Naziv OIB Mjesto Šifra
Vodovod d.o.o., Blato 32. Ulica 9/I 20271 Blato JPT0849
Općina Satnica Đakovačka HR-31421 Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28 JPT0707
Komunalac d.o.o. Garešnica 27917254847 HR-43280 Garešnica, Mate Lovraka bb JPT0359
Komunalno Hvar d.o.o. V.Stošića 21450 Hvar JPT0364
Koprivnica plin - distribucija plina d.o.o. 59822583580 HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15 JPT0389
KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. 36612651354 HR-51250 Novi Vinodolski, Dubrova 22 JPT0398
Općina Selnica HR-40314 Selnica, Jelačićev Trg 4 JPT1024
Termoplin d.d. Varaždin HR-42000 Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78 JPT0813
Općina Sokolovac HR-48306 Sokolovac, Trg Tomislava Bardeka 8 JPT0717
Općina Stari Jankovci HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 13 JPT0720
Općina Sopje HR-33525 Sopje, Kralja Tomislava 9 JPT0718
Park prirode Velebiti Kaniža b.b. 53000 Gospić JPT0778
Komunalac d.o.o. Lastovo Lastvovo bb 20290 Lastovo JPT0370
Općina Mošćenička Draga HR-51417 Mošćenička Draga, Trg slobode 7 JPT0670
Komunalac d.o.o. Senj Splitska 2 53270 Senj JPT0379
Gradska toplana d.o.o. Karlovac Tina Ujevića 7 47000 Karlovac JPT0126
Općina Cetingrad HR-47222 Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 2 JPT1243
GKP „Komunalac“ d.o.o. HR-48000 Koprivnica, Mosna 15 JPT0046
Komunalno Pitomača d.o.o. 17466734943 HR-33405 Pitomača, Vinogradska 41 JPT0375
Termoplin, Novi Marof HR-42220 Novi Marof, Varaždinska bb JPT0812
Komunalno Jelsa d.o.o. Jelsa bb 21465 Jelsa JPT0367
KOMUNALNO TRPANJ d.o.o. Put dubokog doca 3 20240 Trpanj JPT0382
Općina Strizivojna HR-31410 Strizivojna, Braće Radića 172 JPT0724
Komunalac d.o.o. Samobor Ul. 151. Samoborske brigade HV 2 10430 Samobor JPT0378
Komunalac d.o.o. Otočac Ulica B. Kašića 52 53220 Otočac JPT0373
Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8 JPT0845
Komunalac d.o.o. Grubišno Polje 71895953297 HR-43290 Grubišno Polje, Ivana Nepomuka Jemeršića 37/c JPT0361
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split HR-21000 Split, Biokovska 2 JPT0861
Općina Stari Mikanovci HR-32284 Stari Mikanovci, Matije Gupca 2 JPT0721
KOMUNALNO MLJET D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI Zabrežje 2 20225 Babino polje JPT0349
Grad Vukovar 50041264710 HR-32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 JPT1222
Lučka uprava Poreč 71925651469 HR-52440 Poreč, Obala m. Tita 6 JPT0406
Komunalac d.o.o. Rovišće 06590996723 HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2 JPT0377
KTD Hober Hrvatske bratske zajednice 69/II 20260 Korčula JPT0397
Općina Velika Trnovitica HR-43284 Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a JPT0748
Komunalac d.o.o. Vrbovsko HR-51326 Vrbovsko, Željeznička 1a JPT0384
Komunalno Topusko HR-44415 Topusko, Ponikvari 77a JPT0381
Komunalac d.o.o. Pakrac HR-34550 Pakrac, Križnog puta 18 JPT0374
Lučka uprava Pula 98035365721 HR-52100 Pula, Riva 2 JPT0407
Komunalno društvo Čabranka d.o.o. HR-51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 2 JPT0352
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu HR-21000 Split,Domovinskog rata 2/IV JPT0805
Virkom d.o.o. 55802054231 HR-33000 Virovitica, Kralja Petra Krešimira IV 30 JPT0842
Općina Strahoninec HR-40000 Čakovec, Dravska 1 JPT1025
Općina Šodolovci HR-31215 Šodolovci, Ive Andrića 3 JPT0731
Komunalac d.o.o. Korenica Trg Sv. Jurja 6 53230 Korenica JPT0368
Općina Slivno HR-20355 Opuzen, Podgradina 41 JPT0715
Općina Šandrovac HR-43227 Šandrovac, Bjelovarska 6 JPT0730
Park prirode Papuk 09100391705 HR-33522 Voćin, Trg Gospe Voćinske bb JPT0777
Vodoprivreda Sisak HR-44000 Sisak, Obala R. Boškovića 11 JPT0846
Općina Molve HR-48327 Molve, Trg Kralja Tomislava 22 JPT0669
Općina Nova Bukovica HR-33518 Nova bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT0675
Vodovod d.o.o., Slavonski Brod Nikole Zrinskog 25 35105 Slavonski Brod JPT0856
Prvo plinarsko društvo d.o.o. HR-32000 Vukovar, Kardinala Alojzija Stepinca 27 JPT0795
Plinara d.o.o. Pula, Pogon Umag-Novigrad Trgovačka 1b 52470 Umag JPT0785
Ured za zdravstvo i socijalnu skrb ZŽ, sanitarna inspekcija Zagorska 41 10430 Samobor JPT0830
Poduzetnički park d.o.o. Velika Pisanica 02918693275 HR-43270 Velika Pisanica, Logorska 4 JPT0793
Podružnica Vodoopskrbna i odvodnja, Tehnički sektor - odvodnja Folnegovićeva 1 10000 Zagreb JPT0790
Vodovod d.o.o., Brinje Ulica S. Javora b.b. 53260 Brinje JPT0850
Općina Suhopolje HR-33410 Suhopolje, Trg sv. Terezije 10 JPT0725
Papuk d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 95664025141 HR-33515 Orahovica, Vladimira Nazora 14 JPT0775
Općina Magadenovac HR-31542 Magadenovac, Školska 1 JPT0659
Grad Zabok 39265120858 HR-49210 Zabok, Kumrovečka 6 JPT1223
Općina Sunja HR-44210 Sunja, Trg kralja Tomislava 3 JPT0726
ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. Čički gaj b.b. 10410 Velika Gorica JPT0882
Montcogim plinara d.o.o. HR-47000 Karlovac, V. Mačeka 26 a JPT0554
Šumarska savjetodavna služba V. Holjevca 20 10000 Zagreb JPT0808
Općina Nova Rača HR-43272 Nova Rača, Stjepana Radića 56 JPT0677
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 97598255598 HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2 JPT0878
Općina Stupnik HR-10255 Gornji Stupnik, Gornjostupnička 33 JPT1126
Usluga d.o.o. Gospić Bužimska 10 53000 Gospić JPT0831
Vodovod d.o.o., Makarska Obala kralja Tomislava 16/1 21300 Makarska JPT0853
Vodovod Zelina d.o.o. 51880612524 HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Ul.Katarine Krizmanić 1 JPT0880
Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. 41412434130 HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15 JPT0044
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Virovitičko-podravske županije HR-33000 Virovitica, T. Masaryka 6 JPT0333
Grad Zagreb, Služba za odnose s državnom i lokalnom upravom HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10 JPT0121
Komunalni servis d.o.o. Trg na lokvi bb 52210 Rovinj JPT0376
Vegium d.o.o. Karlobag Obala V. Nazora b.b. 53288 Karlobag JPT0836
KTD BILAN d.o.o. Fiskovićeva 2 20250 Orebić JPT0396
Komunalac d.o.o. Novalja Čiponjac jug 6 53291 Novalja JPT0372
Komunalno Stari Grad Riva bb 21460 Stari Grad JPT0380
Lučka uprava Sisak 80303023744 HR-44000 Sisak, Rimska 28 JPT0409
Komunalno društvo Markušica d.o.o. HR-32213 Markušica, V.Karadžića 5 JPT0371
Tekija d.o.o. HR-34000 Požega, Vodovodna 1 JPT0810
Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802 HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269/d JPT0417
Lučka uprava Umag-Novigrad 04142916214 HR-52470 Umag, Trgovačka 1B JPT0411
Komunalno poduzeće d.o.o. HR-48260 Križevci, Drage Grdenića 7 JPT0369
Vodovod Brač Mladena Vodanovića 10 21400 Supetar JPT0847
Vodovod-Osijek d.o.o. PJ Kanalizacija HR-31000 Osijek, Poljski put 1 JPT0869
VODOVOD PULA d.o.o. HR-52100 Pula, Radićeva 9 JPT0866
ŽUPA DUBROVAČKA D.O.O. ZA KOMUNALNE POSLOVE Vukovarska 44 20207 Mlini JPT0884
ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. Ulica Rudolfa Fizira 1 10410 Velika Gorica JPT0881
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA - KORČULA Trg Petra Šegedina 7 20260 Korčula JPT0887
Grad Zadar 09933651854 HR-23000 Zadar, Narodni trg 1 JPT1224
Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Bjelovar Matošev trg 1 43000 Bjelovar JPT0232
Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije 84217126856 HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 53 JPT0904
Općina Dubravica 89243140464 HR-10293 Dubravica, Pavla Štoosa 12 JPT1252
Koprivničke ceste d.o.o. 41800820307 HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1/a JPT0390
Vodoopskrba d.o.o. HR-31326 Darda, Sv. I. Krstitelja 101 JPT0843
HT-TKC (Promijenjeno) Vinkovačka 19 21000 Split JPT0305
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb 69693144506 HR-10000 Zagreb, Vladimira Nazora 7 JPT0245
Općina Sveti Juraj na Bregu HR-40311 Lopatinec, Pleškovec 29 JPT1026
Općina Mljet HR-20225 Babino polje, Zabrjeze 2 JPT0668
Općina Punitovci HR-31424 Punitovci, Stjepana Radića 58 JPT0703
Općina Feričanci HR-31512 Feričanci, Matije Gupca 3 JPT0610
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru 37836302645 HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 6 JPT0422
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru 37836302645 HR-32000 Vukovar, Županijska 5 JPT0440
Općina Sveta Marija HR-40326 Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1 JPT1003
Općina Novo Virje HR-48355 Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5 JPT0679
Općina Kapela HR-43203 Kapela, Bilogorska 72 JPT0638
Podružnica Čistoća Radnička cesta 82 10000 Zagreb JPT0789
OT-Optima telekom d.d., Regija zapad A.Kačića Miošića 13 51000 Rijeka JPT0773
Općina Sveti Ilija HR-42214 Sveti ilija, Trg J. Godrijana 2 JPT1055
Općina Podravska Moslavina HR-31530 Podravska Moslavina, Josipa Juraja Strossmayera 150 JPT0693
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Vinkovci 69693144506 HR-32100 Vinkovci, Trg B.J.Šokčevića 20 JPT0244
Grad Orahovica HR-33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6 JPT0088
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. Bistroće 70 20213 Čilipi JPT0354
Općina Sveti Ivan Žabno HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 JPT0728
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za promet, izgradnju i održavanje HR-52100 Pula, Forum 2 JPT0096
Grad Ploče HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23 JPT0092
Grad Zagreb, Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Ul.Republike Austrije 18 10000 Zagreb JPT0119
Hrvatski Telekom d.d., Regija 1 Sjever 81793146560 HR-10000 Zagreb, Slavonska avenija 6/8 JPT0294
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Sisak 22874515170 HR-44000 Sisak, Rimska 16 JPT0451
Grad Popovača HR-44317 Popovača, Trg grofova Erdodyja 7 JPT0093
Općina Sveti Martin na Muri HR-40311 Sveti Martin na Muri, Trg sv. Martina 7 JPT1027
Grad Grubišno Polje 13918656679 HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1 JPT0066
Grad Našice HR-31500 Našice, Trg dr.F.Tuđmana 7 JPT0079
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Našice 69693144506 HR-31500 Našice, Josipa Jurja Strossmayera 1 JPT0239
HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Ispostava Split (Promijenjeno) Vinkovačka 19 21000 Split JPT0297
Grad Supetar HR-21400 Supetar, Vlačica b.b. JPT0105
Grad Vrbovsko HR-51326 Vrbovsko, Goranska 1 JPT0115
ZELENILO d.o.o. 58836601538 HR-47000 Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 6 JPT0879
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. (Promijenjeno) HR-10000 Zagreb, Savska cesta 32 JPT0295
HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Dubrovnik (Promijenjeno) Vladimira Nazora 32 20000 Dubrovnik JPT0296
Općina Crnac HR-33507 Crnac, Zrinska 2 JPT0583
Općina Draganić 45803800853 HR-47201 Draganić, Draganići 10 JPT1250
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13 JPT0475
Općina Cista Provo 19103241858 HR-21256 Cista Provo, Cista Provo bb JPT1244
Grad Zagreb, Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture, Odsjek za građenje i održavanje javne rasvjete Ul.grada Vukovar 58b 10000 Zagreb JPT0117
Općina Sveti Petar Orhovec HR-48267 Sveti Petar Orhovec, Sveti Petar Orehovec 12 JPT0729
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-52100 Pula, Trg Republike 1 JPT0465
Gradska plinara d.o.o., Krapina M.GUPCA 6/1 49000 Krapina JPT0124
Općina Štefanje HR-43246 Štefanje, Štefanje 61 JPT0734
PLINARA d.o.o. HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17 JPT0784
Općina Civljane 08624197034 HR-22310 Kijevo, Civljane, Civljane bb JPT1245
Podružnica ZET Ozaljska 105 10000 Zagreb JPT0792
Vrhkom d.o.o. Vrhovine Senjska 48 53223 Vrhovine JPT0872
Općina Tordinci HR-32214 Tordinci, Hrvatskih žrtava 9 JPT0738
Grad Čazma HR-43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 13 JPT0057
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša HR-35105 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1 JPT0013
Energo metan d.o.o. 12564015251 HR-10430 Samobor, Ulica Vlade Gotovca 2 JPT0040
Općina Topusko HR-44415 Topusko, Trg bana Josipa Jelačića bb JPT0737
Čistoća d.o.o., Split HR-21000 Split, Put Plokita 81 JPT0018
Grad Zagreb, Sektor za komunalne poslove i javne porvšrine, Odjel za komunalne poslove i zelenilo Trg S. Radića 1 10000 Zagreb JPT0118
Općina Tompojevci HR-32238 Tompojevci, Antuna Gustava Matoša 1 JPT0736
Općina Trnava HR-31411 Trnava, Ivana Meštrovića 2 JPT0740
Općina Trpinja HR-32224 Trpinja, Gajčanska 1 JPT0742
Čistoća d.o.o., Karlovac Gažanski Trg 8 47000 Karlovac JPT0017
KD Energo Dolac 14/I 51000 Rijeka JPT0346
KTD "Mindel" d.o.o. Prvi žal bb 20263 Lumbarda JPT0395
Komunalno d.o.o. Vrgorac Težačka 8 21276 Vrgorac JPT0385
Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje 15186719674 HR-20289 Ubli, Trg Svetog Petra 7 JPT0325
Hvarski vodovod d.o.o. 96577868636 HR-21465 Jelsa, Radičina bb JPT0306
Kapelakom d.o.o. 98109389097 HR-43203 Kapela, Bilogorska 90 JPT0343
Općina Trnovec Bartolovečki HR-42202 Trnovec Bartolovečki, Bartolovečka 76 JPT1056
Općina Desinić 67465231566 HR-49216 Desinić, Trg svetog Jurja 7 JPT1246
Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Šibenik 55545787885 Velimira Škorpika 27 22000 Šibenik JPT0225
Općina Tovarnik HR-32249 Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 21 JPT0739
Grad Novska HR-44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT0084
Općina Velika Ludina HR-44316 Velika Ludina, Obrtnička 4 JPT0746
Općina Tučepi HR-21325 Tučepi, Kraj 39a JPT0743
Općina Vrbnik HR-51516 Vrbnik, Trg Škujica 7 JPT0760
Općina Vinica HR-42207 Vinica, Marčan, Vinička 5 JPT1058
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove, PJ Zadar Ivana Mažuranića 30/1 23000 Zadar JPT0496
Općina Vinodolska Općina HR-51253 Bribir, Bribir 34 JPT0752
Plinkom d.o.o. 92107053211 HR-33405 Pitomača, Vinogradska 41 JPT0787
Novokom d.o.o. HR-44330 Novska, ul. Adalberta Knoppa 1A JPT0560
Općina Erdut HR-31206 Erdut, Bana Josipa Jelačića 4 JPT0607
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru 37836302645 HR-23000 Zadar, Ilije Smiljanića 3 JPT0441
Općina Berek HR-43232 Berek, Berek 77 JPT0570
Općina Dragalić HR-35428 Dragalić, Trg Sv. I. Krstitelja 2 JPT0596
Općina Veliki Bukovec HR-42231 Veliki Bukovec, Dravska 7 JPT1069
Podružnica Vodoopskrbna i odvodnja, Tehnički sektor - vodoopskrba Folnegovićeva 1 10000 Zagreb JPT0791
Općina Hercegovac HR-43284 Hercegovac, Moslavačka 147 JPT0623
Općina Sikirevci HR-35224 Sikirevci, Ljudevita Gaja 12 JPT0712
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze HR-51000 Rijeka, Slogin Kula 2/VI JPT0800
Općina Lopar HR-51281 Lopar, Lopar bb JPT0654
NPKLM Vodovod Korčula Pelavin mir bb 20260 Korčula JPT0562
Općina Selca 75901612733 HR-21425 Selca, Trg Stjepana Radića 5 JPT0708
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Pododsjek za energetiku, promet i poslove zaštite i spašavanja HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5 JPT1004
Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, Građansko upravni odjel HR-20000 Dubrovnik, Dropčeva 1 JPT0768
Općina Levanjska Varoš HR-31416 Levanjska Varoš, Glavna 70 JPT0652
Pakrac-Plin d.o.o. HR-34550 Pakrac, Križnog puta 18 JPT0774
Općina Vidovec HR-42205 Vidovec, Trg sv. Vida 9 JPT1057
Plin Vtc d.o.o. 98883434930 HR-33000 Virovitica, Ferde Rusana 2 JPT0780
Općina Podgorač HR-31433 Podgorač, Trg P. Pejačevića 2 JPT0692
Općina Viljevo HR-31531 Viljevo, Braće Radića 87 JPT0751
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5 JPT1005
PLIN VTC d.o.o. Virovitica F.Rusana 2 33000 Virovitica JPT0781
Vodovod d.o.o., Dubrovnik V.Nazora 8 20000 Dubrovnik JPT0851
Vrilo d.o.o. Lovinac Centar 34 53244 Lovinac JPT0873
Općina Visoko HR-42224 Visoko, Visoko 20 JPT1064
Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata Grada Rovinja-Rovigno HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2 JPT0913
Veliki Grđevac d.o.o. 93736614095 HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10 JPT0837
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Metković 88362248492 HR-20350 Metković, Stjepana Radića 3 JPT0499
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Kaštela 88362248492 HR-21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1 JPT0532
Općina Vrpolje HR-35210 Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana bb JPT0761
Općina Trpanj HR-20240 Trpanj, Kralja Tomislava 41 JPT0741
Općina Mikleuš HR-33517 Mikleuš, Nikole Šubića Zrinskog 93 JPT0666
Regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška V. Nazora bb 35425 Davor JPT0799
Radnik-plin d.o.o. 20495179096 HR-48260 Križevci, Ulica Kralja Tomislava 45 JPT0798
Općina Pušća 15494218023 HR-10294 Donja Pušća, Kumrovečka 109 JPT1248
Općina Zrinski Topolovac HR-43202 Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274 JPT0765
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Policijska postaja Vukovar 36162371878 HR-32000 Vukovar, Stjepana Radića 64 JPT0490
Općina Virje HR-48326 Virje, Trg Stjepana Radića 7 JPT0753
Općina Severin HR-43274 Severin, Severin 137 JPT0710
Općina Viškovci HR-31401 Viškovci, Omladinska 23 JPT0754
