/A JPT2454
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Ivanec 88362248492 HR-42240 Ivanec, Dr. Đure Arnolda 11 JPT1540
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo HR-22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I broj 2 JPT1832
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Ozalj HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1 JPT2337
EVN CROATIA PLIN d.o.o., Centar za korisnike Zadar 37680265422 HR-23000 Zadar, Hrvatskog sabora 42 JPT1955
Hrvatske vode 28921383001 HR-21000 Split, Ulica grada Vukovara 35 JPT2456
EVN CROATIA PLIN d.o.o., Centar za korisnike Zagreb 37680265422 HR-10000 Zagreb, Zagrebačka avenija 104 JPT1958
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Ogulin HR-47300 Ogulin, B. Frankopana 11 JPT2339
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Ludbreg 88362248492 HR-42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14 JPT2418
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-23000 Zadar, Put Murvice 9 JPT2459
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Metković 88362248492 HR-20350 Metković, Stjepana Radića 3 JPT1557
VODOOPRSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica 36297945940 HR-44450 Hrvatska Dubica, Petra Berislavića 39 JPT2356
Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Zaštitu okoliša i komunalne poslove 56204655363 HR-23000 Zadar, Božidara Petranovića 8 JPT2461
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Korčula 88362248492 HR-20260 Korčula, Trg braće Radića 1 JPT1558
ZELINA-PLIN d.o.o. 00883067529 HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Katarine Krizmanić 1 JPT1964
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb, Sektor razvoja i investicija, Služba razvoja, Odjel razvoja, projektiranja i suglasnosti-vodoopskrba 83416546499 HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT2360
Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet 56204655363 HR-23000 Zadar, Liburnska obala 6/3 JPT2463
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Makarska 88362248492 HR-21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1 JPT1573
ZELENJAK d.o.o. 83090331136 HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 JPT1966
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR 58398165411 Liburnska Obala 6 JPT2464
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Kaštela 88362248492 HR-21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1 JPT1574
VRELO d.o.o. 36457028007 HR-51280 Rab, Palit 68 JPT1973
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 54189804734 HR-10000 Zagreb, Koledovčina ulica 1 JPT2367
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Zadar 22874515170 HR-23000 Zadar, Liburnska obala 8 JPT2467
VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o. 34803293727 HR-47220 Vojnić, Andrije Hebranga 9 JPT1974
VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac 08055630431 HR-43271 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10 JPT2371
Ministarstvo poljoprivrede 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT2469
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku 88362248492 HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 27a/III JPT2486
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poslovna jedinica Odvodnja 43654507669 HR-31000 Osijek, Poljski put 1 JPT1980
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 40243311947 HR-23000 Zadar, Zrinsko-Frankopanska 10/2 JPT2470
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Osijek 88362248492 HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12 JPT2500
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica 88362248492 HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1 JPT1588
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poslovna jedinica Vodoopskrba 43654507669 HR-31000 Osijek, Poljski put 1 JPT1979
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. 41272392545 HR-21260 Imotski, Blajburška 133 JPT2378
Test JLS 007 12345678903 JPT2399
Test komunalno telekomunikacije 02 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2411
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 80805858278 HR-51000 Rijeka, Dolac 14 JPT2217
Test komunalno telekomunikacije 03 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2412
Ministarstvo kulture, Uprava za arhive, knjižnice i muzeje 37836302645 JPT1607
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin 75422440757 HR-47300 Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14 JPT1993
Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 61817894937 HR-10000 Zagreb, Kuševićeva 2/II JPT1596
VODOVOD PULA d.o.o. 19798348108 HR-52100 Pula, Radićeva 9 JPT1995
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine 37836302645 HR-10000 Zagreb, Runjaninova 2 JPT1605
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek HR-31000 Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1d JPT1640
MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Jastrebarsko 85690422241 HR-10450 Jastrebarsko, Tadije Smičiklasa 2a JPT2016
MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Pleternica 85690422241 HR-34310 Pleternica, Vinogradska 1 JPT2014
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava Slavonski brod HR-35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, br. 1 JPT1642
MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Karlovac 85690422241 HR-47000 Karlovac, Vlatka Mačeka 26a JPT2018
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša HR-10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 1 JPT1619
Grad Požega HR-34000 Požega, Trg svetog Trojstva 1 JPT0123
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., PRJ Kanalizacija 80805858278 HR-51000 Rijeka, Dolac 14 JPT2218
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost JPT1618
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Karlovac 55545787885 HR-47000 Karlovac, Banija 37 JPT2024
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Split, Ispostava Zadar HR-23000 Zadar, Ivana Mažuranića 28 JPT1639
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb HR-10000 Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3 JPT1632
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek 55545787885 HR-31000 Osijek, Vukovarska 122 JPT2029
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb, Ispostava Bjelovar HR-43000 Bjelovar, Gundulićeva 1/II JPT1633
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Rijeka 55545787885 HR-51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/IX JPT2032
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Split HR-21000 Split, Mike Tripala 6 JPT1635
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Zadar 55545787885 HR-23000 Zadar, Nikole Tesle 14b JPT2492
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava Virovitica HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3 JPT1643
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Dubrovnik 55545787885 HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 JPT2035
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Ispostava Pula HR-52100 Pula, Bože Gumpca 36 JPT1646
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za građenje i rekonstrukciju 55545787885 HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 JPT2049