Novokom d.o.o., Novi Marof 51899768388 HR-42220 Novi Marof, Zagorska 31 JPT0561
Općina Vladislavci HR-31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 141 JPT0755
Općina Peteranec HR-48321 Peteranec, Matije Gupca 13 JPT0686
Općina Dežanovac HR-43506 Dežanovac, Dežanovac 308a JPT0591
Općina Donji Lapac HR-53250 Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 1 JPT1249
Općina Vrbanja HR-32254 Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1 JPT0758
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Makarska 46830600751 HR-21300 Makarska, Kotiška ulica 42 JPT0157
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Rovinj 46830600751 HR-52210 Rovinj, Vijenac braće Lorenzetto bb JPT0176
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Trogir 46830600751 HR-21220 Trogir, Dr. Franje Tuđmana 26 JPT0191
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka 46830600751 HR-51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 2 JPT0175
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Korčula 46830600751 HR-20260 Korčula, Strečica 16 JPT0151
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogonski ured Vis 46830600751 HR-21480 Vis, Vukovarska 18 JPT0198
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Pijavčino 46830600751 HR-20243 Kuna, Kuna bb JPT0169
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Našice 46830600751 HR-31500 Našice, Sokolska 1 JPT0159
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik 46830600751 HR-20000 Dubrovnik, Nikole Tesle 3 JPT0141
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Omiš 46830600751 HR-21310 Omiš, Vrisovci JPT0162
Općina Đelekovec HR-48316 Đelekovec, Ulica Pavleka Miškine 1 JPT0604
Grad Čabar HR-51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 2 JPT0055
SLAVČA d.o.o. za komunalne djelatnosti HR-35400 Nova Gradiška, Gajeva 56 JPT0912
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Orahovica 46830600751 HR-33515 Orahovica, Ivana Zajca 1a JPT0919
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Rab 46830600751 HR-51280 Rab, Palit 142 JPT0926
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Cres-Lošinj 46830600751 HR-51550 Mali Lošinj, Dražica 10 JPT0925
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Opatija 46830600751 HR-41410 Opatija, Varljenska cesta 9 JPT0924
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica 46830600751 HR-51260 Crikvenica, Vinodolska bb JPT0923
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad 46830600751 HR-51311 Skrad, Goranska 11 JPT0922
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka 80805858278 HR-51000 Rijeka, Dolac 14 JPT0860
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska postaja Rab 36162371878 HR-51280 Rab, Palit 144a JPT0943
Općina Đurmanec 64964131342 HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137 JPT1253
Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. 97741129364 HR-51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5 JPT0047
Lopar Vrutak d.o.o. za komunalne djelatnosti 46240349814 HR-51281 Lopar, Lopar 381a JPT0400
Općina Čepin HR-31431 Čepin, Kralja Zvonimira 105 JPT0588
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Pogon Otočac 46830600751 HR-53220 Otočac, Kralja Zvonimira 80 JPT0942
Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. 43600498596 HR-51557 Cres, Peškera 2 JPT0947
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka 22874515170 HR-51000 Rijeka, Senjsko pristanište 3 JPT0450
Ponikve d.o.o. 64125437677 HR-51500 Krk, Vršanska 14 JPT0949
Komunalac d.o.o. Opatija HR-51410 Opatija, Stupište Lipovica 2 JPT0948
Komunalac d.o.o. Delnice HR-51300 Delnice, Supilova 173 JPT0946
Općina Špišić Bukovica HR-33404 Špišić Bukovica, Vinogradska 4 JPT0733
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Split, Ispostava Zadar HR-23000 Zadar, Ivana Mažuranića 28 JPT0957
Općina Viškovo HR-51216 Viškovo, Vozišće 3 JPT0959
Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti HR-51280 Rab, Palit 68 JPT0871
Općina Čavle HR-51219 Čavle, Čavle 206 JPT0586
Općina Ervenik 92918905402 HR-22306 Ervenik, Butiga 24 JPT1254
Općina Baška HR-51523 Baška, Palada 88 JPT0567
Općina Matulji HR-51211 Matulji, Trg Maršala Tita 11 JPT0665
Komunalije-plin d.o.o. 61631628760 HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 JPT0358
Općina Blato HR-20271 Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4 JPT0573
Prirodni plin d.o.o. 27759560625 HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29 JPT0962
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5 JPT0391
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije 35325835386 HR-35105 Slavonski Brod, Ivana Gorana Kovačića 58 JPT0883
Županijska uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 4 JPT0906
Općina Legrad HR-48317 Legrad, Trg svetog Trojstva 52a JPT0650
Općina Novigrad Podravski HR-48325 Novigrad Podravski, Ulica Blaža Mađera 4 JPT0678
Općina Podravske Sesvete HR-48363 Podravske Sesvete, Ulica Ivana Mažuranića 1 JPT0694
Općina Čađavica HR-33523 Čađavica, Kolodvorska 2 JPT0585
PAPUK PLIN d.o.o. 30839925614 HR-33515 Orahovica, Vladimira Nazora 14 JPT0776
Općina Voćin HR-33522 Voćin, Trg Gospe Voćinske 1 JPT0756
Općina Lukač HR-33406 Lukač, Lukač 50 JPT0657
Općina Zdenci HR-33513 Zdenci, Braće Radić 5 JPT0764
Općina Čačinci HR-33514 Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2 JPT0584
Čaplin d.o.o. Čazma 51603930728 HR-43240 Čazma, Sv. Andrije 14 JPT0016
Općina Velika Pisanica HR-43270 Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3 JPT0747
Termoplin d.d. 70140364776 HR-42000 Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78 JPT0811
Općina Đulovac HR-43532 Đulovac, Đurina 132 JPT0605
Općina Veliki Grđevac HR-43270 Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3 JPT0749
Općina Končanica HR-43505 Končanica, Končanica 260 JPT0644
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-23000 Zadar, Murvička ulica 9 JPT0491
Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove HR-49000 Krapina, Magistratska ulica 1 JPT0393
Vodovod-Osijek d.o.o. , PJ HR-31000 Osijek, Poljski put 1 JPT0867
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava požeško-slavonska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-34000 Požega, Josipa Runjanina 1 JPT0474
Komunalac d.o.o. Bjelovar 27962400486 HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14/a JPT0351
Vodne usluge d.o.o. Bjelovar 43307218011 HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a JPT0965
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 95093210687 HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 JPT0419
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka 66912450056 HR-51000 Rijeka, Ružićeva 16 JPT0973
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode HR-31000 Osijek, Ribarska 1/II JPT0771
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica 69693144506 HR-48000 Koprivnica, Ivana Meštrovića 28 JPT0237
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 1 JPT0769
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Odjel aerodroma 76108805525 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 JPT0988
Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin 55545787885 HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25 JPT0914
Čakom d.o.o. HR-40000 Čakovec, Mihovljanska bb JPT0015
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava Slavonski brod HR-35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, br. 1 JPT0986
Veterinarski ured županije Međimurske HR-40000 Čakovec, Zrinsko-frankopanska 9 JPT0985
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Konavle 46830600751 HR-20210 Cavtat, Put od Cavtata 18 JPT0931
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić 66912450056 HR-53000 Gospić, Kaniža Gospićka 4 JPT0968
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 82215698659 HR-44000 Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36 JPT0802
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk 46830600751 HR-51500 Krk, Ulice braće Juras 11 JPT0927
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša HR-21000 Split, Bihaćka 1 JPT0804
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo HR-21000 Split, Domovinskog rata 2/I JPT0806
Zaprešić d.o.o. 96412232479 HR-10290 Zaprešić, P.Lončara 2 JPT0877
Vodovod d.o.o. 08055630431 HR-43271 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10 JPT0992
Općina Donji Vidovec HR-40327 Donji Vidovec, Rade Končara 9 JPT1000
Općina Goričan HR-40324 Goričan, Trg sv. Leonarda 22 JPT1001
Vodovod Novska d.o.o. 99364912182 HR-44330 Novska, ulica Adalberta Knoppa JPT1009
Montcogim-Sisak d.o.o. HR-44000 Sisak, Stjepana i Antuna Radića 49 JPT0556
Općina Fažana-Fasana HR-52212 Fažana, 43. istarske divizije 8 JPT1255
LIP-KOM d.o.o. HR-4322 Lipovljani, Kutinska 4 JPT0399
Komunalac d.o.o. Glina d.o.o. HR-44400 Glina, Petrinjska 4 JPT0360
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Sisak 69693144506 HR-44000 Sisak, Josipa Runjanina 12 JPT0242
Privreda, d.o.o. Petrinja HR-44250 Petrinja, I. Gundulića 14 JPT0794
Lučka uprava Vukovar 43504091006 HR-32000 Vukovar, Parobrodarska 5 JPT0412
Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša 74724110709 HR-32000 Vukovar, Županijska 9 JPT1170
Moslavina d.o.o. HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1 JPT0557
Moslavina plin d.o.o. HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 6 JPT0558
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-44000 Sisak, Ljudevita Posavskog 1 JPT0478
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije HR-44317 Popovača, Sisačka bb JPT0342
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 87950783661 HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 JPT0991
JP"Komunalac" HR-44430 Hrvatska Kostajnica, Unska 1 JPT0338
HŽ Infrastruktura d.o.o. 39901919995 HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 JPT0308
Općina Dvor HR-44440 Dvor, Trg bana J.Jelačića 10 JPT0603
HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija sjever - TK centar Sisak (Promijenjeno) HR-44000 Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24 JPT0302
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split 22874515170 HR-21000 Split, Obala Lazareta 1 JPT0452
Grad Sisak HR-44000 Sisak, Rimska 26 JPT0100
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. HR-21485 Komiža JPT0863
Komunalac d.o.o. Hrvatska Dubica HR-44450 Hrvatska Dubica, ul. Petra Berislavića 39 JPT0363
Općina Lekenik HR-44272 Lekenik, Zagrebačka 44 JPT0651
Komunalni servisi d.o.o. HR-44324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 18 JPT0366
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 13148821633 HR-10000 Zagreb, Kupska 4 JPT0287
Općina Majur HR-44430 Majur, Svetog Mihovila 2 JPT0660
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša 93362201007 HR-33000 Virovitica, Ljudevita Patačića 1 JPT1012
VODAKOM d.o.o. 72854853587 HR-33405 Pitomača, Vinogradska 41 JPT1013
Općina Belica HR-40319 Belica, Kralja Tomislava 91 JPT1016
Općina Dekanovec HR-40318 Dekanovec, Florijana Andrašeca 41 JPT1017
Općina Šenkovec HR-40000 Čakovec, Josipa Bedekovića 11 JPT1028
Općina Vratašinec HR-40316 Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2 JPT1030
Vodovod d.o.o., Omiš HR-21310 Omiš JPT0854
Usluga d.o.o. Vrlika HR-21236 Vrlika JPT0833
Općina Nedelišće HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1 JPT1020
Općina Štrigova HR-40312 Štrigova, Štrigova 31 JPT1029
Općina Orehovica HR-40322 Orehovica, Čakovečka 9 JPT1021
Općina Podturen HR-40317 Podturen, Ivana Gršćića 5 JPT1022
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Vukovar 22874515170 HR-32000 Vukovar, Županijska 62 JPT0405
Baranjski vodovod d.o.o. 15843910109 HR-31300 Beli Manastir, Aalojzija Stepinca 7 JPT0008
Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu sužbu, Odsjek Osječko-baranjske županije HR-31000 Osijek, Vinkovačka cesta 63 JPT0292
Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Flanatička 29 52100 Pula JPT0816
Općina Nuštar HR-32221 Nuštar, Trg dr. F. Tuđmana 1 JPT0680
Đakovački Vodovod d.o.o. HR-31400 Đakovo, Bana Josipa Jelačića 65 JPT0035
Kombel d.o.o. HR-31551 Belišće, Kralja Tomislava 198a JPT0350
Našički vodovod d.o.o. HR-31500 Našice, Vinogradska 3 JPT0559
RAD-Đurđenovac HR-31511 Đurđenovac, Trg N.Š. Zrinskog 6 JPT0797
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Beli Manastir HR-31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 53a JPT0911
Općina Semeljci HR-31402 Semeljci, Kolodvorska 2 JPT0709
Općina Vuka HR-31403 Vuka, Osječka 83 JPT0762
Općina Gorjani HR-31422 Gorjani, Kula 1 JPT0613
Općina Čeminac HR-31325 Čeminac, Matije Gupca 1 JPT0587
Općina Petlovac HR-31321 Petlovac, Rade Končara 31 JPT0687
Općina Petrijevci HR-31208 Petrijevci, Republike 114 JPT0688
Općina Popovac HR-31303 Popovac, Vladimira Nazora 32 JPT0697
Općina Draž HR-31305 Draž, Braće Radića 58 JPT0597
Općina Borovo HR-32227 Borovo, Glavna 3 JPT0576
Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu HR-10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a/VI JPT0875
Krio d.o.o. Trpinja HR-32224 Trpinja, Gajčanska 3 JPT0394
Općina Funtana-Fontane 65952269093 HR-52452 Funtana, Bernarda Borisija 2 JPT1256
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Đakovo 46830600751 HR-31400 Đakovo, Ante Starčevića 17 JPT0142
Hrvatske šume d.o.o. Direkcija Zagreb Služba za ekologiju HR-10000 Zagreb, LJ.Farkaša Vukotinovića 2/II JPT0230
Komunalije d.o.o. Ilok HR-32236 Ilok, J.Benešića 49 JPT0365
Komunalac d.o.o. Županja HR-32270 Županja, Veliki kraj 132 JPT0386
Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o. HR-32260 Gunja, Vladimira Nazora 97 JPT0362
Općina Bošnjaci HR-32275 Bošnjaci, Trg fra B.T.Leakovića 15 JPT0577
Općina Drenovci HR-32257 Drenovci, Toljani 1 JPT0598
Općina Vođinci HR-32283 Vođinci, Josipa Juraja Strossmayera 198 JPT0757
Općina Štitar HR-32274 Štitar, Josipa Juraja Strossmayera 36 JPT0735
Općina Velika HR-34330 Velika, Trg bana J. Jelačića 34 JPT1038
Grad Pakrac HR-34550 Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 JPT1034
Općina Brestovac HR-34322 Brestovac, Požeška 76 JPT0767
Vodoopskrba d.o.o., Hrvatska Dubica HR-44450 Hrvatska Dubica, Petra Berislavića 39 JPT1046
Općina Sračinec HR-42209 Sračinec, Varaždinska 188 JPT1054
Općina Cestica HR-42208 Cestica, Dravska 1a JPT1050
Općina Ljubešćica HR-42222 Ljubešćica, Zagrebačka 22b JPT1063
Općina Sveti Đurđ HR-42233 Sveti Đurđ, Braće Radića 1 JPT1068
Grad Novi Marof HR-42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1 JPT1059
Grad Varaždinske Toplice HR-42223 Varaždinske Toplice, Maršala Tita 4 JPT1060
Općina Bednja HR-42253 Bednja, Trg sv. Marije 26 JPT1072
Općina Donja Voća HR-42245 Donja Voća, Donja Voća 26c JPT1073
Općina Breznički Hum HR-42225 Breznički Hum, Breznički Hum 4 JPT1062
Općina Breznica HR-42226 Bisag, Bisag 23 JPT1061
Općina Jalžabet HR-42203 Jalžabet, Trg braće Radić bb JPT1052
Općina Mali Bukovec HR-42231 Mali Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14 JPT1066
Općina Martijanec HR-42232 Martijanec,Varaždinska 64 JPT1067
Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Odsjek za pomorstvo i veze HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2/4 JPT0815
Lučka uprava Split 06992092556 HR-21000 Split, Gat sv. Duje 1 JPT0410
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Split HR-21000 Split, Mike Tripala 6 JPT1080
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Bjelovar 69693144506 HR-43000 Bjelovar, Matošev trg 1 JPT1086
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode HR-10000 Zagreb, Runjaninova 2 JPT0444
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet HR-10000 Zagreb, Svetošimunska 25 JPT1092
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo, Veterinarski ured Zagrebačke županije, Ispostava Dugo Selo, Veterinarska Inspekcija HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1 JPT1095
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Sektor razvoja i investicija, Služba razvoja, Odjel razvoja, projektiranja i suglasnosti-vodoopskrba HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT1100
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29 JPT1103
Komunalac Vrbovec d.o.o. HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29 JPT1102
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije, Služba veterinarske inspekcije, Veterinarski ured HR-10310 Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nadzora JPT1104
Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. HR-10310 Ivanić-Grad, Moslavačka 13 JPT1111
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ 46830600751 HR-10314 Križ, Trg sv. Križa 7 JPT0152
Općina Fužine 50371966761 HR-51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 JPT1257
Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. HR-10310 Ivanić-Grad, Savska 50 JPT1109
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarsku inspekciju, Sektor veterinarske inspekcije, Veterinarski ured Zagreb, Ispostava Jastrebarsko HR-10450 Jastrebarsko, Braće Radića 2 JPT1113
Općina Žumberak HR-10455 Kostanjevac, Kostanjevac 5 JPT1117
Općina Pisarovina HR-10451 Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13 JPT1115
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. HR-10451 Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13 JPT1120
Komunalno klinča sela d.o.o. HR-10452 Donja Zdenčina, Matije Gupca 1 JPT1121
Vode Jastrebarsko d.o.o. HR-10450 Jastrebarsko, Franje Tuđmana 47 JPT1122
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Veterinarski ured Zagreb-Zapad, Ispostava Samobor HR-10430 Samobor, Zagrebačka ulica JPT1124
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Odjel vodoopskrbe HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT1127
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Odjel odvodnje HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1 JPT1128
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo, Veterinarski ured Zagrebačke županije, Veterinarska inspekcija, Ispostava Sveti Ivan Zelina HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12 JPT1131
Zelina - plin d.o.o. HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Katarine Krizmanić 1 JPT1135
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarske inspekcije, Sektor veterinarske inspekcije, veterinarski ured Zagreb, Ispostava Velika Gorica HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 JPT1136
Općina Orle HR-10411 Orle, Orle 5 JPT1139
Općina Pokupsko HR-10414 Pokupsko, Pokupsko bb JPT1140
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije, Služba veterinarske inspekcije, Odjel - veterinarski ured Zagreb - Istok, Ispostava Vrbovec HR-10340 Vrbovec, Ulica poginulih branitelja 4 JPT1143
Općina Preseka HR-10346 Preseka, Preseka 57 JPT1146
Općina Rakovec HR-10347 Rakovec, Rakovec 54 JPT1148
Plin Vrbovec d.o.o. HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29 JPT1152
Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29 JPT1151
Komgrad Gradec d.o.o. HR-10345 Gradec, Gradec 134 JPT1153
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Ispostava Ogulin HR-47300 Ogulin, B. Frankopana 11 JPT1397
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18 JPT0964
Općina Generalski stol 58079751001 HR-47262 Generalski Stol, Generalski Stol 32 JPT1259
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Policijska postaja Koprivnica 36162371878 HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18 JPT0467
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije, Služba vetereinarske inspekcije, Veterinarski ured Zagreb-istok, Ispostava Ivanić-Grad HR-10310 Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nadzora 1 JPT1156
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Policijska postaja Đurđevac 36162371878 HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 6 JPT0455
Općina Gračišće 54846336787 HR-52403 Gračišće, Loža 1 JPT1262
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Policijska postaja Križevci 36162371878 HR-48260 Križevci, Drage Grdenića 5 JPT0456
Općina Gračac 46944306133 HR-23440 Gračac, Park svetog Jurja 1 JPT1261
Općina Čaglin HR-34350 Čaglin, Kralja Tomislava bb JPT1035
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava krapinsko-zagorska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-49000 Krapina, Franje Tuđmana 10 JPT0457
Općina Bale-Valle 05198666627 HR-52211 Bale, Trg Tomaso Bembo 1 JPT1228
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 32 JPT0464
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Policijska postaja Ploče 36162371878 HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 14 JPT0458
Općina Barban 98875297738 HR-52207 Barban, Barban 69 JPT1229
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2 JPT0459
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Policijska postaja Daruvar 36162371878 HR-43500 Daruvar, Petra Preradovića 9 JPT0461
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-35105 Slavonski Brod, Kaje Adžić bb JPT0463
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Policijska postaja Nova Gradiška 36162371878 HR-35400 Nova Gradiška, Reljkovićeva ulica 1 JPT0462
Općina Barilović 20647441417 HR-47252 Barilović, Barilović bb JPT1230
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-47000 Karlovac, Trg hrvatskih redarstvenika 6 JPT0466
Općina Bedekovčina 33523559931 HR-49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4 JPT1231
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava ličko-senjska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-53000 Gospić, Ulica hvratskog sokola 2 JPT0468
Općina Brinje 37242293454 HR-53260 Brinje, Frankopanska 33 JPT1238
Općina Bibinje 61803800042 HR-23205 Bibinje, Trg Tome Bulića 2 JPT1232
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-42000 Varaždin, Augusta Cesarca 18 JPT0486
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-42000 Varaždin, Milčetićeva 10 JPT0487
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Duga Resa HR-47250 Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1 JPT1392
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska postaja Krk 36162371878 HR-51500 Krk, Kralja Tomislava 10 JPT0476
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu, Služba pomorske i aerodromske policije 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT1048
Općina Bilice 65357320552 HR-22000 Šibenik, Bilice, Bosuć 3 JPT1233
Općina Biskupija 43969776257 HR-22300 Orlić, Biskupija, Orlić bb JPT1234
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Policijska postaja Vrgorac 36162371878 HR-21276 Vrgorac, Hercegovačka 5 JPT0483
Općina Bistra 75454185661 HR-10298 Poljanica Bistranska, Bistranska 98 JPT1235
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Policijska postaja Kutina 36162371878 HR-44320 Kutina, Kralja Petra Krešimira IV bb JPT0479
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Policijska postaja Petrinja 36162371878 HR-44250 Petrinja, Ivana Mažuranića 5a JPT0480
Općina Bosiljevo 08374469913 HR-47251 Bosiljevo, Bosiljevo 14 JPT1236
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Odsjek za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-44000 Sisak, Ljudevita Gaja 2 JPT0481
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu, Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT1042
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava šibensko-kninska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-22000 Šibenik, Velimira Škorpika 5 JPT0485
Općina Jesenje 45671692561 HR-49233 Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103 JPT1270
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 63 JPT0488
Općina Brdovec 14722979018 HR-10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Franje Tuđmana 1 JPT1237
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 27b JPT0489
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 63 JPT0454
Grad Opuzen HR-20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1 JPT0087
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-23000 Zadar, Murvička ulica 9 JPT1078
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove i gospodarstvo, Ispostava D. Stubica HR-49240 Donja Stubica, Trg M. Gupca 20 JPT1435
Općina Josipdol 65506283455 HR-47303 Josipdol, Ogulinska ulica 12 JPT1271
Općina Brod Moravice 05181328356 HR-51312 Brod Moravice, Stjepana Radića 1 JPT1239
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT0453
Općina Kanfanar 67683397343 HR-52352 Kanfanar, Trg Marka Zelka 6 JPT1274
Općina Budinščina 06550373801 HR-49284 Budinšćina, Budinšćina 6 JPT1241
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7 JPT0469
Općina Karlobag 24872552514 HR-53288 Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT1275
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-40000 Čakovec, Jakova Gotovca 7 JPT0470
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Makarska 88362248492 HR-21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1 JPT0525
Općina Karojba 83507857596 HR-52423 Karojba, Karojba 1 JPT1276
Općina Cerovlje 76990583198 HR-52402 Cerovlje, Cerovlje 12 JPT1242
Grad Stari Grad 95584171878 HR-21460 Stari Grad, Novo Riva 3 JPT1384
Općina Kaštelir-Castelliere 92974208191 HR-52464 Kaštelir, Kaštelir 113 JPT1277
Općina Vrhovine 07738949649 HR-53220 Vrhovine, Senjska 48 JPT1385
Grad Umag, Upravni odjel za komunalni sustav HR-52470 Umag, Trg slobode 7 JPT0106
Općina Bol HR-21420 Bol, Uz pjacu 2 JPT0575
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Ispostava Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1 35400 Nova Gradiška JPT0814
Grad Metković HR-20350 Metković, Stjepana Radića 1 JPT0078
Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 JPT0080
Općina Oprisavci HR-35213 Oprisavci, Oprisavci 174a JPT0683
Općina Konjšćina 64934614358 HR-49282 Konjščina, Ivice Gluhaka 13 JPT1386
Vojnić-Krnjak Komunalac d.o.o. 34803293727 HR-47220 Vojnić, Trg Stjepana Radića JPT1164
Općina Kolan 63577538914 HR-23251 Kolan, Trg kralja Tomislava 6 JPT1280
Općina Kraljevec na Sutli 07318138631 HR-49294 Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132 JPT1281
Općina Bukovlje HR-35209 Bukovlje, Josipa Kozarca 20 JPT0580
Grad Korčula 92770362982 HR-20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1 JPT0073
Općina Gornja Vrba HR-35207 Gornja Vrba, Braće Radić 1 JPT0615
Grad Vis HR-21480 Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 1 JPT0113
Općina Krapinske Toplice 97782176849 HR-49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3 JPT1282
Općina Okučani HR-35430 Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1 JPT0681
Općina Kršan 84077929159 HR-52232 Kršan, Blaškovići 12 JPT1283
Općina Cernik HR-35404 Cernik, Frankopanska 117 JPT0582
Općina Dugopolje HR-21204 Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1 JPT0602
Općina Gundinci HR-35222 Gundinci, Stjepana Radića 4 JPT0620
Općina Kukljica 17171908335 HR-23271 Kukljica, Kukljica bb JPT1284
Općina Davor HR-35425 Davor, Gundulićeva 35 JPT0590
Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove HR-52215 Vodnjan, Trgovačka 2 JPT0114
Općina Garčin HR-35212 Garčin, Kralja Tomislava 92 JPT0611
Općina Luka HR-10296 Luka, Trg Sv. Roka 1 JPT1295
Općina Mrkopalj 48574138806 HR-51315 Mrkopalj, Stari kraj 3 JPT1305
Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 4 JPT1168
Općina Omišalj 72908368249 HR-51513 Omišalj, Prikešte 13 JPT0682
Općina Lanišće 15350077714 HR-54422 Lanišće, Lanišće 2 JPT1286
Općina Lasinja 59068748409 HR-47206 Lasinja, Lasinjska cesta 19 JPT1287
Općina Lovreć 28205009024 HR-21257 Lovreć, Dr. Franje Tuđmana 1 JPT1294
Općina Lovinac 42430050707 HR-53244 Lovinac, Centar 34 JPT1293
Općina Baška Voda HR-21320 Baška Voda, Obala Sv. Nikole 2 JPT0568
Općina Donji Andrijevci HR-35214 Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5 JPT0594
Općina Bebrina HR-35254 Bebrina, Bebrina 81 JPT0569
Općina Milna HR-21405 Milna, Sridnja kala bb JPT0667
Općina Lećevica 14292080724 HR-21202 Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1 JPT0649
Općina Brodski Stupnik HR-35253 Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117 JPT0579
Općina Lišane Ostrovičke 85070536153 HR-23240 Benkovac, Lišane Ostrovičke 1 JPT1288
Jadranski naftovod d.d., Sektor sigurnosti i zaštite 89018712265 HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24 JPT0958
Općina Netretić 80214224162 HR-47271 Netretić, Netretić 3a JPT1307
Općina Mače 74580871169 HR-49251 Mače, Mače 30 JPT1297
Općina Motovun-Montona 40892183385 HR-52424 Motovun, Trg Andrea Antico 1 JPT1304
Općina Dubrovačko Primorje HR-20232 Slano, Trg R. Boškovića 1 JPT0601
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška 69693144506 HR-35400 Nova Gradiška, J.J.Strossmayera 11 JPT0240
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Karlovac 69693144506 HR-47000 Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1 JPT0236
Općina Ližnjan-Lisignano 06978590361 HR-52204 Ližnjan, Ližnjan 147 JPT1289
Općina Lokvičići HR-21263 Krivodol, Krista Kralja 1 JPT1292
Općina Gornji Bogičevci HR-35429 Gornji Bogičevci, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT0616
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Požega 69693144506 HR-34000 Požega, Milke Trnine 2 JPT0238
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica 66912450056 HR-33000 Virovitica, Trg Bana Josipa Jelačića JPT0978
Općina Klakar HR-35208 Ruščica, Klakar bb JPT0639
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Delnice 69693144506 HR-51300 Delnice, Supilova 32 JPT0234
Općina Lupoglav HR-52246 Lupoglav, Lupoglav 17 JPT1296
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet 69693144506 HR-52420 Buzet, Naselje Goričica 2 JPT0233
Općina Oriovac HR-35250 Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1 JPT0685
Općina Konavle HR-20210 Cavtat, Trumbićev put 25 JPT0643
Općina Muć 20072764912 HR-21203 Donji Muć, Donji Muć 254 JPT0671
Općina Nova Kapela HR-35410 Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13 JPT0676
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj 69693144506 HR-53270 Senj, Nikole Suzana 27 JPT0944
Općina Lobor 08909915246 HR-49253 Lobor, Trg svete Ane 26 JPT1290
Općina Nerežišća 44288790358 HR-21423 Nerežišća, Trg sv. Petra 5 JPT0673
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split 69693144506 HR-21000 Split, Kralja Zvonimira 35/III JPT0243
Općina Podcrkavlje HR-35201 Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG 11 JPT0690
Općina Andrijaševci HR-32271 Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6 JPT0564
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac 66912450056 HR-47000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 8 JPT0969
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Dubrovnik 69693144506 HR-20207 Mlini, Bosanka 49a JPT0235
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina 66912450056 HR-49000 Krapina, Ulica Ivana Rendića JPT0971
Općina Lokve 28587364712 HR-51316 Lokve, Šet. Golubinjak 6 JPT1291
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Ogulin 69693144506 HR-47300 Ogulin, B. Frankopana 12 JPT1181
Općina Podstrana HR-21312 Podstrana, Trg Franje Tuđmana 3 JPT0695
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje 39901919995 HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 JPT0945
Općina Prgomet HR-21201 Prgomet, Prgomet bb JPT0698
Općina Dubrava HR-10342 Dubrava, Braće Radić 2 JPT1145
Općina Primorski Dolac HR-21227 Primorski Dolac, Primorski Dolac 2 JPT0699
Općina Pučišća HR-21412 Pučišća, Trg sv. Jeronima 1 JPT0701
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za sigurnosno i obrambeno planiranje i zaštitu 39901919995 HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 JPT1171
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za organizaciju i regulaciju prometa 39901919995 HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 JPT0285
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za održavanje pruga Vinkovci 39901919995 HR-32100 Vinkovci, Trg Kralja Tomislava bb JPT0311
Općina Zažablje HR-20353 Mlinište, Mlinište bb JPT0763
Općina Brckovljani HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1 JPT1097
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar 66912450056 HR-32000 Vukovar, Lavoslava Ružičke 1 JPT0979
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za održavanje pruga Rijeka, Tehnička ispostava Pula 39901919995 HR-52100 Pula, Tršćanska 21 JPT0310
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za održavanje pruga 39901919995 HR-10000 Zagreb, Antuna Mihanovića JPT1011
Općina Farkaševac HR-10344 Farkaševac, Farkaševac bb JPT1149
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar 66912450056 HR-23000 Zadar, Andrije Hebranga 11c JPT0980
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za održavanje pruga Koprivnica 39901919995 HR-48000 Koprivnica, Kolodvorska 13 JPT0309
Općina Križ HR-10314 Križ, Trg Svetog Križa 5 JPT1107
Općina Pribislavec HR-40000 Čakovec, Braće Radića bb JPT1023
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Rijeka Riva 10 51000 Rijeka JPT0822
Općina Slavonski Šamac HR-35220 Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 63 JPT0714
Općina Šolta 38621571773 HR-21430 Grohote, Podkuća 8 JPT0732
Općina Lastovo HR-20290 Lastovo, Dolac 3 JPT0648
Općina Rešetari HR-35403 Rešetari, Vladimira Nazora 30 JPT0705
Općina Novi Golubovec 61688552243 HR-49255 Novi Golubovec, Novi Golubovec 35 JPT1308
Općina Staro Petrovo Selo HR-35420 Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava bb JPT0722
Općina Janjina HR-20246 Janjina, Janjina 111 JPT0629
Općina Marija Bistrica 67413456362 HR-49246 Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34 JPT1299
Vodovod-Osijek d.o.o. PJ Odvodnja HR-31000 Osijek, Poljski put 1 JPT1174
Grad Benkovac 83821313660 HR-23420 Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12 JPT1182
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar 66912450056 HR-43000 Bjelovar, Ivana Gundulića 1/I JPT0023
Općina Sutivan HR-21403 Sutivan, Sutivan bb JPT0727
Općina Marija Gorica 48658001244 HR-10299 Marija Gorica, Gorička 18a JPT1300
Općina Velika Kopanica HR-35221 Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1 JPT0745
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica 66912450056 HR-48000 Koprivnica, Ulica hvatske državnosti 7 JPT0970