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje 55545787885 HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 JPT2051
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb, Ispostava Karlovac HR-47000 Karlovac, Trg M. Šufflaya 1 JPT1654
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Šibenik 55545787885 HR-22000 Šibenik, Velimira Škorpika 27 JPT2055
VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE - VODOVOD BUTONIGA d.o.o. 93841076678 HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8 JPT2064
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT1679
KOMUNALAC d.o.o. Županja 97005498931 HR-32270 Županja, Veliki kraj 132 JPT2071
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT1683
KOMUNALAC GLINA d.o.o. 89700668436 HR-44400 Glina, Petrinjska 4 JPT2074
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT2506
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Sisak 22874515170 HR-44000 Sisak, Rimska 16 JPT1670
VG KOMUNALAC d.o.o. 09228704508 HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 JPT2084
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Vukovar 22874515170 HR-32000 Vukovar, Županijska 62 JPT1694
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split 22874515170 HR-21000 Split, Obala Lazareta 1 JPT1696
TELE2 d.o.o. 70133616033 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 269D JPT2097
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 36004425025 HR-10000 Zagreb, Bani 75a JPT2099
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula 22874515170 HR-52100 Pula, Riva 18 JPT2436
Grad Lipik HR-34551 Lipik, Marije Terezije 27 JPT1033
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Ploče 22874515170 HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 24 JPT1678
Hrvatske vode HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 JPT1744
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove 19370100881 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT1716
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom 19370100881 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT2493
IZVOR PLOČE j.u. 09475552617 HR-20340 Ploče, Kralja Tomislava 16 JPT1819
Općina Krapinske Toplice 97782176849 HR-49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3 JPT1724
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Dubrovnik 69693144506 HR-20207 Mlini, Bosanka 49a JPT1732
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije 41141753016 HR-31000 Osijek, Vijenac I. Meštrovića 14e JPT1735
Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije 78697889594 HR-53000 Gospić, Smljanska 41 JPT1739
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Subotska-Strug 28921383001 HR-44330 Novska, Kralja Zvonimira 97 JPT1743
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije 88362248492 HR-10000 Zagreb, Ksaver 200a JPT1517
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Crikvenica 88362248492 HR-51260 Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 84a JPT1549
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Krk 88362248492 HR-51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3 JPT1551
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Županja 88362248492 HR-32270 Županja, Josipa Juraja Strossmayera 18 JPT1576
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Valpovo 88362248492 HR-31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 1 JPT1581
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Nova Gradiška 88362248492 HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 JPT1584
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Đakovo 88362248492 HR-31400 Đakovo, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 10 JPT0519
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT1482
Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša HR-42000 Varaždin, Franjevački trg 7 JPT1200
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Pakrac 88362248492 HR-34550 Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 JPT1586
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Požega 88362248492 HR-34000 Požega, Županijska 7 JPT1587
Ministarstvo državne imovine, Uprava za nekretnine 95555881478 HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 JPT1608
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Split, Ispostava Dubrovnik JPT1659
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku 19370100881 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT1719
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva 19370100881 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 JPT1720
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. HR-20213 Čilipi, Bistroće 70 JPT1750
VIPnet d.o.o. 29524210204 HR-10000 Zagreb, Vrtni put 1 JPT1389
Ministarstvo državne imovine 95555881478 HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 JPT0807
Hrvatske ceste d.o.o. 55545787885 HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 JPT2053
Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije HR-20000 Dubrovnik, Petilovrijenci 2 JPT0908
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 JPT2310
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 66912450056 HR-21000 Split, Moliških hrvata 1 JPT0028
Test JLS 003 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2395
Test JLS 006 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2398
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovar 78 JPT1163
Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za razvoj grada HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 JPT0081
Test JPT 001 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2416
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Bjelovar 88362248492 HR-43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8 JPT1545
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Daruvar 88362248492 HR-43500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14 JPT1547
Ministarstvo kulture, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju 37836302645 HR-10000 Zagreb, Runjaninova 2 JPT1606
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora 19370100881 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT1715
Grad Dubrovnik, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more HR-20000 Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 7 JPT2309
BINA-ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE d.o.o. 76757137512 HR-52426 Lupoglav, Zrinšćak 57 JPT2380
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka JPT2088
Test JLS 002 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2394
Test JLS 005 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2397
Test JLS 001 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2406
Test JLS 004 12345678903 HR-00000 Testni grad, Testna adresa bb JPT2432
Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 41303906494 HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 5/1 JPT2146
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Varaždin, Ispostava Čakovec JPT1657
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Split, Ispostava Šibenik JPT1658
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb, Ispostava Sisak JPT1660
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Split, Ispostava Metković JPT1664
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava kopnenog prometa i inspekcije 22874515170 JPT1691