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb 66912450056 HR-10000 Zagreb, Ksaverska cesta 109 JPT0981
Općina Vrbje HR-35423 Vrbje, Kralja Tomislava 4 JPT0759
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Požega 66912450056 HR-34000 Požega, Kralja Krešimira 1 JPT0974
Općina Marina 84238675791 HR-21222 Marina, Ulica Ante Rudana 47 JPT1301
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod 66912450056 HR-35103 Slavonski Brod, Ulica Nikole Zrinskog 65a JPT0975
Općina Polača 48200439807 HR-23423 Polača, Polača 231/A JPT1322
Općina Medulin 70537271639 HR-52203 Medulin, Centar 223 JPT1302
Općina Kula Norinska HR-20341 Kula Norinska, Rujnička 1 JPT0647
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin 66912450056 HR-42000 Varaždin, Kratka 1/IV JPT0977
Općina Mihovljan 61303939938 HR-49252 Mihovljan, Mihovljan 48 JPT1303
Općina Orebić HR-20250 Orebić, Obala pomoraca 24 JPT0684
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik 66912450056 HR-20000, Liechtensteinov put 31 JPT0967
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak 66912450056 HR-44000 Sisak, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 JPT0026
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek 66912450056 HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96 JPT0972
Općina Pojezerje HR-20342 Otrić-Seoci, Otrić-Seoci bb JPT0696
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik 66912450056 HR-22000 Šibenik, Velimira Škorpika 5 JPT0976
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin 66912450056 HR-52000 Pazin, M.B. Rašana 7 JPT0025
Općina Murter-Kornati HR-22243 Murter, Butina 2 JPT1306
Općina Pakoštane 06113331578 HR-23211 Pakoštane, Kraljice Jeline 78 JPT1313
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 66912450056 HR-40000 Čakovec, Frankopanska 9 JPT0024
Općina Novigrad 09817183355 HR-23312 Novigrad, Trg kralja Tomislava 1 JPT1309
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 66912450056 HR-10000 Zagreb, Nehajska 5 JPT1085
Grad Duga Resa 15857239976 HR-47250 Duga Resa, Trg svetog Jurja 1 JPT1188
Općina Posedarje 26599619939 HR-23242 Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1 JPT1324
Općina Ston HR-20230 Ston, Trg kralja Tomislava 1 JPT0723
Općina Vela Luka HR-20270 Vela Luka, Obala 3 br. 19 JPT0744
Općina Okrug 78330919596 HR-21223 Okrug Gornji, Ulica bana Jelačića 17 JPT1310
Općina Župa Dubrovačka HR-20207 Mlini, Vukovarska 44 JPT0766
Općina Petrijanec HR-42206 Petrijanec, Trg Svetog Petra 1 JPT1053
Općina Otok 44478988040 HR-21238 Otok, Otok bb JPT1312
Općina Domašinec HR-40318 Dekanovec, Martina Pušteka 9 JPT0997
Općina Donji Kraljevec HR-40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d JPT0999
Općina Krnjak HR-47242 Krnjak, Krnjak 5 JPT1175
Grad Biograd na Moru 95603491861 HR-23210 Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5 JPT1183
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Vinkovci 88362248492 HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška 27 JPT0540
Ministarstvo kulture 37836302645 HR-10000 Zagreb, Runjaninova 2 JPT0910
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. 96330310281 HR-10000 Zagreb, Širolina 4 JPT0005
Općina Pašman 91458878864 HR-23262 Pašman, Pašman bb JPT1314
Općina Perušić 29305600567 HR-53202 Perušić, Trg popa Marka Mesića 2 JPT1315
Grad Beli Manastir HR-31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 53 JPT0050
Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša HR-52466 Novigrad, Veliki trg 1 JPT0083
Grad Samobor HR-10430 Samobor, Trg kralja Tomislava 5 JPT0099
Grad Vrbovec, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Grada Vrbovca HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 JPT1144
Općina Petrovsko 67624781459 HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1 JPT1316
Županijska uprava za ceste Karlovac 17330552245 HR-47000 Karlovac, Banija bb JPT0893
Grad Bakar HR-51222 Bakar, Primorje 39 JPT0049
Grad Buzet HR-52420 Buzet, II. istarske brigade 11 JPT1185
Općina Pićan 30638625602 HR-52332 Pićan, Pićan 40 JPT1317
Grad Cres HR-51557 Cres, Creskog statuta 15 JPT0053
Grad Crikvenica HR-51260 Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85 JPT0054
Općina Poličnik 87120007882 HR-23241 Poličnik, Poličnik bb JPT1323
Općina Pirovac 87230563759 HR-22213 Pirovac, Zagrebačka 23 JPT1318
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoje županiji, Služba za gospodarstvo 81082965145 HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1 JPT0829
Grad Delnice HR-51300 Delnice,Trg 138. brigade HV 4 JPT0059
Grad Vrgorac HR-21276 Vrgorac, Tina Ujevića 8 JPT0116
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji 81082965145 HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1 JPT0825
Grad Donji Miholjac HR-31540 Donji Miholjac, Vukovarska 1 JPT0060
Grad Slatina HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10 JPT0101
Grad Županja HR-32270 Županja, Josipa Juraja Strossmayera 1 JPT0122
Općina Brela HR-21322 Brela, Trg žrtava Domovinskog rata 1 JPT0578
Grad Ivanec 84121580205 HR-42240 Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 9b JPT1070
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Ispostava Orahovica 81082965145 HR-33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6 JPT0826
Grad Donja Stubica 31330710032 HR-49240 Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II JPT1186
Grad Dugo Selo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalnoo i stambeno gospodarstvo grada Dugog Sela HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1 JPT1096
Grad Mursko Središće 10835908515 HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10 JPT0996
Općina Bogdanovci HR-32000 Bogdanovci, Bana J. Jelačića 1 JPT0574
Općina Gola HR-48331 Gola, Ulica M.P.Miškine 1 JPT0612
Grad Drniš 38309740312 HR-22320 Drniš, Trg kralja Tomislava 1 JPT1187
Općina Plaški HR-47304 Plaški, 143. Domobranske pukovnije 5 JPT1319
Općina Plitvička Jezera 58932233075 HR-53230 Korenica, Trg sv. Jurja 6 JPT1320
Grad Omiš, Upravni odjel za komunalno-stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša HR-21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 5 JPT0085
Općina Babina Greda HR-32276 Babina Greda, Vladimira Nazora 3 JPT0566
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Ispostava Slatina 81082965145 HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10 JPT0827
Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije 51842375312 HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 JPT0888
Općina Bedenica HR-10381 Bedenica, Bedenica 112 JPT1133
Općina Donji Kukuruzari HR-44431 Donji Kukuruzari, Donji Kukuruzari 54 JPT0595
Općina Dugi Rat 70748151333 HR-21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133 JPT1251
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za gospodarstvo Trg kralja Tomislava 5 10430 Samobor JPT0828
Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije 97967544201 HR-51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/X JPT0899
Općina Podbablje 99326330899 HR-21262 Kamen Most, Drum bb JPT1321
Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 37836302645 HR-10000 Zagreb, Kuševićeva 2/II JPT0443
Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije 21876944804 HR-43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 2 JPT0889
Općina Dicmo 29961155594 HR-21232 Dicmo, Kraj 43 JPT1247
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije 84424023604 HR-34000 Požega, Matije Gupca 6 JPT0898
Grad Kastav 54394236461 HR-51215 Kastav, Zakona kastafskega 3 JPT0070
Županijska uprava za ceste Split 65717231356 HR-21000 Split, Ruđera Boškovića 22 JPT0901
Općina Postira 68673526421 HR-21410 Postira, Vrilo bb JPT1325
Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15 JPT0056
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za gospodarstvo HR-10000 Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 JPT1084
Općina Primošten 16878804200 HR-22202 Primošten, Sv. Josipa 7 JPT1329
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije HR-10000 Zagreb, Remetinečka cesta 3 JPT1083
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar 46830600751 HR-43000 Bjelovar, Petra Biškupa 05 - Vene 05 JPT0135
Općina Radoboj 25976958441 HR-49232 Radoboj, Radoboj 8 JPT1334
Grad Opatija HR-51410 Opatija, Maršala Tita 3 JPT0086
Grad Đakovo HR-31400 Đakovo, Trg dr. F.Tuđmana 4 JPT0062
Županijska uprava za ceste Osječko-baranjske županije 41141753016 HR-31000 Osijek, Vijenac I. Meštrovića 14e JPT0885
Grad Gospić 22538763965 HR-53000 Gospić, Budačka 55 JPT1189
Grad Požega HR-34000 Požega, Trg svetog Trojstva 1 JPT0123
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji HR-21000 Split, Vukovarska 1 JPT0823
Općina Povljana 47207249296 HR-23249 Povljana, Ante Starčevića 1 JPT1326
Grad Lepoglava HR-42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12 JPT1071
Grad Ludbreg HR-42230 Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 14 JPT1065
Općina Preko 13458425443 HR-23273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 1 JPT1327
Grad Mali Lošinj HR-51550 Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 JPT0077
Grad Valpovo HR-31550 Valpovo, Matije Gupca 32 JPT0107
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek 55545787885 HR-31000 Osijek, Vukovarska 122 JPT0219
Grad Novi Vinodolski HR-51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 JPT0082
Ured državne uprave, Ispostava Slunj HR-47240 Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9 JPT1403
Grad Otok HR-32252 Otok, Vladimira Nazora 1 JPT0090
Vodoopskrba Kupa d.o.o. , Petrinja HR-44250 Petrinja, Novo Selište b.b. JPT0844
Županijska uprava za ceste Istarske županije 29919922049 HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2/4 JPT0892
Grad Pleternica HR-34310 Pleternica, I. Šveara 2 JPT1031
Županijska uprava za ceste Međimurske županije 77095600371 HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70 JPT0895
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 43706413013 HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1 JPT0907
Grad Prelog 55624885874 HR-40323 Prelog, Glavna 35 JPT0995
Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije 04762304388 HR-22000 Šibenik, Velimira Škorpika 27 JPT0896
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije HR-44000 Sisak, Antuna Cuvaja 16 JPT0900
Grad Daruvar HR-43500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14 JPT0058
Općina Privlaka 86291327705 HR-23233 Privlaka, Ivana Pavla II. 46 JPT1330
Grad Rab HR-51320 Rab, Trg Municipium Arba 2 JPT0097
Županijska uprava za ceste Zadarske županije HR-23000 Zadar, Zrinsko-Frankopanska 10/2 JPT0905
Općina Ferdinandovac HR-48356 Ferdinandovac,Trg Slobode 28 JPT0609
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana i razvoja HR-51000 Rijeka, Titov trg 3 JPT0098
Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora 18970641692 HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2 JPT0052
Grad Sveta Nedjelja HR-10431 Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 5 JPT1125
Općina Gvozd HR-44410 Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6 JPT0622
Općina Ivanska HR-43231 Ivanska, Slavka Kolara 1 JPT0627
Grad Sveti Ivan Zelina HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12 JPT1132
Općina Rovišće HR-43212 Rovišće, Trg Hrvatskih branitelja 2 JPT0706
Općina Rakovica 32809923710 HR-47245 Rakovica, Rakovica 6 JPT1335
Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam HR-42000 Varaždin, Trg slobode 12/II JPT0108
Općina Rogoznica 13134387066 HR-22203 Rogoznica, Obala hrvatske mornarice bb JPT1340
Grad Šibenik HR-22000 Šibenik, Trg palih branitelja Domovniskog rata 1 JPT1044
Općina Veliko Trojstvo HR-43226 Veliko Trojstvo, Braće Radića 28 JPT0750
Općina Proložac HR-21264 Proložac Donji, Trg dr. Franje Tuđmana bb JPT1331
Općina Beretinec HR-42201 Beretinec, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT1049
Općina Punat 59398328383 HR-51521 Punat, Novi put 2 JPT0702
Općina Sirač HR-43541 Sirač, Stjepana Radića 120/1 JPT0713
Grad Zagreb, Sektor za promet HR-10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 JPT0120
Općina Sibinj HR-35252 Sibinj, Ulica 108. brigade ZNG 6 JPT0711
Općina Promina 79734182959 HR-22303 Oklaj, Put kroz Oklaj 144 JPT1332
Grad Zaprešić 92840587889 HR-10290 Zaprešić, Nova Ulica 10 JPT1225
Općina Stara Gradiška HR-35435 Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT0719
Grad Dubrovnik, Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte HR-20000 Dubrovnik, Ćira Carića 3 JPT1154
Grad Đurđevac HR-48350 Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1 JPT0063
Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo HR-35105 Slavonski Brod, Vukovarska 1 JPT0102
Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo, Ispostava Ozalj HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1 JPT1393
Općina Smokvica HR-20272 Smokvica, Smokvica bb JPT0716
Općina Cerna HR-32272 Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2 JPT0581
Općina Gornji Kneginec HR-42204 Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2c JPT1051
Općina Dobrinj HR-51514 Dobrinj, Dobrinj 103 JPT0592
Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze HR-20000 Dubrovnik, Petilovrijenci 2 JPT0031
Općina Donja Dubrava HR-40328 Donja Dubrava, Trg Republike 13 JPT0998
Općina Ravna Gora 97383672316 HR-51314 Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177 JPT1337
Općina Žminj 55323221255 HR-52341 Žminj, Pazinska cesta 2/G JPT1166
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo Trg Pavla Šubića I broj 2 22000 Šibenik JPT0824
Općina Grožnjan-Grisignana 68316699336 HR-52429 Grožnjan, Umberta Gorjana 3 JPT1263
Općina Drnje HR-48322 Drnje, Trg kralja Tomislava 27 JPT0600
Općina Gornja Rijeka HR-48268 Gornja Rijeka, Trg Sidon Rubido Erdody 3 JPT0614
Općina Ribnik 76454200013 HR-47272 Ribnik, Ribnik 4a JPT1339
Općina Galovac HR-23201 Galovac, Galovac ulica I 113a JPT1258
Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo HR-52000 Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 JPT0091
Općina Gornja Stubica 82071829681 HR-49245 Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2 JPT1260
Općina Gradac HR-21330 Gradac, Stjepana Radića 3 JPT0617
Općina Gradina HR-33411 Gradina, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT0618
Općina Gornji Mihaljevec HR-40306 Macinec, Gornji Mihaljevec 74 JPT1018
Općina Gradec HR-10345 Gradec, Gradec 134 JPT1147
Općina Gradište HR-32273 Gradište, Trg hrvatskih velikana 1 JPT0619
Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša HR-47000 Karlovac, Križanićeva 11 JPT0345
Općina Hlebine HR-48323 Hlebine, Ulica Ljudevita Gaja 8 JPT0624
Općina Gunja HR-32260 Gunja, Vladimira Nazora 97 JPT0621
Općina Hrašćina 68733114137 HR-49283 Hrašćina, Trgovišće 23c JPT1264
Općina Hrvace 78065542020 HR-21233 Hrvace, Hrvace bb JPT1265
Općina Kali 33591752539 HR-23272 Kali, Trg Marnjiva 23 JPT1272
Općina Hum na Sutli 61743726362 HR-49231 Hum na Sutli, Hum na Sutli 175 JPT1266
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, Pogon Daruvar 46830600751 HR-43500 Daruvar, Mihanovićeva 1 JPT0138
Općina Jagodnjak HR-31324 Jagodnjak, B. Kidriča 100 JPT0628
Općina Kalinovac HR-48361 Kalinovac, Dravska ulica 3 JPT0636
Općina Jakovlje 20054872799 HR-10297 Jakovlje, Adele Sixta 2 JPT1267
Općina Kotoriba HR-40329 Kotoriba, Kolodvorska 4 JPT1002
Općina Hrvatska Dubica HR-44450 Hrvatska Dubica, P. Berislavića bb JPT0625
Općina Ivankovo HR-32281 Ivankovo, Bošnjaci 6 JPT0626
Općina Klis HR-21231 Klis, Ispod grede 2 JPT0641
Općina Jarmina HR-32280 Jarmina, Braće Radića 27 JPT0630
Općina Jasenice 67018780392 HR-23450 Obrovac, Petra Zoranića 61 JPT1268
Općina Kalnik HR-48269 Kalnik, Trg Stjepana Radića 5 JPT0637
Općina Kaptol HR-34334 Kaptol, Školska 3 JPT1037
Općina Raša 69591000741 HR-52223 Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2 JPT1336
Općina Jasenovac HR-44324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 5 JPT0631
Općina Kamanje 01582703044 HR-47282 Kamanje, Kamanje bb JPT1273
Općina Negoslavci HR-32239 Negoslavci, Braće Nerandžić 2 JPT0672
Općina Jelenje HR-51218 Dražice, Dražičkih boraca 64 JPT0632
Općina Jakšić HR-34308 Jakšić, Osječka 39 JPT1036
Općina Jelsa 94187441810 HR-21465 Jelsa, Mala banda bb JPT1269
Općina Ražanac 08842442553 HR-23248 Ražanac, Ražanac bb JPT1338
Općina Kijevo 99793768997 HR-22310 Kijevo, Kijevo bb JPT1278
Općina Klana HR-51217 Klana, Klana 33 JPT0640
Općina Malinska-Dubašnica HR-51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22 JPT0661
Općina Kloštar Ivanić HR-10312 Kloštar Ivanić, Školska 22 JPT1108
Općina Runovići 45457761971 HR-21261 Runović, Trg fra Mije Runovića bb JPT1341
Općina Kloštar Podravski HR-48362 Kloštar Podravski, Trg kralja Tomislava 2 JPT0635
Općina Kneževi Vinogradi HR-31309 Kneževi Vinogradi, Hrv. republike 3 JPT0642
Općina Lovas HR-32237 Lovas, Ante Starčevića 5 JPT0655
Općina Kistanje 41783102203 HR-22305 Kistanje, Kistanje 11 JPT1279
Općina Koprivnički Bregi HR-48000 Koprivnički Bregi, Trg Kralja Tomislava bb JPT0633
Općina Ružić HR-22322 Ružić, Put kroz Gradac 25 JPT1342
Općina Saborsko 97869213325 HR-47306 Saborsko, Senj 44 JPT1343
Općina Koprivnički Ivanec HR-48314 Koprivnički Ivanec, Ulica Matije Gupca 12 JPT0634
Općina Marijanci HR-31555 Marijanci, Kralja Zvonimira 2 JPT0662
Općina Koška HR-31224 Koška, Nikole Šubića Zrinskog 1 JPT0646
Općina Krašić HR-10454 Krašić, Krašić 101 JPT1116
Općina Kravarsko HR-10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1 JPT1138
Općina Kumrovec 21647556965 HR-49295 Kumrovec, Josipa Broza 12 JPT1285
Općina Lipovljani HR-44322 Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3 JPT0653
Općina Lovran HR-51415 Lovran, Maršala Tita 41 JPT0656
Općina Rugvica HR-10370 Dugo Selo, Rugvica, Trg Josipa Predavca 1 JPT1098
Općina Mala Subotica HR-40321 Mala Subotica, Glavna 26a JPT1019
Općina Škabrnja 39446016095 HR-23223 Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6 JPT1359
Općina Markušica HR-32213 Markušica, V. Karadžića 3 JPT0663
Općina Sali 72285291723 HR-23281 Sali, Sali bb JPT1344
Općina Marčana 34665962557 HR-52206 Marčana, Marčana 158 JPT1298
Općina Martinska Ves HR-44201 Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 JPT0664
Općina Nijemci HR-32245 Nijemci, Trg kralja Tomislava 12 JPT0674
Općina Pitomača HR-33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 JPT0689
Općina Podgora HR-21327 Podgora, A. Kačića Miočića 2 JPT0691
Općina Rasinja HR-48312 Rasinja, Trg Svetog Florijana 2 JPT0704
Općina Sveti Filip i Jakov 57113796391 HR-23207 Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 17 JPT1353
Općina Seget 03663954500 HR-21218 Seget Donji, Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1 JPT1345
Grad Ogulin 58264108511 HR-47300 Ogulin, Ulica Bernardina Frankopana 11 JPT1205
Općina Sveti Križ Začretje 18648820219 HR-49223 Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1 JPT1354
Općina Sukošan 05968747240 HR-23206 Sukošan, Sukošan ulica XVIII/ 10 JPT1351
Općina Skrad 37326349433 HR-51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8 JPT1346
Grad Skradin 69995449367 HR-22222 Skradin, Trg Male Gospe 3 JPT1215
Općina Sveti Lovreč 19903347497 HR-52448 Sveti Lovreč, Gradski trg 4 JPT1355
Grad Kutina 41888874500 HR-44320 Kutina, Trg Kralja Tomislava 12 JPT1197
Grad Obrovac 65496793357 HR-23450 Obrovac, Obala kralja Dmitra Zvonimira bb JPT1204
Općina Stankovci 13734771602 HR-23422 Stankovci, Stankovci 232 JPT1347
Grad Labin HR-52220 Labin, Titov trg 11 JPT1198
Općina Starigrad 52749374195 HR-23244 Starigrad–Paklenica, Trg Marasovića 1 JPT1348
Grad Makarska 53515145212 HR-21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1 JPT02496
Grad Oroslavje HR-49243 Oroslavje, Oro trg 1 JPT1206
Općina Stubičke Toplice 15490794749 HR-49244 Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16 JPT1349
Općina Sućuraj 22949687323 HR-21469 Sućuraj, Sućuraj bb JPT1350
Općina Svetvinčenat 79825866723 HR-52342 Svetvinčenat, Svetvinčenat 47 JPT1357
Grad Nin 55065959531 HR-23232 Nin, Trg hrvatskih branitelja 1 JPT1201
Općina Tinjan 44827511522 HR-52444 Tinjan, Tinjan 2 JPT1361
Grad Novalja 85290822507 HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 JPT1202
Općina Sveta Nedelja 84615779206 HR-52231 Nedešćina, Nedešćina 103 JPT1352
Općina Tkon 71211305734 HR-23 212 Tkon, Mulina 7 JPT1363
Općina Šestanovac 71560615444 HR-21250 Šestanovac, Šestanovac bb JPT1358
Općina Tisno 00699288369 HR-22240 Tisno, Uska ulica 1 JPT1362
Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega 93923679060 HR-52465 Tar, Istarska br. 8 JPT1360
Općina Sveti Petar u Šumi 95418771492 HR-52404 Sv. Petar u Šumi, Sveti Petar u šumi 6 JPT1356
Općina Tounj 55680038973 HR-47264 Tounj, Linije 3b JPT1364
Grad Slunj 33366502542 HR-47240 Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12 JPT1216
Općina Tribunj 49029215165 HR-22212 Tribunj, Badnje 1 JPT1365
Općina Vojnić 32028576296 HR-47220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1 JPT1373
Općina Tuhelj 67394184503 HR-49215 Tuhelj, Tuhelj 36 JPT1366
Grad Otočac 14180718952 HR-53220 Otočac, Kralja Zvonimira 4 JPT1207
Grad Ozalj HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1 JPT1208
Općina Udbina 17826406163 HR-53234 Udbina, Stjepana Radića 6 JPT1367
Općina Unešić 18998273353 HR-22323 Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40 JPT1368
Općina Zagvozd 57306974930 HR-21270 Zagvozd, Franje Tuđmana 65 JPT1379
Općina Veliko Trgovišće 48320630286 HR-49214 Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2 JPT1369
Općina Zlatar Bistrica 84861610780 HR-49247 Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56 JPT1381
Grad Pag 32150762596 HR-23250 Pag, Branimirova obala 1 JPT1209
Općina Žakanje 22280655264 HR-47276 Žakanje, Žakanje 58 JPT1383
Općina Vižinada-Visinada 72858320824 HR-52447 Vižinada, Vižinada 18a JPT1372
Općina Vir 95169016556 HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja 1 JPT1370
Općina Vrsi 75575288881 HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6 JPT1376
Općina Višnjan-Visignano 14361625563 HR-52463 Višnjan, Trg slobode 1 JPT1371
Grad Rovinj-Rovigno 25677819890 HR-52210 Rovinj, Matteottijev trg 2 JPT1212
Grad Senj 61106276570 HR-53270 Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2 JPT1213
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Ispostava Pula HR-52100 Pula, Bože Gumpca 36 JPT1176
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Varaždin HR-42000 Varaždin, Ankice Opolski 2 JPT1015
Dukom plin d.o.o. 04711930896 HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 106 JPT0032
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava Virovitica HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3 JPT1014
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek HR-31000 Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1d JPT1159
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava Vukovar 84397956623 HR-32000 Vukovar, 204. Vukovarske brigade 63 JPT1177
Grad Sinj 03210055420 HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10 JPT1214
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Varaždin, Ispostava Koprivnica HR-48000 Koprivnica, Taraščice 2 JPT1045
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Varaždin, Ispostava Krapina HR-49000 Krapina, Frana Galovića 1c JPT0788
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb, Ispostava Bjelovar HR-43000 Bjelovar, Gundulićeva 1/II JPT0131
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb, Ispostava Karlovac HR-47000 Karlovac, Trg M. Šufflaya 1 JPT0420
Grad Trilj 91648398574 HR-21240 Trilj, Poljičke Republike 15 JPT1217
Općina Vrsar-Orsera 03592077573 HR-52450 Vrsar, Rade Končara 29 JPT1375
Grad Vodice 74633363090 HR-22211 Vodice, Ive Čače 8 JPT1220
Grad Trogir 84400309496 HR-21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II. 1 JPT1218
Općina Zmijavci 79161451240 HR-21266 Zmijavci, Ulica Domovinskog rata 161 JPT1382
Grad Vinkovci 67648791479 HR-32100 Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1 JPT1219
Općina Zadvarje 71974924545 HR-21255 Zadvarje, Sv. Kate 28 JPT1377
Općina Zagorska Sela 69544772850 HR-49296 Zagorska Sela, Zagorska Sela 38 JPT1378
Općina Zemunik Donji 82242641755 HR-23222 Zemunik Donji, Ulica I br. 16 JPT1380
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera HR-53231 Plitvička Jezera, Plitvička jezera bb JPT0339
Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje HR-44325 Krapje, Krapje 16 JPT0328
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 24661445515 HR-53274 Krasno, Krasno 96 JPT0340
Javna ustanova Park prirode Papuk HR-34330 Velika, Stjepana Radića 46 JPT0341
Grad Vrlika HR-21236 Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 5 JPT1221
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava Požega HR-34000 Požega, Županijska ulica 19 JPT1180
Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i fondove EU 12928625880 HR-43000 Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8 JPT0010
Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša 12928625880 HR-43000 Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8 JPT0966
Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. 29831668155 HR-43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8 JPT0011
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT1161
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac 46830600751 HR-47000 Karlovac, Vladka Mačeka 44 JPT0149
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar, Pogon Križevci 46830600751 HR-48260 Križevci, Trg Svetog Florijana 3 JPT0153
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Jastrebarsko 46830600751 HR-10450 Jastrebarsko, Cvetkovačka 2a JPT0148
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, Pogon Ludbreg 46830600751 HR-42230 Ludbreg, Zagorska 4 JPT0918
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Ozalj 46830600751 HR-47280 Ozalj, Kurilovac 14 JPT0936
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, Pogon Đurđevac 46830600751 HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8d JPT0144
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, Pogon Kutina 46830600751 HR-44320 Kutina, Crkvena 5 JPT0154
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, Pogon Lipik 46830600751 HR-34551 Lipik, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT0156
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod, Pogon Nova Gradiška 46830600751 HR-35400 Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 12 JPT0161
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Brač 46830600751 HR-21400 Supetar, Put Vrila 7 JPT0187
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Ogulin 46830600751 HR-47300 Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5 JPT0933
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Požega 46830600751 HR-34000 Požega, Primorska 24 JPT0173
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogon Glina 46830600751 HR-44400 Glina, Frankopanska 18 JPT0938
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogon Petrinja 46830600751 HR-44250 Petrinja, Kupska 1a JPT0937
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogon Hrvatska Kostajnica 46830600751 HR-44430 Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 48 JPT0146
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogonski ured Sunja 46830600751 HR-44210 Sunja, Matije Gupca 2 JPT0940
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogonski ured Dvor 46830600751 HR-44440 Dvor, Ante Brune Bušića 24 JPT0941
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Pogonski ured Topusko 46830600751 HR-44415 Topusko, Školska 53 JPT0939
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod 46830600751 HR-35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV broj 11 JPT0183
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Ston 46830600751 HR-20230 Ston, Česvinica 3 JPT0930
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Pogon Sisak 15907062900 HR-44000 Sisak, M. Cvetkovića bb JPT0180
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci, Pogon Vukovar 46830600751 HR-32000 Vukovar, Gundulićeva 20 JPT0200
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci, Pogon Ilok 46830600751 HR-32236 Ilok, Ante Benešića 20 JPT0920
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica 46830600751 HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42 JPT0197
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever 09518585079 HR-42000 Varaždin, Međimurska 26c JPT0989
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Samobor 46830600751 HR-10430 Samobor, Mlinska 22 JPT0177
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo 46830600751 HR-10370 Dugo Selo, Domobranska 14a JPT0915
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Sveti Ivan Zelina 46830600751 HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 58 JPT0188
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Zaprešić 46830600751 HR-10290 Zaprešić, Ulica Bana Josipa Jelačića 14 JPT0916
Grad Ilok 83038408398 HR-32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 13 JPT0068
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Sveta Klara 46830600751 HR-10020 Zagreb-Novi Zagreb, Sisačka 27 JPT0917
HEP-PLIN d.o.o., Pogonski ured Požega HR-34000 Požega, Primorska 24 JPT0172
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a JPT0204
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Pogon Drniš 46830600751 HR-22320 Drniš, Put Glavice 2 JPT0928
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Metković 46830600751 HR-20350 Metković, Mlinska 1A JPT0158
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Hvar 46830600751 HR-21460 Stari Grad, Nikole Tesle 4 JPT0186
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Imotski 46830600751 HR-21260 Imotski, Kralja Zvonimira 5 JPT0147
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Vrgorac 46830600751 HR-21276 Vrgorac, Fra Ivana Rožića 40 JPT0199
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Beli Manastir 46830600751 HR-31300 Beli Manastir, Kralja Zvonimira 69 JPT0133
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, P HE Dubrovnik 09518585079 HR-20000 Dubrovnik, dr. Ante Starčevića 7 JPT0185
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug 09518585079 HR-21000 Split, Ivana Gundulića 42 JPT0990
HEP-PLIN d.o.o., Pogonski ured Slatina 41317489366 HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 JPT0166
Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Av.Dubrovnik 12/IV 10000 Zagreb JPT0128
Grad Zagreb, gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Kuševićeva 2 10000 Zagreb JPT0130
Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet $$EMPTY$$ JPT0129
Gradski prijevoz putnika d.o.o. HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 1 JPT0127
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Služba za razvoj i investicije 46830600751 HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32 JPT1090
Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, Odsjek za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje 52339045122 HR-10310 Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 JPT1105
Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode HR-20000 Dubrovnik, Gundulićeva poljana 1 JPT0020
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Zapad 09518585079 HR-51000 Rijeka, Eugena Kumičića 13 JPT0190
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, TE Sisak 09518585079 HR-44010 Sisak, Ulica braće Bobetko 40 JPT0179
Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI za mali sliv Zagrebačko prisavlje 28921383001 HR-10373 Ivanja Reka, Hruščica, Savska bb JPT0282
Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI za mali sliv Zelina-Lonja 28921383001 HR-10370 Dugo Selo, Zagrebačka 35/I JPT0265
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Bistra 28921383001 HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8b JPT0271
Grad Glina 79799761840 HR-44400 Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2 JPT0065
Grad Kaštela 08727843572 HR-21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1 JPT1192
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Gorski kotar 28921383001 HR-51300 Delnice, Starčevićeva 4 JPT0259
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Vrljika 28921383001 HR-21260 Imotski, Blajburška bb JPT0267
Grad Klanjec 13212960913 HR-49290 Klanjec, Trg mira 11 JPT1193
Grad Krapina 70356651896 HR-49000 Krapina, Magistratska 30 JPT1196
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Lika, Podvelebitsko primorje i Otoci 28921383001 HR-53000 Gospić, Bužimska 10 JPT0256
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Kupa 28921383001 HR-47000 Karlovac, Obala Račkoga 10 JPT0251
Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu HR-52000 Pazin, M. B. Rašana 2/4 JPT0314
Crodux plin d.o.o. 50388109754 HR-10000 Zagreb, Kaptol 19 JPT0014
Drenovci d.o.o. 58020541864 HR-32257 Drenovci, Toljani 1 JPT0021
Grad Komiža 52006191628 HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17 JPT0071
Grad Kraljevica 41878841251 HR-51262 Kraljevica, Frankopanska 1a JPT0074
Dubrovačko primorje d.o.o. 66545607884 HR-20232 Slano, Obala Ohmučevića 2 JPT0030
Grad Krk 12405095116 HR-51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2 JPT0076
Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša HR-52100 Pula, Flanatička 29 JPT0315
1. Maj d.o.o. 23557321379 HR-52220 Labin, Vinež 81 JPT0001
Grad Hvar 01250166084 HR-21450 Hvar, Milana Kukurina 2 JPT1190
Grad Jastrebarsko 64942661827 HR-10450 Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13 JPT1114
Brod-plin d.o.o. 93572453653 HR-35105 Slavonski Brod, Tome Skalice 4 JPT0012
Bina-Istra d.d. 13439120211 HR-52426 Lupoglav, Zrinšćak 57 JPT0009
Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 07083287411 HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19 JPT0019
Dukom d.o.o. 73631219121 HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 70 JPT1101
Dvorac d.o.o. 15734642164 HR-31550 Valpovo, Matije Antuna Reljkovića 16 JPT0034
Grad Križevci 35435239132 HR-48260 Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 JPT0075
Eko-flor plus d.o.o. 50730247993 HR-49243 Oroslavje, Mokrice 180c JPT1141
Hrvatski Telekom d.d., Regija 2 Jug 81793146560 HR-21000 Split, PP 498 JPT0303
Elektrometal – distribucija plina d.o.o. 72439215688 HR-43000 Bjelovar, Ferde Rusana 21 JPT0037
Energo d.o.o. 99393766301 HR-51000 Rijeka, Dolac 14 JPT0039
Grad Garešnica 58382750026 HR-43280 Garešnica, Vladimira Nazora 22 JPT0064
Grad Hrvatska Kostajnica 06208368082 HR-44430 Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava 2B JPT0067
Grad Imotski 18919978758 HR-21260 Imotski, Ante Starčevića 23 JPT1191
Grad Koprivnica 62112914641 HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1 JPT0072
Grad Knin 00981494061 HR-22300 Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana 2 JPT1194
Grad Kutjevo 51418894400 HR-34340 Kutjevo, Trg Graševine 1 JPT1032
Hrvatska radio-televizija 68419124305 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 3 JPT0212
Hrvatski Telekom d.d., Regija 4 Istok 81793146560 HR-31000 Osijek, Kardinala Alojzija Stepinca 8a JPT0293
Hrvatski Telekom d.d., Regija 3 Zapad 81793146560 HR-51000 Rijeka, Ciottina 17 (pp 95) JPT0300
HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb (Promijenjeno) HR-10000 Zagreb, Savska cesta 32 JPT0304
Murvica d.o.o. 68902357395 HR-51260 Crikvenica, Trg Stjepana Radića1/II JPT0048
Ivaplin d.o.o. 57676681803 HR-10310 Ivanić-Grad, Moslavačka 13 JPT1110
Ivkom-Plin d.o.o. 95193122518 HR-42240 Ivanec, Vladimira Nazora 96b JPT0322
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije 41913392636 HR-42000 Varaždin, Kratka 1 JPT0335
Ivkom d.d. 31407797858 HR-42240 Ivanec, Vladimira Nazora 96b JPT0321
Ivkom-Vode d.o.o. 91920869215 HR-42240 Ivanec, Vladimira Nazora 96b JPT1008
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Primorsko-goranske županije - Priroda HR-51000 Rijeka, Grivica 4 JPT0330
Jasenovačke vode d.o.o. HR-44324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 18 JPT0327
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije 49151421757 HR-48000 Koprivnica, Florijanski trg 4/II JPT0334
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije 27478788865 HR-21000 Split, Prilaz braće Kaliterne 10 JPT0408
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije - Međimurska priroda 35686623551 HR-40315 Mursko Središće, Križovec, Trg međimurske prirode 1 JPT0332
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT1039
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik 22874515170 HR-22000 Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8 JPT0404
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT1040
Lučka uprava Šibensko-kninske županije 16023498983 22000 Šibenik, Drage 14 JPT0413
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT1047
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Dubrovnik 22874515170 HR-20000 Dubrovnik, Obala S.Radića 37 JPT0401
Lukom d.o.o. 29732862130 HR-42230 Ludbreg, Koprivnička 17 JPT0414
Općina Klenovnik HR-42244 Klenovnik, Klenovnik 8 JPT1074
Općina Maruševec HR-42243 Maruševec, Čalinec 52 JPT1075
Općina Lumbarda HR-20263 Lumbarda, Prvi žal bb JPT0658
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-52100 Pula, Trg Republike 1 JPT1158
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split 66912450056 HR-21000 Split, Ulica Moliških Hrvata 1 JPT0027
Državni hidrometeorološki zavod 74660437164 HR-10000 Zagreb, Grič 3 JPT0036
Usluga odvodnja d.o.o. 04849628232 HR-52000 Pazin, Šime Kurelića 22 JPT1387
Pragrande d.o.o. Za javnu odvodnju HR-52000, Trg 1. istarske brigade 14 JPT1157
Ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava zagrebačka, Sektor policije, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-10000 Zagreb, Petrinjska 20 JPT1079
INA-industrija nafte d.d. 27759560625 HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10 JPT0313
Komunalije d.o.o. Đurđevac 80548869650 HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 JPT1006
Zagrebački holding d.o.o. Folnegovićeva 1 10000 Zagreb JPT0876
OT-Optima telekom d.d. 36004425025 HR-10000 Zagreb, Bani 75a JPT0772
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara 36162371878 HR-10000 Zagreb, Petrinjska 30 JPT0492
AZM Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. 82667270868 HR-10000 Zagreb, Garićgradska 18 JPT0007
Koprivničke vode d.o.o. 20998990299 HR-48000 Koprivnica, Mosna 15 JPT0963
Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V JPT1082
Ministarstvo gospodarstva, Služba nadzora u području energetike JPT1388
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane 09518585079 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 JPT0205
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 58718630207 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT0132
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (promijenjeno) 87950783661 HR-10000 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 JPT0211
Tele2 d.o.o. 70133616033 JPT1390
Čvorkovac d.o.o. 99894441383 HR-31226 Dalj, Bana Josipa Jelačića 12 JPT0336
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. PRJ Vodovod pp 96 51000 Rijeka JPT0348
Ministarstvo gospodarstva HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT0418
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751 HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37 JPT0207
Odvodnja d.o.o. Ludbreg 10186946018 HR-42230 Sigetec Ludbreški, Sajmišna 19 JPT1462
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar 46830600751 HR-23000 Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8 JPT0202
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Zadar 22874515170 HR-23000 Zadar, Liburnska obala 8 JPT0403
Odvodnja d.o.o. 23000 Zadar, Hrvatskog sabora b.b. JPT0563
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 76108805525 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 JPT0210
Grad Poreč-Parenzo 41303906494 HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 5 JPT1210
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb HR-10000 Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3 JPT0993
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. HR-32100 Vinkovci, D. Žanića-Karle 47A JPT0841
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, za mali sliv Baranja 28921383001 HR-31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 115 JPT0276
Komunalno gospodarstvo HR-31540 Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2 JPT0355
Plinara Istočne Slavonije d.o.o. HR-32100 Vinkovci, Ohridska 17 JPT0786
Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Banovina 28921383001 HR-44000 Sisak, Ruđera Boškovića 10 JPT0263
Općina Drenje HR-31418 Drenje, Ljudevita Gaja 25 JPT0599
Ministarstvo financija, Carinska uprava HR-10000 Zagreb, A. Humboldta 4A JPT1043
Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije 16406615746 HR-48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3 JPT0894
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku 37836302645 HR-31000 Osijek, Kuhačeva 27 JPT0428
Općina Ernestinovo HR-31215 Ernestinovo, Školska 2 JPT0608
Općina Bilje HR-31327 Bilje, Kralja Zvonimira 1b JPT0571
Vodovod d.o.o., Zadar Špire Brusine 16 23000 Zadar JPT0857
Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varaždin 55545787885 HR-42000 Varaždin, Petra Krešimira IV-25 JPT1460
Park d.o.o. HR-52420 Buzet, Buzet, Sv.Ivan 12/1 JPT1484
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Pogon Osijek 15907062900 HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 3 JPT0164
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Našice 41317489366 HR-31500 Našice, Sokolska 1 JPT0160
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Đakovo 41317489366 HR-31400 Đakovo, Bana Jelačića 65 JPT0143
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Valpovo 41317489366 HR-31550 Valpovo, Osječka 16 JPT0193
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko-baranjska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa 36162371878 HR-31000 Osijek, Trg L. Ružičke 2 JPT0472
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT1041
Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Lonja-Trebež 28921383001 HR-44320 Kutina, Stjepana radića 7b JPT0254
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Valpovo HR-31550 Valpovo, K. P. Krešimira IV 1 JPT0821
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Donji Miholjac 41317489366 HR-31540 Donji Miholjac, Đure Basaričeka 15 JPT0139
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Beli Manastir 41317489366 HR-31300 Beli Manastir, Republike 14a JPT0134
Hrvatske autoceste d.o.o. 57500462912 HR-10000 Zagreb, Širolina ulica 4 JPT0213
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane 76767369197 HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a JPT0447
Komrad d.o.o. 96537643037 HR-33520 Slatina, Braće Radića 2 JPT0909
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Donji Miholjac HR-31540 Donji Miholjac, Kralja Tomislava 53a JPT0817
Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Biđ-Bosut 28921383001 HR-32100 Vinkovci, Josipa Kozarca 28 JPT0275
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu 28921383001 HR-31000 Osijek, Splavarska 2a JPT0258
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, VGI za mali sliv Karašica-Vučica 28921383001 HR-31540 Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 9 JPT0253
Urednost d.o.o. 96886957462 HR-31431 Čepin, Kralja Zvonimira 176 JPT0337
Uprava za ceste Osječko – baranjske županije HR-31000 Osijek, V. I. Meštrovića 14e JPT1438
Lučka kapetanija HR-32000 Vukovar, Županijska 62 JPT1437
Kapetanija pristaništa HR-31000 Osijek, Šetalište k. F. Šepera 6 JPT0344
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb 46830600751 HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32 JPT0203
Jadranski naftovod d.d., Sektor razvoja i investicija 89018712265 HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24 JPT0326
Javna ustanova Natura Viva zaštićenim dijelovima prirode Karlovačke županije 80960411357 HR-47000 Karlovac, J. Križanića 30 JPT1391
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Duga Resa 46830600751 HR-47250 Duga Resa, Josipa Bana Jelačića 67 JPT0935
VEKS d.o.o. Plaški HR-47304 Plaški, Ulica Svete Ane 18 JPT1399
Komunalno Duga Resa d.d. HR-47250 Duga Resa, Kolodvorska 1 JPT0356
Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarska inspekcija Karlovac HR-47000 Karlovac, Dr. V. Mačeka 26 JPT1394
Komunalno Ozalj HR-47280 Ozalj, Kolodvorska 29 JPT1395
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Našice HR-31500 Našice, Trg dr.F.Tuđmana 7 JPT0819
Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. HR-47300 Ogulin, Otok Oštarski 4e JPT1401
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac HR-47000 Karlovac, Gažanski Trg 8 JPT0859
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša HR-10000 Zagreb, Sarajevska cesta 7 JPT0445
Općina Đurđenovac HR-31511 Đurđenovac, Ulica grada Vukovara JPT0606
Javna ustanova Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje HR-10430 Samobor, Slani dol 1 JPT0329
Općina Bizovac HR-31222 Bizovac, Kralja Tomislava 89 JPT0572
Javna ustanova "Park prirode Kopački rit" HR-31328 Lug, Titov Dvorac 1 JPT1439
Vodovod i kanalizacija d.o.o. HR-47300 Ogulin, I. G. Kovačića 14 JPT1398
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava osječko-baranjska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-31000 Osijek, Prolaz kod Snježne Gospe 2 JPT0473
Općina Darda HR-31326 Darda, Svetog Ivana Krstitelja 89 JPT0589
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Ogulin - Pogonski ured Slunj 46830600751 HR-47240 Slunj, 14. Domobranske pukovnije 22 JPT0934
Općina Antunovac HR-31216 Antunovac, Braće Radića 4 JPT0565
Istarski vodovod d.o.o., Poslovna jednica Buzet 13269963589 HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8 JPT0316
Ministarstvo poljoprivrede 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT0446
Općina Donja Motičina HR-31513 Donja Motičina, Matije Gupca 62A JPT0593
Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarska inspekcija, Ispostava Ogulin HR-47300 Ogulin, B. Frankopana 11 JPT1396
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Buje 46830600751 HR-52460 Buje, Momjanska 1 JPT0136
Grad Buje-Buie 19611257971 HR-52460 Buje, Istarska 2 JPT1184
Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb 69693144506 HR-10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 JPT0229
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Đakovo HR-31400 Đakovo, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 10 JPT0818
Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Osijek HR-31000 Osijek, Županijska 4 JPT0820
Komunalno poduzeće Sabkom d.o.o. HR-47306 Saborsko, Senj 44 JPT1400
Općina Oprtalj-Portole 27242457430 HR-52428 Oprtalj, Matka Laginje 21 JPT1311
Općina Brtonigla-Verteneglio 81025770849 HR-52474 Brtonigla, Trg svetog Zenona JPT1240
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina 46830600751 HR-33520 Slatina, Industrijska 4 JPT0182
Ministarstvo zdravlja, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ - Odjel za Istru i Primorje, Ispostava Buje HR-52460 Buje, Trg J.B. Tita 6 JPT1457
Veterinarski ured Karlovac, Ispostava Ogulin, Veterinarska inspekcija HR-47300 Ogulin, B. Frankopana 11 JPT1402
Spelekom d.o.o. HR-47245 Rakovica, Rakovica 6 JPT1405
Komunalno Antus HR-47206 Lasinja, Trg hrvatskih branitelja br. 1 JPT1406
Komunalac d.o.o. HR-47240 Slunj, Trg dr. Petra Svačića 5 JPT1404
Plin Projekt d.o.o. HR-35400 Nova Gradiška, A. Stepinca 36 JPT0779
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Sinj 46830600751 HR-21230 Sinj, S. Tomaševića 2 JPT0178
Komunalno poduzeće d.o.o. HR-22300 Knin, Trg Oluje 9 JPT1409
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova 36162371878 HR-21000 Solin, Zvonimirova 114 JPT0482
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Knin HR-22300 Knin, Dr. Franje Tuđmana JPT1412
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik 46830600751 HR-22000 Šibenik, Ante Šupuka 1 JPT0189
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Pogon Knin 46830600751 HR-22300 Knin, Ulica IV gardijske brigade 48 JPT0929
Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove HR-22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića 39 I br. 2 JPT1408
Grad Split, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Odsjek za komunalne poslove, Pododsjek za promet HR-21000 Split, Obala kneza Branimira 17 JPT0104
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije HR-22000 Šibenik, Prilaz tvornici 39 JPT1407
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 49508397045 HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38 JPT0553
Ministarstvo obrane JPT1414
Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50 22000 Šibenik JPT0862
Komunalno društvo d.o.o. Biskupija HR-22312 Orlić, Trg Ivana Meštrovića JPT1410
Komunalno društvo d.o.o. Kijevo HR-22310 Kijevo, Bajani 12 JPT1411
Čistoća d.o.o. HR-21000 Split, Put Plokita 81 JPT1413
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi 37836302645 HR-34000 Požega, Trg Matka Peića 3 JPT0430
EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Split 37680265422 HR-21000 Split, Kopilica 5a JPT0043
Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet 09933651854 HR-23000 Zadar, Narodni trg 1 JPT1415
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za posebne poslove sigurnosti 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT1007
Plinacro SAVSKA 88A 10000 ZAGREB JPT0782
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini 37836302645 HR-49000 Krapina, Magistratska 12 JPT0427
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci 37836302645 HR-51000 Rijeka, Užarska 26 JPT0432
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije HR-23000 Zadar, Braće Vranjanina 11 JPT1454
EVN Croatia Plin d.o.o., Podružnica Zadar - nije aktivno 37680265422 HR-23000 Zadar, Ulica Hrvatskog sabora 42 JPT0041
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci, Pogon Županja 46830600751 HR-32270 Županja, Veliki Kraj 86 JPT0208
Grad Solin, Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom HR-21210 Solin, Stjepana Radića 42 JPT0103
Sisački vodovod d.o.o. HR-44000 Sisak, Obala Ruđera Boškovića 11 JPT0801
Javna ustanova „Park prirode Velebit“ HR-53000 Gospić, Kaniža Gospićka 4b JPT1443
Javna ustanova "Park prirode Telaščica" HR-23281 Sali, Sali IV 2 JPT1444
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine 37836302645 HR-10000 Zagreb, Runjaninova 2 JPT0421
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu 37836302645 HR-21000 Split, Porinova bb JPT0435
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu 37836302645 HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2 JPT0439
Otok Ugljan d.o.o. 72374636452 HR-23273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2 JPT1448
Hidrokom d.o.o. 40201884285 HR-53234 Udbina, Trg Svete Lucije 9 JPT0209
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Trogiru 37836302645 HR-21220 Trogir, Gradska 41 JPT0438
Općina Kostrena HR-51221 Kostrena, Sveta Lucija 38 JPT0645
Lučka uprava Zadar HR-23000 Zadar, Liburnska obala 6/1 JPT1446
HRIPA d.o.o. HR-23232 Nin, Trg Hrvatskih branitelja 1 JPT1451
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu 37836302645 HR-35000 Slavonski Brod, Ante Starčevića 43 JPT0434
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli 37836302645 HR-52100 Pula, Ulica Grada Graza 2 JPT0431
Komunalac Nin d.o.o. HR-23232 Nin, Trg Hrvatskih branitelja 1 JPT1453
Hrvatska kontrola zračne plovidbe 33052761319 HR-10410 Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2 JPT1447
Komunalno poduzeće "Galeb d.o.o." 51238898241 HR-23312 Novigrad, Trg kralja Tomislava 1 JPT1449
Vir održavanje d.o.o. za komunalne djelatnosti 37440789789 HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja b.b. JPT1445
EVN Croatia Plin d.o.o., Centar za korisnike Zadar HR-23000 Zadar, Hrvatskog sabora 42 JPT1450
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku 37836302645 HR-20000 Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6 JPT0423
Komunalije i odvodnja d.o.o. HR-23232 Nin, Trg Hrvatskih branitelja 1 JPT1452
Plinara d.o.o. Pogon Poreč-Vrsar HR-52440 Poreč, Pionirska 1 JPT1417
EVN Croatia Plin d.o.o. 37680265422 HR-10000 Zagreb, Zagrebačka avenija 104 JPT0042
Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 HR-10000 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 JPT0298
Odvodnja Poreč d.o.o. 67294322519 HR-52240 Poreč, Mlinska 1 JPT1178
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu 37836302645 HR-47000 Karlovac, V. Vranicanija 6 JPT0426
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu 28921383001 HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b JPT0994
Vodovod-Vir d.o.o. HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja b.b. JPT1165
Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Zaštitu okoliša i komunalne poslove HR-23000 Zadar, Božidara Petranovića 8 JPT1455
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Karlovac 55545787885 HR-47000 Karlovac, Banija 37 JPT0218
Hrvatske ceste d.o.o. Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Split 55545787885 HR-21000 Split, Ruđera Boškovića 22 JPT0224
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Slavonski Brod 55545787885 HR-35000 Slavonski Brod, I. G. Kovačića 58 JPT0223
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek 13148821633 HR-31000 Osijek, Ulica Cara Hadrijana 3 JPT0288
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split 13148821633 HR-21000 Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5 JPT0290
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Dubrovnik 55545787885 HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 JPT0216
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka 13148821633 HR-51410 Opatija, Maršala Tita 166 JPT0289
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku 37836302645 HR-22000 Šibenik, J. Čulinovića 1/3 JPT0437
Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku 37836302645 HR-44000 Sisak, Nikole Tesle 17 JPT0433
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću 37836302645 HR-53000 Gospić, Budačka 12 JPT0424
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Pula 55545787885 HR-52100 Pula, Partizanski put 140 JPT0220
Istarski vodovod d.o.o., Poslovna jedinica Rovinj 13269963589 HR-52210 Rovinj, Stjepana Radića 7 JPT0318
Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. HR-21230 Sinj, 126. brigade HV-a 13 JPT0858
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak 55545787885 HR-44000 Sisak, Lađarska ulica 28c JPT0222
Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac 23753294472 HR-23281 Sali, Obala Petra Lorinija bb JPT1440
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2 JPT0987
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb 13148821633 HR-10000 Zagreb, Kupska 4 JPT0291
Grad Petrinja, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti HR-44250 Petrinja, Ivana Gundulića 2 JPT1155
Grad Lipik HR-34551 Lipik, Marije Terezije 27 JPT1033
Vode Lipik d.o.o. HR-34550 Pakrac, Križnog puta 18 JPT1459
Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu 28921383001 HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22 JPT0284
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split 46830600751 HR-21000 Split, Poljička cesta 73 JPT0184
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Policijska postaja Kaštela 36162371878 HR-21212 Kaštel Sućurac, Ante Starčevića 17a JPT0484
Zelenjak d.o.o. HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 JPT1422
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za inspekcijske poslove, PJ u Krapini – Odjel za Krapinsko-zagorsku županiju HR-49210 Zabok, Kumrovečka 6 JPT1420
Krakom - vodoospkrba i i odvodnja d.o.o. 18804286885 HR-49000 Krapina, Gajeva 20 JPT0392
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko zagorska, Služba za granicu HR-49210 Zabok, Matije Gupca 53 JPT1421
VIOP d.o.o. 73492360733 HR-49218 Pregrada, Stjepana Radića 17 JPT1428
HUMKOM d.o.o. 21695347230 HR-49231 Hum na Sutli, Lastine 1 JPT1430
Zagorski vodovod d.o.o. HR-49210 Zabok, K.Š. Gjalskog JPT1424
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije HR-49000 Krapina, Zagrebačka 13 JPT1426
Grad Pregrada HR-49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2 JPT1211
Zelenjak-plin d.o.o. HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 JPT1423
HUMPLIN d.o.o. 35352838790 HR-49231 Hum na Sutli, Lastine 1 JPT1427
HUMVIO d.o.o. 57056832546 HR-49231 Hum na Sutli, Lastine 1 JPT1429
Grad Zlatar 36370939278 HR-49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 JPT1227
Plin Konjščina d.o.o. HR-49282 Konjščina, Jertovec 150 JPT1432
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Zagreb 55545787885 HR-10000 Zagreb, Metalčeva 5 JPT1089
Zagorski metalac d.o.o. HR-49210 Zabok, Celine 2 JPT1433
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 22874515170 HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14 JPT0448
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Imotskom 37836302645 HR-21260 Imotski, Ante Starčevića 7 JPT0425
Vodovod Imotske krajine Blajburška 133 21260 Imotski JPT0864
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. PRJ Kanalizacija pp 96 51000 Rijeka JPT0347
Montcogim plinara d.o.o., Jastrebarsko HR-10450 Jastrebarsko, Tadije Smičiklasa 2a JPT1119
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za inspekcijske i upravne poslove, Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija zaštite od požara 36162371878 HR-10000 Zagreb, Ilica 335 JPT0493
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Zadar 69693144506 HR-23000 Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12 JPT1442
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula 22874515170 HR-52100 Pula, Riva ulica 18 JPT0402
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pula 69693144506 HR-52100 Pula, Šijanska cesta 12 JPT1466
Montcogim plinara d.o.o., Sveta Nedelja HR-10431 Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 2 JPT1129
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe HR-52100 Pula, Forum 2 JPT1467
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana 28921383001 HR-21000 Split, Ulica grada Vukovara 35 JPT0266
Montcogim Plinara d.o.o., DP Pleternica HR-34310 Pleternica, Vinogradska 1 JPT0555
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za zaštitu okoliša HR-52100 Pula, Forum 2 JPT1468
Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Vodoopskrba HR-31000 Osijek, Poljski put 1 JPT1173
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula 46830600751 HR-52100 Pula, Vergerijeva 6 JPT0174
Općina Klinča Sela HR-10450 Klinča Sela, Karlovačka cesta 28e JPT1118
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Inspektorat unutarnjih poslova, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova 36162371878 HR-52100 Pula, Trg Republike 1 JPT1469
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Buzet 46830600751 HR-52420 Buzet, Sveti Ivan 4/1 JPT0921
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Buje 69693144506 HR-52460 Buje, Rudine bb JPT1473
Žminj d.o.o. HR-52341 Žminj, Pazinska cesta 2/G JPT1167
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Labin 46830600751 HR-52220 Labin, Pulska 1 JPT0155
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Pazin 46830600751 HR-52000 Pazin, Dinka Trinajstića 14 JPT0168
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Rijeka 55545787885 HR-51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/IX JPT0221
Vodovod Klinča Sela d.o.o. HR-10452 Donja Zdenčina, Matije Gupca 1 JPT1464
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Poreč 46830600751 HR-52440 Poreč, Mate Vlašića 2 JPT0171
Vode Pisarovina d.o.o. HR-10451 Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13 JPT1465
HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 JPT1456
Istarski vodovod d.o.o., Poslovna jednica Poreč 13269963589 HR-52440 Poreč, Tina Ujevića 32 JPT0317
Hrvatske vode HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 JPT1087
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana 28921383001 HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3 JPT0262
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, VGI za mali sliv Vuka 28921383001 HR-31000 Osijek, Splavarska 2a JPT0270
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pazin 69693144506 HR-52000 Pazin, Jurja Dobrile 2 JPT1479
Mandalena d.o.o. HR-52206 Marčana161 (općina Marčana) JPT1486
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet 55545787885 HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 JPT0214
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, VGI za mali sliv Županijski kanal 28921383001 HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 29 JPT0278
Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 74640705361 HR-42000 Varaždin, Ljudevita Gaja 4 JPT0903
Plinacro d.o.o. 69401829750 HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a JPT0783
Vodovod d.o.o., Pula HR-52100 Pula, Radićeva 9 JPT0855
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Česma-Glogovnica 28921383001 HR-43000 Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4c JPT0246
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin 69693144506 HR-52220 Labin, Zelenice 40 JPT1476
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Poreč 69693144506 HR-52440 Poreč, Tina Ujevića 6a JPT1475
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Rovinj 69693144506 HR-52210 Rovinj, Stjepana Radića 26 JPT1477
Pula Herculanea d.o.o. HR-52100 Pula, Trg I. Istarske brigade 14 JPT0796
Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Zadar 55545787885 HR-23000 Zadar, Stube Narodnog lista bb JPT1441
Albanež d.o.o. HR-52100 Banjole, Kamik bb (općina Medulin) JPT1485
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Buzet 69693144506 HR-52420 Buzet, Naselje Goričica 6 JPT1478
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a JPT1162
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Šumetlica-Crnac 28921383001 HR-35400 Nova Gradiška, Jurja Haulika 12/I JPT0257
Istarski vodovod d.o.o., Poslovna jedinica Pazin 13269963589 HR-52000 Pazin, Poljoprivredne škole 6 JPT0319
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT0984
Usluga d.o.o. Pazin Šime Kurelića 22 52000 Pazin JPT0832
Vodovod Labin d.o.o. Ul. Slobode 6 52220 Labin JPT0865
Usluga d.o.o. Poreč HR-52440 Poreč, Mlinska 1 JPT0834
Limska draga d.o.o. HR-52352 Kanfanar, Trg Marka Zelka 6 JPT1487
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT1481
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Plitvica - Bednja 28921383001 HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b JPT0273
Valade d.o.o. HR-52211 Bale, Trg Tomaso Bembo 1 JPT1488
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv Trnava 28921383001 HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2 JPT0248
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT1483
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Dubrovačko primorje 28921383001 HR-20000 Dubrovnik, Vukovarska 8 JPT0250
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Srednje dalmatinsko primorje i otoci 28921383001 HR-21000 Split, Ulica grada Vukovara 35 JPT0268
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Krka-Šibensko primorje 28921383001 HR-22000 Šibenik, Splitska 4 JPT0283
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Matica 28921383001 HR-21276 Vrgorac, Težačka 3 JPT0269
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Cetina 28921383001 HR-21230 Sinj, Miljenka Buljana 35 JPT0280
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Neretva-Korčula 28921383001 HR-20355 Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5 JPT0277
Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, VGI za mali sliv Zrmanja-Zadarsko primorje 28921383001 HR-23000 Zadar, Rikarda Katalinića Jeretova 5 JPT0279
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Kvarnersko primorje i otoci 28921383001 HR-51000 Rijeka, Verdieva 6 JPT0960
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Raša-Boljučnica 28921383001 HR-52220 Labin, Zelenica 18 JPT0255
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Ilova-Pakra 28921383001 HR-43500 Daruvar, Josipa Jelačića 20 JPT0249
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Orljava-Londža 28921383001 HR-34000 Požega, Matije Gupca 6 JPT0260
Privreda Petrinja HR-44250 Petrinja, Ivana Gundulića 14 JPT1470
Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, VGI za mali sliv Mirna-Dragonja 28921383001 HR-52420 Buzet, Naselje Verona 4 JPT0261
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Subotska-Strug 28921383001 HR-44330 Novska, Kralja Zvonimira 97 JPT0264
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Sektor za granicu HR-52200 Pula, Trg Republike kbr. 1 JPT1458
Odvodnja d.o.o. Rovinj-Rovigno d.o.o. 47873119402 HR-52210 Rovinj, Trg na Lokvi 3A JPT1463
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Velika Gorica 46830600751 HR-10410 Velika Gorica, Slavka Kolara 17 JPT0195
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane 09518585079 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 JPT0206
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin 46830600751 HR-42000 Varaždin, Kratka 3 JPT0194
Varkom d.d. 39048902955 HR-42000 Varaždin, Trg Bana Jelačića 15 JPT0835
Komunalac d.o.o. Dvor HR-44440 Dvor, Matijevići, E. Kvaternika 3 JPT0357
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak 46830600751 HR-44000 Sisak, Tomislavova 42 JPT0181
Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 57346605206 HR-44415 Topusko, Ponikvari 77a JPT1490
Eko Moslavina d.o.o. za komunalno gospodarstvo HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/1 JPT1489
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin 55545787885 HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25 JPT1172
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar 55545787885 HR-43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 2 JPT0215
INA-industrija nafte d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor podrške istraživanju i proizvodnji 27759560625 HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10 JPT1091
Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prometno-tehničku djelatnost i održavanje nerazvrstanih cesta 25654647153 HR-47000 Karlovac, Banjavčićeva 9 JPT0069
Grad Virovitica,Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo, sa sjedištem u Virovitici HR-33000 Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1 JPT0112
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon Ploče 46830600751 HR-20340 Ploče, Dalmatinska 3 JPT0170
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Inspektorat unutarnjih poslova 36162371878 HR-43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka bb JPT0460
Izvor Ploče 09475552617 HR-20340 Ploče, Kralja Tomislava 16 JPT0323
Lučka uprava Ploče HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21 JPT1416
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Ploče 22874515170 HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 24 JPT1160
Lučka uprava Osijek HR-31000 Osijek. Šetalište k. F. Šepera 6 JPT1491
Istarski vodovod d.o.o., Poslovna jednica Buje 13269963589 HR-52460 Buje, Vodovodna 26 JPT0320
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu 28921383001 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 JPT1492
Vodovod Korenica d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 85899000581 HR-53230 Korenica, Trg sv. Jurja 12 JPT1493
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Gospić 55545787885 HR-53000 Gospić, Smiljanska 39 JPT0217
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić 46830600751 HR-53000 Gospić, Lipovska 31 JPT0145
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci 46830600751 HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 96 JPT0196
Vodovod grada Vukovara d.o.o. 95863787953 HR-32000 Vukovar, Jana Bate 4 JPT1169
Prvo plinarsko društvo - Distribucija plina d.o.o. 51543249867 HR-32000, Kardinala Alojzija Stepinca 27 JPT1418
Vodovod d.o.o, Vukovar HR-32000 Vukovar, Jana Bate 4 JPT0848
Tehnostan d.o.o. 91347134540 HR-32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 23 JPT0809
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Osijek 69693144506 HR-31000 Osijek, Prolaz J. Benešića 1 JPT0241
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek 46830600751 HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1A JPT0167
Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu HR-31000 Osijek, Kuhačeva 9 JPT0089
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 JPT0165
Agencija za vodne putove 24329099782 HR-32000 Vukovar, Parobrodarska 5 JPT0004
Vodovod-Osijek d.o.o., PJ HR-31000 Osijek, Poljski put 1 JPT0870
6. Maj odvodnja d.o.o. Umag HR-52470 Umag, Tribje 2 JPT0383
6. Maj d.o.o. 56396370038 HR-52470 Umag,Tribje 2 JPT0002
Voda d.o.o. Orahovica 25354752131 HR-33515 Orahovica, Vladimira Nazora 14 JPT1494
Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo HR-34000 Požega, Županijska 7 JPT1496
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Valpovo 46830600751 HR-31550 Valpovo, Slatine 7 JPT0192
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Pogon Donji Miholjac 46830600751 HR-31540 Donji Miholjac, Basaričekova 15 JPT0140
Grad Belišće HR-31551 Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana JPT0051
Hidrobel d.o.o. HR-31551 Belišće, Radnička 1B JPT1436
Komunalno gospodarstvo "Park" d.o.o. HR-31540 Donji Miholjac, Pavla Radića 99 JPT1497
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Blato 46830600751 HR-20271 Blato na Korčuli, Ulica 65 70 JPT0932
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu 37836302645 HR-10000 Zagreb, Mesnička 49 JPT0442
Hrvatske vode, VGO za gornju Savu 28921383001 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220/VIII JPT0281
Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI za mali sliv Krapina-Sutla 28921383001 HR-49214 Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13 JPT0274
Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša JPT1498
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec 46830600751 HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2 JPT0137
Međimurske vode d.o.o. 81394716246 HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 JPT0416
Međimurje-Plin d.o.o. 29035933600 HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4 JPT0415
Gradska plinara Zagreb d.o.o. HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 1 JPT0125
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 JPT0110
VG Komunalac d.o.o. HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 JPT0839
VG Vodoopskrba d.o.o. HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 JPT0840
VG Čistoća d.o.o. HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 JPT0838
Komunalije - vodovod d.o.o. Čazma 88859295468 HR-43240 Čazma, Svetog Andrije 14 JPT0353
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica 46830600751 HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32 JPT0150
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok 46830600751 HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57 JPT0201
Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Zagreb 55545787885 HR-10000 Zagreb, Metalčeva 5/VI JPT0228
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za energetiku i mrežnu infrastrukturu HR-10000 Zagreb, Slavonska avenija 6/VII JPT0983
Savjetodavna služba HR-10000 Zagreb, Savska 41 JPT1093
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. 54189804734 HR-10000 Zagreb, Koledovčina ulica 1 JPT1099
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT1077
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom 19370100881 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT0495
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 82215698659 HR-44000 Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36 JPT0803
Ministarstvo zdravstva 88362248492 HR-10000 Zagreb, Ksaver 200a JPT1081
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Ivanec 88362248492 HR-42240 Ivanec, Dr. Đure Arnolda 11 JPT0503
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Varaždin 88362248492 HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4 JPT0502
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Ludbreg 88362248492 HR-42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14 JPT1461
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Novi Marof 88362248492 HR-42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1 JPT0500
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Našice 88362248492 HR-31500 Našice, Trg dr. FranjeTuđmana 7 JPT0520
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Donji Miholjac 88362248492 HR-31540 Donji Miholjac, Vukovarska 1 JPT0518
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Velika Gorica 88362248492 HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 JPT0511
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Vrbovec 88362248492 HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 JPT1142
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Sisak 88362248492 HR-44000 Sisak, I. Kukuljevića Sakcinskog 26 JPT0516
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Poreč 88362248492 HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 4 JPT1179
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Sveti Ivan Zelina 88362248492 HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12 JPT1130
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Samobor 88362248492 HR-10432 Bregana, Đure Basaričeka 4 JPT1123
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Novska 88362248492 HR-44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 JPT1010
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Kutina 88362248492 HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12 JPT0536
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Jastrebarsko 88362248492 HR-10450 Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 2 JPT1112
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Karlovac 88362248492 HR-47000 Karlovac, Vranicanijeva 4 JPT0534
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Ivanić-Grad 88362248492 HR-10310 Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nadzora 1 JPT1106
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Dugo Selo 88362248492 HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1 JPT1094
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čazma 88362248492 HR-43240 Čazma, Milana Novačića 13 JPT0504
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Đurđevac 88362248492 HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1 JPT0507
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec 88362248492 HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2 JPT0512
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica 88362248492 HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1 JPT0513
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica 88362248492 HR-48000 Koprivnica, Antuna Nemčića 5 JPT0508
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Zlatar HR-49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 JPT1431
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Pregrada HR-49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2 JPT1425
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Krapina 88362248492 HR-49000 Krapina, Frana Galovića bb JPT0535
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Donja Stubica HR-49240 Donja Stubica, Trg M. Gupca 20 JPT1434
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Šibenik 88362248492 HR-22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2 JPT0551
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Zadar 88362248492 HR-23000 Zadar, Narodni trg 1 JPT0542
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Gospić 88362248492 HR-53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4 JPT0497
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Vis 88362248492 HR-21480 Vis, Vis bb JPT0531
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Trogir 88362248492 HR-21220 Trogir, Trogir bb JPT0530
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Split 88362248492 HR-21000 Split, Prilaz braće Kaliterna 10 JPT0524
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Sinj 88362248492 HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10 JPT0527
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Rovinj 88362248492 HR-52210 Rovinj, Pietro Bobicchhio 1 JPT0547
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Solin 88362248492 HR-21210 Solin, Solin bb JPT0528
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Brač 88362248492 HR-21400 Supetar, Riva bb JPT0529
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Ploče 88362248492 HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 16 JPT0501
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Omiš 88362248492 HR-21310 Omiš, Omiš bb JPT0526
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Korčula 88362248492 HR-20260 Korčula, Trg braće Radića 1 JPT0498
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Dubrovnik 88362248492 HR-20000 Dubrovnik, Vukovarska 16 JPT0533
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Rab 88362248492 HR-51280 Rab, Trg Muncipium Arba 2 JPT0956
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Rijeka 88362248492 HR-51000 Rijeka, Riva 10 JPT0950
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Pula 88362248492 HR-52100 Pula, Mletačka 12 JPT0522
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Delnice 88362248492 HR-51300 Delnice, Trg 138 Brigade HV br.4 JPT0952
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Buzet HR-52460 Buje, Trg J.B.Tita 5 JPT1472
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Buje HR-52460 Buje, Trg J.B.Tita 5 JPT1471
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Vukovar 88362248492 HR-32000 Vukovar, Županijska 11 JPT0541
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Slavonski Brod 88362248492 HR-35105 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1 JPT0538
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Osijek 88362248492 HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića JPT0517
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Pazin 88362248492 HR-52000 Pazin, M.B.Rašana 2 JPT0523
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Opatija 88362248492 HR-41410 Opatija, Maršala Tita 4 JPT0954
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Labin 88362248492 HR-52220 Labin, Titov trg 11 JPT0506
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Mali Lošinj 88362248492 HR-51550 Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 JPT0953
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Krk 88362248492 HR-51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3 JPT0955
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Crikvenica 88362248492 HR-51260 Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 84a JPT0951
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Županja 88362248492 HR-32270 Županja, Josipa Juraja Strossmayera 18 JPT0543
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Đakovo 88362248492 HR-31400 Đakovo, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 10 JPT0519
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Valpovo 88362248492 HR-31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 1 JPT0521
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Požega 88362248492 HR-34000 Požega, Županijska 7 JPT0510
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Pakrac HR-34550 Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 JPT1495
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Nova Gradiška 88362248492 HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 JPT0544
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije 88362248492 HR-10000 Zagreb, Ksaver 200a JPT0509
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 JPT1482
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku 19370100881 HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80 JPT0494
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva 76767369197 HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 JPT1480
Ministarstvo državne imovine, Uprava za nekretnine 95555881478 HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 JPT0003
Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša HR-42000 Varaždin, Franjevački trg 7 JPT1200
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi HR-10000 Zagreb, Ksaver 200a JPT0545
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Bjelovar 88362248492 HR-43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8 JPT1499
VIPnet d.o.o. 29524210204 HR-10000 Zagreb, Vrtni put 1 JPT1389
Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Daruvar 88362248492 HR-43500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14 JPT0514
Ministarstvo državne imovine 95555881478 HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 JPT0807
IŽ- Upravni odjel za održivi razvoj , Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Flanatička 29 52100 Pula JPT0324
JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNU DJELATNOST "IZVOR" Trg kralja Tomislava 16 20340 Ploče JPT0331
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Trg kralja Tomislava 34 10410 Velika Gorica JPT0111
DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin M. B. Rašana 7 52000 Pazin JPT0033
Grad Velika Gorica, Gradonačelnik Trg kralja Tomislava 34 10410 Velika Gorica JPT0109
Elektroslavonija Osijek, Pogon Orahovica HR-33515 Orahovica, Ivana Zajca 1a JPT0038
Testno javnopravno tijelo HR-00001 Testni Grad, Testna ulica bb JPT9999
Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije HR-20000 Dubrovnik, Petilovrijenci 2 JPT0908
Općina Privlaka 86291327705 HR-23233 Privlaka, Ivana Pavla II. 46 JPT0700
Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu 28921383001 HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b JPT0272
Konzervatorski odjel, Varaždin Gundulićeva 2 42000 Varaždin JPT0388
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju Ulica Antuna Nemčića 5 48000 Koprivnica JPT0548
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Pazin 66912450056 HR-52000 Pazin, Matke Brajše Rašana 7 JPT0022
Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Varaždin 28921383001 HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25 JPT0982
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU za zaštitu i spašavanje Zagreb HR-10000 Zagreb, Zadarska 80 JPT0029
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom HR-10000 Zagreb. Radnička cesta 80 JPT1076
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 66912450056 HR-21000 Split, Moliških hrvata 1 JPT0028
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII JPT1088
Zelinske Komunalije d.o.o. HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Katarine Krizmanić 1 JPT1134
Hrvatske vode, VGI Česma - Glogovnica HR-43000 Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4a JPT1150
HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija 3 Ciottina 17a 51000 Rijeka JPT0299
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovar 78 JPT1163
Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za razvoj grada HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 JPT0081
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Služba županijske sanitarne inspekcije Obala m. Tita 4 52440 Poreč JPT0546
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Ispostava u Trogiru 37836302645 Gradska 41 21220 Trogir JPT0436
Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Služba županijske sanitarne inspekcije, Odsjek za Zagrebačku županiju, Područna jedinica Velika Gorica HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 JPT1137
Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Županijska sanitarna inspekcija, Ispostava Samobor Trg Kralja Tomislava 5 10430 Samobor JPT0537
Grad Dubrovnik, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more HR-20000 Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 7 JPT0061
Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Područna jedinica - Odjel za Istru i Primorje 88362248492 HR-51000 Rijeka, Riva 10 JPT0515
Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku Ispostava Koprivnica 88362248492 HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića JPT0961
Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Vukovar HR-32000 Vukovar, Županijska 11 JPT0552
Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Županijska sanitarna inspekcija, Ispostava Varaždin HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4 JPT0539
Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Služba županijske sanitarne inspekcije Splitska 14 52100 Pula JPT0549
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za zaštitu okoliša HR-52100 Pula, Forum 2 JPT0095
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe HR-52100 Pula, Forum 2 JPT0094
Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za komunalni sustav HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 5/1 JPT0387
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Sektor održavanja Jadranska avenija 6 10250 Zagreb - Lučko JPT0006
Grad Komiža HR-21480 Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 1 JPT1195
Gavrilović d.o.o. HR-44250 Petrinja, Gavrilovićev trg 1 JPT0045
JPT vako nako JPTzzz
Hrvatski Telekom d.d., Regija jug JPT0301
Općina Primorski Dolac HR-21227 Primorski Dolac, Primorski Dolac 2 JPT1328
Testno javno pravno tijelo HR-44000 Sisak, Trg dd JPT1500